Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Մարգարյան Թեմուր Գեվորգի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը` 23.02. 1935

Հասցեն՝  Երևան

Հեռախոսները`+374 10 54-53-85, +374 93 82-28-16

Էլ. փոստը` tmargaryan@nuaca.am

Քաղաքացիությունը`  Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1952-1957 Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Շինարարական ֆակուլտետ, ԱՔՇ մասնագիտություն:
 • 1959-1962 Շինանյութերի և կառուցվածքների ԳՀԻ ասպիրանտուրա (ՏԳԹ):

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1957-1958 Երևանի քաղսովետի գործկոմի ճարտարապետահատակագծային արվեստանոց: Ճարտարագետ-կոնստրուկտոր:
 • 1958-1968 Շինանյութերի և կառուցվածքների գիտահետաոտական ինստիտուտ Ճարտարագետ, ավագ ճարտարագետ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող:
 • 1968-1980 Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «ԵԲՔԿ» ամբիոն Ավագ դասախոս, դոցենտ, ամբիոնի վարիչ:
 • 1980-1994 Հայսեյսմշին ԳՀԻ (նախկինում Հայշինճարտ ԳՀԻ) Տնօրենի տեղակալ գիտաշխատանքի գծով, տնօրեն:
 • 1994-1995 ՀՀ Ճարտպետ վարչության գիտատեխնիկական վարչություն: Վարչության պետ:
 • 1995-2001 ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության գիտատեխնիկական վարչություն: Վարչության պետ:
 • 2001-2003 ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության «Հիդրատեխնիկական կառույցներ» հիմնարկ Տնօրենի տեղակալ:
 • 2005-2006 «Քար և սիլիկատներ» ԳԱՆ ՓԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենի տեղակալ գիտության գծով:
 • 2006-ից առ այսօր   ՃՇՀԱՀ «Շինարարական կոնստրուկցիաներ» ամբիոն: Ամբիոնի դոկտոր, պրոֆեսոր:

Գիտական ուղղվածություն

 • Շինարարական կոնստրուկցիաներ, սեյսմակայուն շինարարություն, շենքերի և  կառուցվածքների տեծնիկականվիճակի հետազոտում, վերականգնում և ուժեղացում:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

Տպագրված աշխատանքներ

 • 110-ից ավելի հրատարակված աշխատանքներ, այդ թվում՝ գյուտերի 6 հեղինակային վկայականներ և պատենտ, հանրապետական շինարարական նորմեր ու շինարարական ոլորտի նորմատիվատեխնիկական այլ փաստատղթեր:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Թ.Գ. Մարգարյան, Ա.Թ.Մարգարյան «Որմնակոնստրուկցիաների կոնստրուկտիվ տեխնոլոգիական համակարգերի նոր տիպի արհեստական (բետոնե) քարերի կիրառմամբ»:ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2016, Հ 1(60) էջ.100-107:
 2. Թ.Գ. Մարգարյան «Ապակե ֆիբրաբետոնից հոլովակային կաղապարման եղանակով ստացվող թերթավոր կոնստրուկտիվ տարրեր»: ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ, Երևան 2015, Հ4 (59), էջ 140-146:
 3. Թ.Գ. Մարգարյան «Կանոնավոր ձևի տուֆաքարերից կոմպլեքսային հատվածքի շարվածքների կրողունակությունն արտակենտրոն սեղմման դեպքում»: ԵՃՇՊՀ-ի գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014, Հ1 (52), էջ 130-137:
 4. Թ.Գ. Մարգարյան «Խամքարաշաղախե որմնատարրերի ձևախախտելիությունը սեղմման դեպքում»: ՃՇՀԱՀ  գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014, Հ2 (53) էջ 151-156:
 5. Թ.Գ. Մարգարյան «Որմնակոնստրուկցիաներում քարհանքերի թափոնների օգտագործման մեկ հնարավորությունների մասին»: ՃՇՀԱՀ  գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014, Հ2 (53) էջ 141-150:
 6. Т.Г.Маркарян “Об одной возможности экспериментального определения касательного сцепления бетона (раствора) с камнем путем испытания образцов на кручение”. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2014, N3, с. 34-36.

1,232  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր