(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ճարտարապետություն մագիստրատուրա

filetype_pdfՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՆՔ (7.20ՔՇՆ002)

filetype_pdfԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԹԻՄՈՒՄ (I) (ստուդիա) (7.20ՃՆԽ002)

filetype_pdfԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԹԻՄՈՒՄ (I) (ստուդիա) (7.20ՔՇՆ003)

filetype_pdfԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԹԻՄՈՒՄ (I) (ստուդիա) (7.20ՃՏՊ001)

filetype_pdfԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ (7.20ՃՆԽ006)

filetype_pdfՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (7.20ՃՆԽ007)

filetype_pdfԲԱՐՁՐԱԲԵՐՁ ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (7.20ՃՆԽ008)

filetype_pdfՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԾԱԹՌԻՉՔ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (7.20ՃՆԽ009)

filetype_pdfՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԴԻԶԱՅՆ (ստուդիա) (7.20ՃՆԽ010)

filetype_pdfՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ (7.20ՔՇՆ008)

filetype_pdfՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (7.20ՃՏՊ005)

filetype_pdfՊԱՏՄԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ (7.20ՃՏՊ006)

filetype_pdfՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ (7.20ՔՇՆ011)

filetype_pdfԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԿԱԴԱՍՏՐ ԵՎ ԵՏՀ (7.20ՔՇՆ012)

filetype_pdfԿԱՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ (7.20ՔՇՆ013)

filetype_pdfՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (7.20ՃՏՊ009)