Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ԱՐԻՍՏԱԿԵՍԻ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը՝  19.01.1950թ.

Հասցեն՝  Երևան, Դավիթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 33/1 շենք, բն.43

Հեռախոսը՝ 091.42.75.99

Էլ.փոստը՝ tosar@mail.ru

Քաղաքացիությունը՝ Հայաստանի Հանրապետություն

1.Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1967-1972-Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ճարտարապետ-քաղաքաշինարար,
 • 1998 -Շվեդիա Եվլե – կադաստր և երկրատեղեկատվական համակարգեր,
 • 2011-Թբիլիսի-Կայուն տեղական ինքնակառավարում Հարավային Կովկասում.Տեսությունից պրակտիկա,
 • 2013-Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում,
 • 2015-Որակավորումների սեկտորիալ շրջանակ.ռազմավարություն և մեթոդաբանություն.Գերմանիա, Օսնաբրուկի համալսարան,
 • 2016-Մասնագիտական կրթության ելքային արդյունքներ.Բելգիա, Գենտի համալսարան,
 • 2016-Կրթական ծրագրերի մակարդակներ և արդյունքներ-Դանիա, Օրհուսի համալսարան:

      Գործունեության բնագավառները, ուղղությունները-Գիտամանկավարժական գործունեություն, տարածական պլանավորում, ճարտարապետություն, հողային ռեսուրսների կառավարում

 

2.Աշխատանքային գործունեությունը

 • 2013 սեպտ.առ այսօր-  Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան
 • 2009-2013 Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի Ճարտարապետության և դիզայնի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,  
 • 2008-ից GIZ  Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն փորձագետ,
 • 2007-2009 ՄԱԶԾ- աշխատանքային խմբի համակարգող, փորձագետ:
 • 2006-2007 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի գլխավոր խորհրդական,
 • 2000-2006 ՀՀ կառավարությանն առնթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
 • 1995-2000 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ,
 • 1991-1992 Աշտարակի շրջանի և քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ,
 • 1977-1991 Աշտարակի գեղարվեստի դպրոցի տնօրեն,
 • 1974-1977 Աշտարակի գեղարվեստի դպրոցի ուսուցիչ,
 • 1972-1974 «Հայպետնախագիծ»  ինստիտուտ, ճարտարապետ:
 • 1972թ. ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարության ֆակուլտետի ճարտարապետության բաժինը:

 

3.Գիտամանկավարժական գործունեություն

 • 2018թ.Դոկտորական թեզի պաշտպանություն «Տարածական պլանավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով,
 • 2013 հոկտ. Դոցենտի գիտական կոչում,
 • 2010 թ. Թեկնածուական թեզի պաշտպանություն «Տարածքային հատակագծման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով
 • 2009-2018թ.թ. քաղաքաշինության հիմնախնդիրներին նվիրված 25 հոդված գիտական պարբերականներում, որոնցից 6-ը՝ միջազգային, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, մենագրություն՝ <Հայաստանի Հանրապետության թույլ յուրացված տարածաշրջանների քաղաքաշինական կայուն զարգացման ուղիները> համահեղինակներ՝ Յու սաֆարյան, Ջ.Մուրադյան, Մ.Դավթյան 2011 թ

 

4.Մասնագիտական հրապարակումներ

 1.    1999-2000թ.թ Քաղաքաշինության բնագավառի պետական քաղաքաշինության տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ հոդվածաշար Հայաստանի շինարարների տեղեկագրում,
 2.    2009-2014 թթ.Քաղաքաշինության արդի հիմնախնդիրներին նվիրված հոդվածներ <Ճարտարապետության և շինարարության >ամսագրում
 3.   2011 թ<Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացում, համայնքների խոշորացում, միջհամայնքային համագործակցություն> ՀՀ տարածքային կառավարման         նախարարություն, GIZ, BMZ հրատարակում համահեղինակներ՝ Վ.Մովսեսյան, Էդ Ղազարյան
 4.  2007 թ<Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարման հայեցակարգ> ՄԱԶԾ, ծառայողական օգտագործման համար

 

6.Պաշտոնական փաստաթղթերի մշակման մասնակցություն

  1.  1998-2000 թ.թ

 • <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենք և դրա կիրառումն ապահովող 1.5 տասնյակից ավել նորմատիվ-իրավական ակտեր,,
 • <Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին>ՀՀ օրենք
 • Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ՀՀ օրենք
 • Փորձագիտական եզրակացություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի որոշ գլուխների վերաբերյալ,

  2.  2001-2006 թ.թ

 • ՀՀ հողային օրենսգիրք և դրա կիրառումն ապահովող նորմատիվային-իրավական ակտեր,
 • <Աշխարհագրական անվանումների մասին ՀՀ օրենք>
 • <Հողերի օգտագործման ու պահպանության նկատմաբ վերահսկողության մասին> ՀՀ օրենք
 • Հողերի կոնսոլիդացիայի ռազմավարության մշակման և փորձնական ծրագրի իրականացման ազգային համակարգող,
 • Փորձագիտական եզրակացություններ ՀՀ անտառային օրենսգրքի, ՀՀ ջրային օրենսգրքի, ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի և այլ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ, որոնք առնչություն ունեն քաղաքաշինական գործունեության հետ
 1. 2006-2007 թ.թ. մասնակցություն Շրջական միջավայրի պահպանության գործողությունների 2-րդ ազգային ծրագրի մշակման աշխատանքներին՝ որպես բնական ռեսուրսների կառավարման աշխատանքային խմբի համակարգող ՄԱԶԾ
 2. 2011 թ.Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգ  համահեղինակությամբ. Վ.Մովսիսյանի և Էդ Ղազարյանի, GIZ, BMZ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն.
 3. 2010-12 թ.թ.-ՀՀ Վայոց Ձորի, Սյունիքի, Արարատի և Կոտայքի մարզերի համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ և առաջարկություններ  համահեղինակությամբ. Վ.Մովսիսյանի և Էդ Ղազարյանի, GIZ, BMZ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
 4. 2013թ.- Տարածական պլանավորման և հողային տեսուրսների կառավարման ոլորտներում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության փորձը Հայաստանում կիրառելու հնարավորությունների ուսումնասիրություն  GIZ, BMZ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
 5. 2017թ.ՀՀ  10  խոշորացված համայնքների նկարագրություն GIZ, BMZ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն:

 

7.Հասարակական կազմակերպություններին անդամություն

 • Հայաստանի ճարտարապետների պալատի անդամ, Պալատի արտոնագրման հանձնաժողովի անդամ.
 • Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի իսկական անդամ:

8.Լեզուների իմացություն

Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն՝ լավ, գերմաներեն և անգլերեն՝ բավարար:

9.Համակարգչային հմտություններ՝ Microsoft office, Internet.

 

1,268  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր