ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Պետրոսյան Հովսեփ Սերգեյի

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓ ՍԵՐԳԵՅԻ

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`       1953.02.27

Հասցեն՝  ՀՀ, ք. Երևան, Հաղթանակ թաղամաս, 4-րդ փողոց, 57 տուն:

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն Հեռախոսները`    (093) 999-060

Էլ. փոստը` hovsep-petrosyan@mail.ru

 

Կրթություն

 • 1968-1972թ-ին սովորել և ավարտել է Երևանի Շինարարական տեխնիկումի հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ բաժինը, ստացել տեխնիկ- հիդրոտեխնիկի որակավորում:
 • 1978-1983թթ. սովորել և ավարտել է Մոսկվայի Ինժեներական գեոդեզիայի, աերոհանույթների և քարտեզագրության ինստիտուտի կիրառական գեոդեզիա ֆակուլտետը, ստացել ինժեներ գեոդեզիստի որակավորում:
 • 2010թ. նոյեմբերի 19-ին ԵՃՇՊՀ-ի  մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, իսկ 23.05.2014թ. ՀՃՇԱՀ-ի  մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան՝ գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1972-1981թթ. աշխատել է <<Հայպետջրնախագիծ>> ինստիտուտում տեխնիկ, ավագ տեխնիկ, ավագ տոպոգրաֆ:
 • 1972-1974թթ. ծառայել է Խորհրդային բանակում:
 • 1981-1982թթ. աշխատել է <<Երևանշին> արտադրական միավորումում` ավագ ինժեներ գեոդեզիստ:                 
 • 1982-1983թթ. աշխատել է <<Հայգեոդեզիա>> ինստիտուտում գեոդեզիական խմբի պետ:
 • 1983-1985 թթ. աշխատել է Երևանի Հիդրոմելիորատիվ տեխնիկումում` գեոդեզիայի դասախոս:
 • 1985-1993թթ. աշխատել է <<Հայգազնախագիծ ինստիտուտ>> ՊՓԲԸ-ում՝ որպես տոպո-գեոդեզիական հանույթների և էլքիմպաշտպանության բաժնի պետ, իսկ 1993-2000թթ. ինստիտուտի գլխավոր ինժեներ:
 •         2000թ. դեկտեմբերից մինչև 2003թ. նոյեմբեր աշխատել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գեոդեզիայի և գեոդեզիական պետական տեսչության վարչության պետ: Նշված ժամանակահատվածում ակտիվ մասնակցություն է ունեցել գեոդեզիայի բնագավառի օրենսդրական և իրավատեխնիկական նորմատիվ փաստաթղթերի ստեղծմանը:
 • 2003թ. նոյեմբերից 2011թ. մայիսի 6-ը աշխատել է <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում՝ գործադիր տնօրեն: Այդ տարիներին իր ղեկավարությամբ և անմիջական մասնակցությամբ ստեղծվել են՝ Հայաստանի ազային ատլասի Ա և Բ հատորները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ատլասիը, Երևանի պատմաաշխարհագրական ատլասը, ՀՀ ֆիզիկաաշխարհագրական տեղանունների բառարանը, ստեղծվել և գրանցվել է ՀՀ աշխարհագրական տեղանունների անվանակոչման և անվանափոխման 40000-ից ավելի տեղանուններ, 60-ից ավելի աշխարհագրության և պատմության գիտաուսումնական քարտեզներ, ներդրվել է կադաստրի երկրատեղեկատվական համակարգը և այլն աշխատանքներ: 2008-2010 թթ. եղել է Իրան-Հայաստան գազամուղի աշխատանքային նախագծի գլխավոր Ինժեները:
 • 2011թ. նոյեմբերի 15-ից  աշխատել է ՙՍՊ Գեոնավիթել՚ ՍՊԸ-ում որպես տնօրեն:
 • 2014թ. հուլիսի 29-ից 2018թ. նոյեմբեր աշխատել է ՀՀ կառավարության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի նախագահի խորհրդական:
 • 2018թ. դեկտեմբերի 3-ից աշխատում է <<Գեոդեզիա և քարտեզագրություն>> ՊՈԱԿ-ում՝ գործադիր տնօրենի խորհրդական:  
 • 2012թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2013թ. հունիսի 30-ը համատեղության կարգով դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում:
 • 2012թ. հոկտեմբերի 15-ից առ այսօր համատեղությամբ աշխատում է Ճարտարապետության և շինարարական Հայաստանի ազգային համալսարանում ԻԳՊԼ-ի ծրագրի գիտական ղեկավար: 2018թ. մայիսի 12-ին ավարտել ենք Հիդրոդինամիկ նիվելիրի փորձանմուշի ստեղծման աշխատանքը, որի չափման ճշտությունը 0,05 մմ է, մշակման փուլում է Լազերային լուսահեռաչափի գործընթացը (մինչև 500մ գիծը կչափվի 0,1մմ ճշտությամբ):
 •         1989թ-ին ԽՍՀՄ-ի Գերագույն  խորհրդի հրամանագրով պարգևատրվել է <<Անձնական արիության>> մեդալով (Մեդալ N 314 տրված 28.07.1989թ.) երկրաշարժից տուժածներին աղետի գոտում փրկարարական և հետախուզանախագծային աշխատանքներին մասնակցելու համար:
 • 2007թ-ին պարգևատրվել է Ղազախստանի Հանրապետության <<Պատվավոր գեոդեզիստի>> շքանշանով:
 • 2009 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ԼՂՀ նախագահի ՆՀ-78-Ա հրամանագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ատլասի սրեղծման ու հրատարակման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար պարգևատրվել է ՙԵրախտագիտություն>> մեդալով:
 •          2001-2011թթ. եղել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի սահմանագծման (դելիմիտացիայի) և սահմանազատման (դեմարկացիայի) պետական հանձնաժողովի անդամ: Այդ տարիներին մասնակցել եմ ԱՊՀ մասնակից երկրների Գեոդեզիայի քարտեզագրության, կադաստրի և ԵՀԶ գագաթնաժողովների բոլոր նստաշրջանների, որտեղ ներկայացրել եմ ՀՀ-ում այդ բնագավառում կատարված աշխատանքները:
 • 2005-2011թթ. եղել է ՀՀ վարչապետի 07.02.2005թ. N67 որոշմամբ` ՀՀ մարզերի և համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման աշխատանքների կարգավորման կառավարական հանձնաժողովի անդամ:

