Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության եվ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի տեղեկագիր

Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն    Կ Ո Լ Ե Գ Ի Ա 

Գալստյան Գագիկ (գլխավոր խմբագիր,  տ.գ.դ., ՀՀ), Ստակյան Միհրան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.դ., ՀՀ), Լևոնյան Լևոն (պատասխանատու քարտուղար, տ.գ.թ., ՀՀ), Աբդոլա Արդեշիր (տ.գ.դ., ԻԻՀ), Ազոյան Ռոբերտ (տ.գ.դ., ՀՀ), Ասիրյան Ալբերտ (տ.գ.դ., ՀՀ), Բարխուդարյան Արկադի (տ.գ.դ., ՀՀ), Պաուլո-Դել-Բիանկո (արվեստ. դ., Իտալիա), Բուռնուսուզյան Սլավիկ (տ.գ.թ., ՀՀ), Գյուրջյան Արա (տնտ.դ., ՀՀ), Գրիգորյան Վարդգես (տ.գ.դ., ՀՀ), Դիբան Գևորգ (ճ.դ., ՍԱՀ), Զուբիտաշվիլի Դավիթ (տ.գ.դ., Վրաստան), Լիսենկո Վադիմ (տ.գ.դ., Ուկրաինա), Խաչիյան Էդուարդ (տ.գ.դ., ՀՀ), Կարապետյան Արմեն (ֆմ.գ.դ., ՀՀ), Կարապետյան Բորիս (տ.գ.դ., ՀՀ), Կոլեսնիկ Վիտալի (տ.գ.թ., ՌԴ), Հովսեփյան Աշոտ (տ.գ.թ., ՀՀ), Մարկոսյան Աշոտ (տնտ.դ., ՀՀ), Մարկոսյան Մհեր (տ.գ.դ., ՀՀ), Մելիքյան Զոհրաբ (տ.գ.դ., ՀՀ), Մինասյան Ռոբերտ (երկր.գ.դ., ՀՀ), Մխիթարյան Սուրեն (ֆ-մ.գ.դ., ՀՀ), Մկրտչյան Սերգեյ (կ.գ.դ., ՀՀ), Մնացականյան Բորիս (աշխ.գ.դ., ՀՀ), Մուհամադ Սաիդ (ճ .թ., ԻԻՀ), Շահինյան Սամվել (ճ.թ., ՀՀ), Չիլինգարյան Նիկոլայ (տ.գ.դ., ՀՀ), Պետրոսյան Հովսեփ (տ.գ.դ., ՀՀ),  Պողոսյան Մանվել (տ.գ.դ., ՀՀ), Ջավադյան Արտաշես (բ.գ.թ., ՀՀ), Ռաշիդյան Գարրի (ճ.դ.,ՀՀ), Ռայչիկ Յարոսլավ (տ.գ.դ., ԼՀ), Սարգսյան Վրույր (տ.գ.դ., ՀՀ), Սաֆարյան Յուրի (ճ.դ., ՀՀ), Ստեպանով Ալեքսանդր (ճ.թ., ՌԴ), Վագին Վլադիմիր (տնտ.դ., ՌԴ), Վեկսլեր Ալբերտ (տ.գ.թ., ՌԴ), Տելիչենկո Վալերի (տ.գ .դ., ՌԴ), Օհանյան Սիրեկան (ճ.թ., ՀՀ), Ֆան Հուան (տ.գ.թ., Շվեդիա)

 

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՆ   

 
 
Հոդվածների հեղինակային օրինակների ձևակերպման համար ներկայացվող պահանջներ
 
Հոդվածները կարելի է ներկայացնել  հայերենով, ռուսերենով  և անգլերենով  (3-8 էջի սահմաններում):
 
 

Էջի  ֆորմատը

A 4 (210 x 297 մմ)

