ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Շինարարության ֆակուլտետ

1921-1930 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տեխնիկական ֆակուլտետը, որտեղից սկիզբ է առնում շինարարական մասնագիտությունը, հատկապես ճարտարագիտաշինարարականը, որպես դեկան գլխավորում  էին Դավիթ Զավցրիկյանը (1921-1922 թթ.), Գրիգոր Շիրմազանյանը (1922թ.-1923 թթ.), Զեբեթ Խոջանեթյանը (1924 թ. հունվարից մինչև սեպտեմբեր), Նիկողայոս Բունիաթյանը (1924-1925 թթ.), Արշակ Տոնյանը (1925 -1929 թթ.), Հովհաննես Նավակատիկյանը (1929-1930 թթ.):

1930 թ. հուլիսի 16-ից Շինարարական ինստիտուտի տնօրեն նշանակվեց Միքայել Մազմանյանը: 1931 թ. հունվարից Ճարտարապետաշինարարական  ֆակուլտետի դեկան նշանակվեց Հարություն Զաքյանը, հիդրոտեխնիկական ֆակուլտետի դեկան՝ Աշոտ Մելիքջանյանը (1938 թ.), իսկ 1933 թվականից շինարարական ֆակուլտետը  գործում էր ստեղծված իր բազայի հիման վրա Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի կազմում: Շինարարության ֆակուլտետի դեկան նշանակվեց նախկին հիդրոտեխնիկական ֆակուլտետի երիտասարդ շրջանավարդ Նիկոլայ Վլասյանը (1932-1933 թթ.): 1933-1936 թթ. դեկանը  Եղիշե Համբարձումյանն էր, 1936 թ. սեպտեմբերից մինչև 1936 թ. դեկտեմբեր՝ Գուրգեն Օգանեզովը, 1937 թ. հունվարից մինչև նոյեմբեր՝ Հարություն Զաքյանը, 1937 թ. նոլեմբերից մինչև դեկտեմբեր՝ Թորգոմ Խաչատրյանը: 1936/37թթ. արդյունաբերական և քաղացիական շինարարության մասնագիտության  հետ մեկտեղ շինարարական ֆակուլտետի կազմում վերականգնվեց հիդրոտեխնիկական շինարարության մասնագիտությունը: 1938 թ. վերակազմավորումից հետո շինարարության ֆակուլտետի դեկան է նշանակվել Վարազդատ Հարությունյանը, իսկ հիդրոտեխնիկական ֆակուլտետի դեկան՝ Գուրգեն Արարկցյանը (1939 թ. և 1943-1944 թթ.): 1939թ. նոյեմբերից այդ երկու ֆակուլտետի հերթական միավորումից հետո շինարարական նորընտիր դեկան է  նշանակվել Ավետիք Տեր-Իսրայելյանը (մինչև 1944 թ. մայիսը):

Հետպատերազմական ժամանակ շինարարական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում են աշխատել Զավեն Գյուլխանդանյանը (1944-1952 թթ.), Խաչատուր Մաշինյանը   (1952-1956 թթ.), Սիմոն Հովնանյանը (1956-1958 թթ.), Ավետիք Տեր-Իսրայելյանը (1958-1962 թթ.): Հիդրոտեխնիկական  ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում աշխատել են Վաղարշակ Հովսեփյանը  (1952-1954 թթ.), Թորգոմ Խաչատրյանը (1954-1959 թթ.):

 1962 թ. Ավետիք Տեր-Իսրայելյանի մահից հետո շինարարական ֆակուլտետի դեկան է ընտրվել Գրիգոր Պետրոսյանը: 1972 թ. մայիսին  նրան փոխարինել է Գուրգեն Աբովյանը: 1972 թ. շինարարական ֆակուլտետի բազայի վրա կրկին ստեղծվեց Ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետը, որն ընդգրկվում էր «Ճարտարապետություն», «Արդյունաբերական և քաղացիական շինարարություն», «Շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների արտադրություն»,  «Էկոնոմիկա և շինարարական կազմակերպություն» մասնագիտությունները,և ինժեներաշինարարական ֆակուլտետը, որն իր հերթին ներառում էր «ՀԷԿ-ի և ջրային  կառույցների հիդրոտեխնիկական շինարարություն», «Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն, կոյուղի և ջրամատակարարում, կամուրջներ և թունելներ, ավտոմոբիլային ճանապարհներ» մասնագիտությունները:

Ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետի դեկան է ընտրվել Գուրգեն Աբովյանը, իսկ ինժեներաշինարարական ֆակուլտետի դեկան՝ Մարտունի Պողոսյանը:

 1980 թ. Գուրգեն Աբովյանին փոխարինեց Արմեն Աղալյանը (1980-1989 թթ.), այնուհետև՝ Ռոբերտ Ավետիսյանը (1990-1996 թթ.), Հրանտ Պողոսյանը (1996-2008 թթ.):

1977թ. Մարտուն Պողոսյանին փոխարինեց Հրանտ Խաչիկյանը (1974-1984 թթ.), այնուհետև դեկան ընտրվեցին Վլադիմիր Հակոբյանը (1984-1987 թթ.), Ալբերտ Մարգարյանը (1989-1995 թթ.), Ռազմիկ Փետեոտյանը (1995-2013 թթ.):

Բացի վերը նշված ֆակուլտետներից՝ դրանց հետ միասին տարբեր ժամանակներում գործում էին ֆակուլտետներ՝ ավտոճանապարհային (դեկան՝ Էմանուել Խուդաբաշյան, 1938 թ.), երեկոյան շինարարական (դեկան՝ Գևորգ Հակոբյան, 1956-1977 թթ.), հեռակա շինարարական (դեկան՝ Ռուդոլֆ Եփրեմյան, 1989 -1990 թթ., 1996-2013 թթ.), շինարարության տեխնոլոգիայի (դեկան՝ Ալբերտ Ասիրյան (1993-2010թթ.), տրանսպորտային շինարարության. դեկան՝ Ռոբերտ Ազոյանը (1993-2011թթ.):

2013 թ. բոլոր շինարարական մասնագիտությունները միավորվեցին ընդհանուր  Շինարարության դեպարտամենտում, այժմ՝  Շինարարության ֆակուլտետում, որի դեկանն ընտրվեց Պետրոս Համբարձումյանը,  2017 թվականից մինչև 2021 թվականը՝ Դավիթ Գրիգորյանը: Այժմ ֆակուլտետը ղեկավարում է Արամ Սահակյանը:

 

            Շինարարության ֆակուլտետում ներառված են հետևյալ մասնագիտությունները (կրթական ծրագրերը).

Բակալավրիատում

073201.00.6 – Շինարարական ճարտարագիտություն

 • 01.6 - Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում
 • 02.6 - Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն
 • 03.6 - Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում
 • 06.6 - Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում
 • 08.6 - Շենքերի նախագծում (միայն առկա ուսուցում)
 • 09.6 - Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ
 • 10.6 - Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ
 • 11.6 – Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն (միայն հեռակա ուսուցում)

054301.00.6 – Գեոմատիկա

 • 01.6 - Գեոդեզիա և կադաստր
 • 02.6 - Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր

 

Մագիստրատուրայում

073201.00.7 – Շինարարական ճարտարագիտություն

 • 01.7 - Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում
 • 02.7 - Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն
 • 03.7 - Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում
 • 06.7 - Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում
 • 08.7 - Շենքերի նախագծում (միայն առկա ուսուցում)
 • 09.7 - Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ
 • 10.7 - Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

054301.00.7 – Գեոմատիկա

 • 01.7 - Գեոդեզիա և կադաստր
 • 02.7 - Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր

1921 թվականից սկսած՝ շինարարական ֆակուլտետի շրջանավարտների թիվը գերազանցում է 2000-ը: Շինարարության ֆակուլտետի շրջանավարտները ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում ջրամբարների, ջրագծերի, պատնեշների, մետրոյի, կամուրջների և թունելների, ճանապարհների, քաղաքացիական և արդյունաբերական շենքերի, հէկերի, ջէկերի, աէկի և այլ յուրօրինակ շինությունների լայնածավալ նախագծման, շինարարության և շահագործման աշխատանքներում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև դրա սահմաններից դուրս:  Մեր շրջանավարտները գիտահետազոտական, նախագծման, շինարարական կազմակերպություններում, նախարարություններում զբաղեցնում են ղեկավար պաշտոններ, ունեն դոցենտի, պրոֆեսորի բարձր գիտական կոչումներ, Հայաստանի ազգային և այլ  երկրների գիտությունների ակադեմիաների իսկական անդամներ են, նաև ստեղծագործական և պրոֆեսիոնալ միությունների անդամներ:  Մեր շրջանավարտներից շատերը միայն Հայրենական մեծ պատերազմի, այլ նաև Արցախի ազատագրման պատերազմի մասնակիցներ և վետերաններ են:

 Նորակառույցները կանգնեցվում են ամենուր և մեր շրջանավարտները պահանջված են: Բարձր որակավորմամբ մասնագետներ պատրաստելու համար շինարարության ֆակուլտետում ստեղծված են առավելագույն բարենպաստ պայմաններ:

 

 

Հետադարձ կապ

0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105

Հեռ.՝ +374 10 54- 41-88

Ֆակուլտետի դեկան՝ տ.գ.թ., Արամ Սահակյան