Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Շինարարության ֆակուլտետ

Մեր Մասին

Շինարարության ֆակուլետի բակալավրիատն ու մագիստրատուրան ունեն առկա և հեռակա ուսուցոաւմ՝ հետևյալ կրթական ծրագրերովԱրդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն (ԱՔՇ)

  • Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիանների
  • արտադրություն
  • Հիդրոտեխնիկական շինարարությում
  • Ջրամատակարարում և ջրահեռացում
  • Գեոդեզիա և կադաստր
  • Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում
  • Շենքերի նախագծում

Շինարարության ֆակուլտետում դասավանդումն իրականացվում է հայերեն, ռուսերեն որոշ կրթական ծրագրեր նաև անգլերեն լեզուներով: Ֆակուլտետում սովորում են Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, ՍիրիայիՀնդկաստանի, Չինաստանի, և Վրաստանի քաղաքացիներ

 

      

Առաքելություն

Շինարարության ֆակուլտետի առաքելությունն է պատրաստել որակյալ կադրեր շինարարության բոլոր ենթաճյուղերի համար, ովքեր կկարողանան օգտագործելով ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտությունները զարգացնել երկրի տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունեցող շինարարության ոլորտըՖակուլտետում պարբերաբար հրատարակվում և տպագրվում են` ուսումնա մեթոդական գրականություն, գիտական հոդվածներ, մենագրություններ, գյուտերի և արտոնագրերի համար ստանում են վկայականներ, պաշտպանում են թեկնածուական և դոկտորական թեզեր:

 

   

 

Միջազգային

Դասախոսները և ուսանողները ակտիվ մասնակցում են տեղական և միջազգային գիտագործնական գիտաժողովներին, կոնֆերանսներին, մրցույթներին և այլն: Նրանցից լավագույները դառել են պետական մրցանակների դափնեկիրներ, ստացել են շքանշաններ և պատվավոր կոչումներ, պարգևատրվել կառավարական գովասանագրերովՇինարարության Ֆակուլտետի դասախոսներն ու ուսանողները ակտիվոեն մասնակցում են Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Erasmus-Mundus Infitity ուսանողական և դասախոսական փոխանակումների միջազգային կրթաթոշակային ծրագ-րերին2015թ.-ից Ֆակուլտետը սերտ համագործակցություն ունի ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսիի Ռատգերսի համալսարանի հետ, այդ համագործակցության շրջանակներում մեր դասախոսներն ու մագիստրոսներ հնարավորություն են ստացել վերապատրաստվել Ռատգերսի համալսարանում:

 

   

 

Դիպլոմ

ՃՇՀԱՀ-ը Հայաստանի Հանրապետութան միակ մասնագիտական ԲՈՒՀ-ն է, իսկ Շինարարության ֆակուլտետը միակն է որ պատրաստում է բարձր որակավորում ունեցող շրջանավարտներ շինարարության ոլորտումՄեր լավագույն շրջանավարները միշտ եղել են պահանջված ինչպես ՀՀ-ում այնպես էլ արտերկրի շինարարական և հարակից ճյուղերի կազմակերպություններում

 

Հետադարձ կապ

0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105

www.nuaca.am/faculty-of-construction, Հեռ.՝ +374 010544188

Ֆակուլտետի դեկան՝ տ.գ.թ., դոցենտ Դավիթ Գրիգորյան

Էլ.փոստ: david-grigoryan@yandex.ru, Հեռ.՝ +374 93578796

Գրիգորյան Դավիթ Համլետի Շինարարության ֆակուլտետի դեկան
Պարտիզպանյան Վիկտորիա Վոլոդյայի Դեկանի տեղակալ
Սաֆարյան Լիաննա Ռազմիկի Դեկանի տեղակալ
Ադամյան Երջանիկ Լևոնի Քարտուղար
Մինասյան Լաուրա Գուրգենի Մեթոդիստ