 

Գիտական ուղղվածություն

 • ՀՀ ազգային գեոդեզիական ցանցերի և ՀՀ պետական գեոդեզիական ցանցերի ստեղծումը ժամանակաից արբանյակային և էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ՀՀ տարածքի երկրակեղևի ժամանակակից ուղղաձիգ շարժերի ուսումնասիրությունը և թվային քարեզի ստեծումը, գեոդեզիակն գործիքների կատարելագործման գործունեություն:
 •  

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 2001-2011թթ. մասնակցել եմ ԱՊՀ մասնակից երկրների Գեոդեզիայի քարտեզագրության, կադաստրի և ԵՀԶ գագաթնաժողովների բոլոր նստաշրջանների, որտեղ ներկայացրել եմ ՀՀ-ում այդ բնագավառում կատարված աշխատանքները:
 • 2012թ. հոկտեմբերի 15-ից առ այսօր համատեղությամբ աշխատում եմ Ճարտարապետության և շինարարական Հայաստանի ազգային համալսարանում ԻԳՊԼ-ի ծրագրի գիտական ղեկավար: 2018թ. մայիսի 12-ին ավարտել ենք Հիդրոդինամիկ նիվելիրի փորձանմուշի ստեղծման աշխատանքը, որի չափման ճշտությունը 0,05 մմ է, ներկայումս փորձարկումների փուլում է և նախապատրաստվում է սերիական արտադրության:
 • Մշակման փուլում է Լազերային լուսահեռաչափի գործընթացը (մինչև 500մ գիծը կչափվի 0,1մմ ճշտությամբ):
 • 2018թ. ստեղծվել է Սպիտակի երկրաշարժի տարածաշրջանի երկրակեղևի ժամանակակից ուղղաձիգ շարժերի թվային քարտեզը:
 • 2018թ. երկու գիտական հոդվածներով (տես 2, 3) մասնակցել եմ Proceedings of the 10th International Conference on Contemporary Problems of Architekture and Construction, September, 22-24, 2018, Beijing, China:
 • 2018թ. մասնակցել եմ <<К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ СПИТАКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА АРМЕНА НАЗАРОВА IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ГЕОФИЗИКИ, ИНЖЕНЕРНОЙ, СЕЙСМОЛОГИИ И СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», 7-10.11.2018 Ереван-Гюмри-Тсахкадзор.գիտաժողովին, ներկայացրել եմ <<Սպիտակի գեոդինամիկական պոլիգոնի եռամյա դիտարկումների ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունը>> թեմայով զեկույց:
 • Մասնակցել եմ <<30 YEARS AFTER THE SPITAK EARTHQUAKE: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES International Conference, 3-7.12.2018, Yerevan>> գիտաժողովին, ներկայացրել եմ <<Սպիտակի երկրաշարժի տարածաշրջանի երկրակեղևի ժամանակակից ուղղաձիգ շարժերի տվյալների վերլուծությունը>> թեմայով զեկույց:

 

Տպագրված աշխատանքներ

 • 76 գիտական հոդվածների, 1 դասագրքի, 1 ՀՀՇՆ նորմերի ձեռնարկի, 2 հրահանգների, հեղինակ: Հրատարակման է հանձնված 1 մենագրություն:

 

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց, Ռուսերեն`լավ, Գերմաններեն՝ բավարար

 

Վերջին հրապարակումներ

 1.  Петросян О.С., Айрапетян Е.А.  Гетродинный светодальномер // Геодезия и картография N1. – 2018, с. 14-19.
 2. H.S. Petrosyan1, a, Ye.H. Hayrapetyan1, b  and  H.A. Hunanyan1, c. The construction basis of high-precision optical range finder GD-j1(l)
 3. M.L. Ghazaryan1, P.V. Hambartsumyan2, R-V.H. Margaryan3, M.V. Markosyan4, G.P. Nalbandyan5, H.S. Petrosyan6 . CONTROL AND OBSERVATION SYSTEMS FOR DEFORMATIONS AND SEDIMENTS OF EMERGENCY BUILDINGS AND HIGHLY IMPORTANT OBJECTS/ Proceedings of the 10th International Conference on Contemporary Problems of Architekture and Construction, September, 22-24, 2018, Beijing, China: p. 79-81.
 4. H.S. Petrosyan1, M.R. Vardanyan1, Sh.Z.Shahinyan1* MAP CREATION OF THE MODERN VERTICAL MOVEMENT OF THE CRUST IN SPITAK DISASTER EARTHQUAKE REGION ACCORDING TO HIGH CLASS LEVELING DATA/ Proceedings of the 10th International Conference on Contemporary Problems of Architekture and Construction, September, 22-24, 2018, Beijing, China: p. 464-470.
 5. Հ.Ս. Պետրոսյան, Մ.Ռ. Վարդանյան, Ժ.Ս. Մարգարյան, Շ.Զ. Շահինյան. Սպիտակի գեոդինամիկական պոլիգոնի եռամյա դիտարկված տվյալների վերլուծությունը// ՃՀՇԱՀ-ի Գիտական աշխատություններ, 2018, տրված է հրատարակության 4-րդ համարում:
 6. Հովսեփ Սերգեյի Պետրոսյան1, Մանուկ Ռազմիկի Վարդանյան2, Ժորա Սմբատի Մարգարյան3. ՀՀ պետական գեոդեզիական բարձունքային ցանցի վերադիտարկման անհրաժեշտությունը և ստացված տվյալների կիրառությունն այլ բնագավառներում// ՃՀՇԱՀ-ի Գիտական աշխատություններ, 2018, տրված է հրատարակության 4-րդ համարում:
 7. Մ. Ռ. Վարդանյան, Հ. Ս. Պետրոսյան, Պ. Վ. Համբարձումյան, Ա. Ս. Ծատուրյան, Գ. Պ. Նալբանդյան. Հիդրոդինամիկ նիվելիրացման սարքի լաբորատոր հետազոտություններ//   տրված է հրատարակության:

      8. Հրատարակման է հանձնվել <<Հայաստանի պետական և ազգային գեոդեզիական ցանցերի հիմնադրույթները>>  մենագրությունը:

 1,502 просмотров всего,  2 просмотров сегодня