Էջի  աշխատանքային դաշտը

170×252 մմ

Լուսանցքները

վերևից, ներքևից, աջից և ձախից`  20 մմ

Տառաչափը

10pt

Տողերի հեռավորությունը

1,1-1,2
Տեքստի տառատեսակը

հայերեն `     Unicode /Sylfaen/ 

ռուսերեն`     Times New Roman

անգլերեն`   Times New Roman

 
 
 1. Էջի վերին ձախ անկյունում տրվում է ՀՏԴ-ն` (УДК)` ըստ ընդունված ստանդարտի, առնվազն վեցանիշ թվով:
 2. Հաջորդ տողում, ձախից, հեղինակի (հեղինակների) անունը, ազգանունը, հայրանունը:
 3. Դրանից մեկ տող ներքև, մեջտեղում, հոդվածի վերնագիրը` գլխատառերով, 11 տառաչափով, bold:
 4. Վերնագրից երկու տող ներքև, շեղատառերով (Italic), գրվում է հոդվածի համառոտագիրը, 50-60 μառի սահմաններում,      և Բանալի μառեր (5…6 հատ):
 5. Երկու տող ներքև տպվում է հոդվածի հիմնական տեքստը: Պարμերությունները սկսվում են նոր տողից` 10մմ  խորքից:
 6. Տեքստում կարող են լինել նկարներ, աղյուսակներ, գծագրեր: Աղյուսակի թվային տվյալները չպետք է կրկնեն հոդվածի գրաֆիկական նյութերը: Հոդվածում հանդիպող ֆիզիկական մեծությունների չափայնությունը ներկայացնել SI համակարգով:
 7. Մեկական նկար և (կամ) աղյուսակ պարունակող հոդվածներում դրանք չեն համարակալվում, իսկ մնացած դեպքերում` պարտադիր է դրանց միջանցիկ համարակալումը:
 8. Նկարները և աղյուսակները տեքստում տեղադրվում են այդ մասին նշում կատարելուց հետո, նույն կամ հաջորդ էջում:
 9. Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տրվում են Microsoft Equation, Italic,   10 տառաչափերով:
 10. Բանաձևերը ներկայացվում են առանձին տողով, մեջտեղում, իսկ հիմնական μանաձևերը համարակալվում են` աջ մասում, փակագծի մեջ:
 11. Հոդվածում օգտագործված գրական աղբյուրներն, ըստ օգտագործման հերթականության, պետք է ունենան միջանցիկ համարակալում,  և տեքստում նշվեն` [1], [2], …. տեսքով:
 12. 12. Կրկնել 2 – 4 կետերը հոդվածի հիմնական տեքստից տարμերվող լեզուներով` հեղինակ(ներ)ը, անվանումը, համառոտագիրը (аннотация, summary), առանցքային μառերը (ключевые слова, keywords):
 13. Հոդվածի վերջում, երկու տող ներքև նշվում է` Գրականություն արտահայտությունը և ըստ ընդունված ստանդարտի տրվում է գրականության ցանկը:
 14. Ցանկից մեկ տող ներքև տրվում են հոդվածի հեղինակ(ներ)ի մասին տեղեկություններ (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով)` Ա.Ա.Հ., գիտական աստիճան, կոչում, կազմակերպության անվանումը, որտեղ աշխատում է, զμաղեցրած պաշտոնը, հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային հասցեն: Ներքևում տրվում է ներկայացման ամսաթիվը և տարեթիվը:
 
 
Ուղեկցող պարտադիր փաստաթղթեր`
 
•  հոդվածը` մեկ օրինակ, տպված A4 ֆորմատի թղթի վրա և էլեկտրոնային կրիչով (հոդվածը` *.doc ֆորմատով, նկարները` *.jpg, *. jpеg  ֆորմատով),
•  տվյալ գիտական բնագավառի գիտնականի կարծիքը հոդվածի վերաբերյալ,
•  քաղվածք ամբիոնի նիստի արձանագրությունից՝ հոդվածը տպագրության երաշխավորելու մասին:

“ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր” պարբերականի արխիվը

2,064  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր