Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Պետրոսյան Հովսեփ Սերգեյի

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓ ՍԵՐԳԵՅԻ

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`       1953.02.27

Հասցեն՝  ՀՀ, ք. Երևան, Հաղթանակ թաղամաս, 4-րդ փողոց, 57 տուն:

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն Հեռախոսները`    (093) 999-060

Էլ. փոստը` hovsep-petrosyan@mail.ru

 

Կրթություն

 • 1968-1972թ-ին սովորել և ավարտել է Երևանի Շինարարական տեխնիկումի հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ բաժինը, ստացել տեխնիկ- հիդրոտեխնիկի որակավորում:
 • 1978-1983թթ. սովորել և ավարտել է Մոսկվայի Ինժեներական գեոդեզիայի, աերոհանույթների և քարտեզագրության ինստիտուտի կիրառական գեոդեզիա ֆակուլտետը, ստացել ինժեներ գեոդեզիստի որակավորում:
 • 2010թ. նոյեմբերի 19-ին ԵՃՇՊՀ-ի  մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, իսկ 23.05.2014թ. ՀՃՇԱՀ-ի  մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան՝ գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1972-1981թթ. աշխատել է <<Հայպետջրնախագիծ>> ինստիտուտում տեխնիկ, ավագ տեխնիկ, ավագ տոպոգրաֆ:
 • 1972-1974թթ. ծառայել է Խորհրդային բանակում:
 • 1981-1982թթ. աշխատել է <<Երևանշին> արտադրական միավորումում` ավագ ինժեներ գեոդեզիստ:                 
 • 1982-1983թթ. աշխատել է <<Հայգեոդեզիա>> ինստիտուտում գեոդեզիական խմբի պետ:
 • 1983-1985 թթ. աշխատել է Երևանի Հիդրոմելիորատիվ տեխնիկումում` գեոդեզիայի դասախոս:
 • 1985-1993թթ. աշխատել է <<Հայգազնախագիծ ինստիտուտ>> ՊՓԲԸ-ում՝ որպես տոպո-գեոդեզիական հանույթների և էլքիմպաշտպանության բաժնի պետ, իսկ 1993-2000թթ. ինստիտուտի գլխավոր ինժեներ:
 •         2000թ. դեկտեմբերից մինչև 2003թ. նոյեմբեր աշխատել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գեոդեզիայի և գեոդեզիական պետական տեսչության վարչության պետ: Նշված ժամանակահատվածում ակտիվ մասնակցություն է ունեցել գեոդեզիայի բնագավառի օրենսդրական և իրավատեխնիկական նորմատիվ փաստաթղթերի ստեղծմանը:
 • 2003թ. նոյեմբերից 2011թ. մայիսի 6-ը աշխատել է <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում՝ գործադիր տնօրեն: Այդ տարիներին իր ղեկավարությամբ և անմիջական մասնակցությամբ ստեղծվել են՝ Հայաստանի ազային ատլասի Ա և Բ հատորները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ատլասիը, Երևանի պատմաաշխարհագրական ատլասը, ՀՀ ֆիզիկաաշխարհագրական տեղանունների բառարանը, ստեղծվել և գրանցվել է ՀՀ աշխարհագրական տեղանունների անվանակոչման և անվանափոխման 40000-ից ավելի տեղանուններ, 60-ից ավելի աշխարհագրության և պատմության գիտաուսումնական քարտեզներ, ներդրվել է կադաստրի երկրատեղեկատվական համակարգը և այլն աշխատանքներ: 2008-2010 թթ. եղել է Իրան-Հայաստան գազամուղի աշխատանքային նախագծի գլխավոր Ինժեները:
 • 2011թ. նոյեմբերի 15-ից  աշխատել է ՙՍՊ Գեոնավիթել՚ ՍՊԸ-ում որպես տնօրեն:
 • 2014թ. հուլիսի 29-ից 2018թ. նոյեմբեր աշխատել է ՀՀ կառավարության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի նախագահի խորհրդական:
 • 2018թ. դեկտեմբերի 3-ից աշխատում է <<Գեոդեզիա և քարտեզագրություն>> ՊՈԱԿ-ում՝ գործադիր տնօրենի խորհրդական:  
 • 2012թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2013թ. հունիսի 30-ը համատեղության կարգով դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում:
 • 2012թ. հոկտեմբերի 15-ից առ այսօր համատեղությամբ աշխատում է Ճարտարապետության և շինարարական Հայաստանի ազգային համալսարանում ԻԳՊԼ-ի ծրագրի գիտական ղեկավար: 2018թ. մայիսի 12-ին ավարտել ենք Հիդրոդինամիկ նիվելիրի փորձանմուշի ստեղծման աշխատանքը, որի չափման ճշտությունը 0,05 մմ է, մշակման փուլում է Լազերային լուսահեռաչափի գործընթացը (մինչև 500մ գիծը կչափվի 0,1մմ ճշտությամբ):
 •         1989թ-ին ԽՍՀՄ-ի Գերագույն  խորհրդի հրամանագրով պարգևատրվել է <<Անձնական արիության>> մեդալով (Մեդալ N 314 տրված 28.07.1989թ.) երկրաշարժից տուժածներին աղետի գոտում փրկարարական և հետախուզանախագծային աշխատանքներին մասնակցելու համար:
 • 2007թ-ին պարգևատրվել է Ղազախստանի Հանրապետության <<Պատվավոր գեոդեզիստի>> շքանշանով:
 • 2009 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ԼՂՀ նախագահի ՆՀ-78-Ա հրամանագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ատլասի սրեղծման ու հրատարակման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար պարգևատրվել է ՙԵրախտագիտություն>> մեդալով:
 •          2001-2011թթ. եղել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի սահմանագծման (դելիմիտացիայի) և սահմանազատման (դեմարկացիայի) պետական հանձնաժողովի անդամ: Այդ տարիներին մասնակցել եմ ԱՊՀ մասնակից երկրների Գեոդեզիայի քարտեզագրության, կադաստրի և ԵՀԶ գագաթնաժողովների բոլոր նստաշրջանների, որտեղ ներկայացրել եմ ՀՀ-ում այդ բնագավառում կատարված աշխատանքները:
 • 2005-2011թթ. եղել է ՀՀ վարչապետի 07.02.2005թ. N67 որոշմամբ` ՀՀ մարզերի և համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման աշխատանքների կարգավորման կառավարական հանձնաժողովի անդամ:

 

Գիտական ուղղվածություն

 • ՀՀ ազգային գեոդեզիական ցանցերի և ՀՀ պետական գեոդեզիական ցանցերի ստեղծումը ժամանակաից արբանյակային և էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ՀՀ տարածքի երկրակեղևի ժամանակակից ուղղաձիգ շարժերի ուսումնասիրությունը և թվային քարեզի ստեծումը, գեոդեզիակն գործիքների կատարելագործման գործունեություն:
 •  

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 2001-2011թթ. մասնակցել եմ ԱՊՀ մասնակից երկրների Գեոդեզիայի քարտեզագրության, կադաստրի և ԵՀԶ գագաթնաժողովների բոլոր նստաշրջանների, որտեղ ներկայացրել եմ ՀՀ-ում այդ բնագավառում կատարված աշխատանքները:
 • 2012թ. հոկտեմբերի 15-ից առ այսօր համատեղությամբ աշխատում եմ Ճարտարապետության և շինարարական Հայաստանի ազգային համալսարանում ԻԳՊԼ-ի ծրագրի գիտական ղեկավար: 2018թ. մայիսի 12-ին ավարտել ենք Հիդրոդինամիկ նիվելիրի փորձանմուշի ստեղծման աշխատանքը, որի չափման ճշտությունը 0,05 մմ է, ներկայումս փորձարկումների փուլում է և նախապատրաստվում է սերիական արտադրության:
 • Մշակման փուլում է Լազերային լուսահեռաչափի գործընթացը (մինչև 500մ գիծը կչափվի 0,1մմ ճշտությամբ):
 • 2018թ. ստեղծվել է Սպիտակի երկրաշարժի տարածաշրջանի երկրակեղևի ժամանակակից ուղղաձիգ շարժերի թվային քարտեզը:
 • 2018թ. երկու գիտական հոդվածներով (տես 2, 3) մասնակցել եմ Proceedings of the 10th International Conference on Contemporary Problems of Architekture and Construction, September, 22-24, 2018, Beijing, China:
 • 2018թ. մասնակցել եմ <<К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ СПИТАКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА АРМЕНА НАЗАРОВА IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ГЕОФИЗИКИ, ИНЖЕНЕРНОЙ, СЕЙСМОЛОГИИ И СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», 7-10.11.2018 Ереван-Гюмри-Тсахкадзор.գիտաժողովին, ներկայացրել եմ <<Սպիտակի գեոդինամիկական պոլիգոնի եռամյա դիտարկումների ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունը>> թեմայով զեկույց:
 • Մասնակցել եմ <<30 YEARS AFTER THE SPITAK EARTHQUAKE: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES International Conference, 3-7.12.2018, Yerevan>> գիտաժողովին, ներկայացրել եմ <<Սպիտակի երկրաշարժի տարածաշրջանի երկրակեղևի ժամանակակից ուղղաձիգ շարժերի տվյալների վերլուծությունը>> թեմայով զեկույց:

 

Տպագրված աշխատանքներ

 • 76 գիտական հոդվածների, 1 դասագրքի, 1 ՀՀՇՆ նորմերի ձեռնարկի, 2 հրահանգների, հեղինակ: Հրատարակման է հանձնված 1 մենագրություն:

 

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց, Ռուսերեն`լավ, Գերմաններեն՝ բավարար

 

Վերջին հրապարակումներ

 1.  Петросян О.С., Айрапетян Е.А.  Гетродинный светодальномер // Геодезия и картография N1. – 2018, с. 14-19.
 2. H.S. Petrosyan1, a, Ye.H. Hayrapetyan1, b  and  H.A. Hunanyan1, c. The construction basis of high-precision optical range finder GD-j1(l)
 3. M.L. Ghazaryan1, P.V. Hambartsumyan2, R-V.H. Margaryan3, M.V. Markosyan4, G.P. Nalbandyan5, H.S. Petrosyan6 . CONTROL AND OBSERVATION SYSTEMS FOR DEFORMATIONS AND SEDIMENTS OF EMERGENCY BUILDINGS AND HIGHLY IMPORTANT OBJECTS/ Proceedings of the 10th International Conference on Contemporary Problems of Architekture and Construction, September, 22-24, 2018, Beijing, China: p. 79-81.
 4. H.S. Petrosyan1, M.R. Vardanyan1, Sh.Z.Shahinyan1* MAP CREATION OF THE MODERN VERTICAL MOVEMENT OF THE CRUST IN SPITAK DISASTER EARTHQUAKE REGION ACCORDING TO HIGH CLASS LEVELING DATA/ Proceedings of the 10th International Conference on Contemporary Problems of Architekture and Construction, September, 22-24, 2018, Beijing, China: p. 464-470.
 5. Հ.Ս. Պետրոսյան, Մ.Ռ. Վարդանյան, Ժ.Ս. Մարգարյան, Շ.Զ. Շահինյան. Սպիտակի գեոդինամիկական պոլիգոնի եռամյա դիտարկված տվյալների վերլուծությունը// ՃՀՇԱՀ-ի Գիտական աշխատություններ, 2018, տրված է հրատարակության 4-րդ համարում:
 6. Հովսեփ Սերգեյի Պետրոսյան1, Մանուկ Ռազմիկի Վարդանյան2, Ժորա Սմբատի Մարգարյան3. ՀՀ պետական գեոդեզիական բարձունքային ցանցի վերադիտարկման անհրաժեշտությունը և ստացված տվյալների կիրառությունն այլ բնագավառներում// ՃՀՇԱՀ-ի Գիտական աշխատություններ, 2018, տրված է հրատարակության 4-րդ համարում:
 7. Մ. Ռ. Վարդանյան, Հ. Ս. Պետրոսյան, Պ. Վ. Համբարձումյան, Ա. Ս. Ծատուրյան, Գ. Պ. Նալբանդյան. Հիդրոդինամիկ նիվելիրացման սարքի լաբորատոր հետազոտություններ//   տրված է հրատարակության:

      8. Հրատարակման է հանձնվել <<Հայաստանի պետական և ազգային գեոդեզիական ցանցերի հիմնադրույթները>>  մենագրությունը:

594  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր