ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մարգարյան Թեմուր Գեվորգի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը` 23.02. 1935

Հասցեն՝  Երևան

Հեռախոսները`+374 10 54-53-85, +374 93 82-28-16

Էլ. փոստը` tmargaryan@nuaca.am

Քաղաքացիությունը`  Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1952-1957 Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Շինարարական ֆակուլտետ, ԱՔՇ մասնագիտություն:
 • 1959-1962 Շինանյութերի և կառուցվածքների ԳՀԻ ասպիրանտուրա (ՏԳԹ):

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1957-1958 Երևանի քաղսովետի գործկոմի ճարտարապետահատակագծային արվեստանոց: Ճարտարագետ-կոնստրուկտոր:
 • 1958-1968 Շինանյութերի և կառուցվածքների գիտահետաոտական ինստիտուտ Ճարտարագետ, ավագ ճարտարագետ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող:
 • 1968-1980 Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «ԵԲՔԿ» ամբիոն Ավագ դասախոս, դոցենտ, ամբիոնի վարիչ:
 • 1980-1994 Հայսեյսմշին ԳՀԻ (նախկինում Հայշինճարտ ԳՀԻ) Տնօրենի տեղակալ գիտաշխատանքի գծով, տնօրեն:
 • 1994-1995 ՀՀ Ճարտպետ վարչության գիտատեխնիկական վարչություն: Վարչության պետ:
 • 1995-2001 ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության գիտատեխնիկական վարչություն: Վարչության պետ:
 • 2001-2003 ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության «Հիդրատեխնիկական կառույցներ» հիմնարկ Տնօրենի տեղակալ:
 • 2005-2006 «Քար և սիլիկատներ» ԳԱՆ ՓԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենի տեղակալ գիտության գծով:
 • 2006-ից առ այսօր   ՃՇՀԱՀ «Շինարարական կոնստրուկցիաներ» ամբիոն: Ամբիոնի դոկտոր, պրոֆեսոր:

Գիտական ուղղվածություն

 • Շինարարական կոնստրուկցիաներ, սեյսմակայուն շինարարություն, շենքերի և  կառուցվածքների տեծնիկականվիճակի հետազոտում, վերականգնում և ուժեղացում:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

Տպագրված աշխատանքներ

 • 110-ից ավելի հրատարակված աշխատանքներ, այդ թվում՝ գյուտերի 6 հեղինակային վկայականներ և պատենտ, հանրապետական շինարարական նորմեր ու շինարարական ոլորտի նորմատիվատեխնիկական այլ փաստատղթեր:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Թ.Գ. Մարգարյան, Ա.Թ.Մարգարյան «Որմնակոնստրուկցիաների կոնստրուկտիվ տեխնոլոգիական համակարգերի նոր տիպի արհեստական (բետոնե) քարերի կիրառմամբ»:ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2016, Հ 1(60) էջ.100-107:
 2. Թ.Գ. Մարգարյան «Ապակե ֆիբրաբետոնից հոլովակային կաղապարման եղանակով ստացվող թերթավոր կոնստրուկտիվ տարրեր»: ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ, Երևան 2015, Հ4 (59), էջ 140-146:
 3. Թ.Գ. Մարգարյան «Կանոնավոր ձևի տուֆաքարերից կոմպլեքսային հատվածքի շարվածքների կրողունակությունն արտակենտրոն սեղմման դեպքում»: ԵՃՇՊՀ-ի գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014, Հ1 (52), էջ 130-137:
 4. Թ.Գ. Մարգարյան «Խամքարաշաղախե որմնատարրերի ձևախախտելիությունը սեղմման դեպքում»: ՃՇՀԱՀ  գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014, Հ2 (53) էջ 151-156:
 5. Թ.Գ. Մարգարյան «Որմնակոնստրուկցիաներում քարհանքերի թափոնների օգտագործման մեկ հնարավորությունների մասին»: ՃՇՀԱՀ  գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014, Հ2 (53) էջ 141-150:
 6. Т.Г.Маркарян “Об одной возможности экспериментального определения касательного сцепления бетона (раствора) с камнем путем испытания образцов на кручение”. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2014, N3, с. 34-36.

 2,246 просмотров всего,  2 просмотров сегодня