ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ալոյան Արտյոմ Ալբերտի

Ճարտարապետւթյան թեկնածու, պրոֆեսոր

Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի իսկական անդամ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը` 18.08.1952

Էլ. փոստը` alo-art@mail.ru,  aaloyan@nuaca.am

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1969-1974թթ. Երևանի Պետական պոլիտեխնիկ ինստիտուտի ճարտարապետության բաժին:
 • 1978-1980թթ. Ասպիրանտուրա, Մոսկվայի «ՑՆԻԻՊ գրադոստրոիտելստվա» ինստիտուտ:
 • 1999թ. Certificate HSMI in recognition of having completed the Training Programme for Overseas Administrators on Urban Development Managment: Perspectives and Possibilities conducted by the Human Settlement Management Institute, New Delhi, India:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1994թ. առ այսօր «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» (ՃՇՀԱՀ) (մինչև 2014թ.` Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան) Ճարտարապետության տեսության, պատմաճարտարապետական ժառանգության  վերականգնման և հուշարձանների վերակառուցման և պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչի տեղակալ: Դասավանդում է «Գիտության տեսություն, գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանություն» առարկան, ղեկավարում է բակալարիատի և մագիստրատուրայի ավարտական աշխատանքներ:
 • 2003թ. առ այսօր Երևանի գլխավոր հատակագծի նախագծի գլխավոր մասնագետ. Երևաննախագիծ  ՓԲԸ:
 • 2001-2005թթ. Փոխտնօրեն, «Հայաստանի քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ»:
 • 1999-2001թթ. Ինստիտուտի գլխավոր ճարտարապետ, «Հայաստանի քաղաքաշինության, գեոդեզիայի և քարտեազագրության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ»:
 • 1996-1999թթ. Փոխտնօրեն, «Հայաստանի քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ»:
 • 1995-1996թթ.Գիտահետազոտական և օրենսդրական հիմնախնդիրների բաժնի պետ, «Հայնախագիծ» ինստիտուտ:
 • 1990-1995թթ. «Դինապոլիս» ԳԱՍՄ գլխավոր տնօրեն:
 • 1989-1995թթ. Ճարտարապետության և քաղաքաշինության գիտահետազոտական աշխատանքների բաժնի պետ, «Հայաստանի քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ»:
 • 1985-1989թթ. Քաղաքաշինության բաժնի վարիչ, «Հայաստանի Շինարարության և Ճարտարապետության գիտահետազոտական ինստիտուտ»:
 • 1974-1985թթ. Ճարտարապետ, առաջ. ճարտ. նախագծերի գլխավոր ճարտ. «Հայպետնախագիծ»:
 • 1983թ. ՀՀ ճարտարապետների միության անդամ:
 • 1992թ. ՀՀ ԿԳՆ «Քաղաքաշինություն, ճարտարապետություն, շինարարություն» գիտական բնագավառի փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ:
 • 1992թ. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական խորհրդի անդամ:
 • 1995թ. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական գործունեության լիցենզավորման հանձնաժողովի անդամ:
 • 2010թ. Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի իսկական անդամ:
 • 2011թ. Հայաստանի ճարտարապետների միության «Քաղաքաշինություն» հանձնաժողովի անդամ:
 • 2011թ. առ այսօր ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի «Ճարտարապետություն, քաղաքաշի­նու­թյուն և շինարարություն» ոլորտի փորձագետ:
 • 2013թ. առ այսօր  ՃՇՀԱՀ ճարտարապետության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ:
 • 2013թ. առ այսօր Հայաստանի ճարտարապետների միության «Գիտության և կրթության» հանձնաժողովի անդամ:
 • 2014թ. առ այսօր ՃՇՀԱՀ  գիտական խորհրդի անդամ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Քաղաքաշինական և ճարտարապետական նախագծում, օրենսդրական և նորմատիվ փաստաթղթեր, քաղաքաշինական կադաստր, գիտական աշխատանք:

Մասնակցությունը ծրագրերին և գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 100-ց ավելի նախագծյաին և գիտական աշխատանքներ, որոնցից հատկապես կարելի առանձնացնել` ՀՀ տարածքային հատակագծման նախագիծը, ՀՀ տարաբնակեցման ուրվագիծը, Երևանի, Գյումրիի, Եվրոպոլիսի և այլ քաղաքների գլխավոր հատակագծերը, Երևանի կենտրոնի  և վարչական շրջանների գոտիաորման և կառուցապատման նախագծերը, առանձին շենքերի և համալիրների տեխնիկական և աշխատանքային նախագծեր,ինտերյերների դիզայն: Աշխատանքները ցուցադրվել են Վենետիկի բյենալեում, խրախոսվել են Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի և Երևանի քաղաքապետարանի Պատվոգրերով և Պատվո նշաններով:
 • 2012թ. պարգևատրվել է  Արթուր Թարխանյան ոսկեզոծ մեդալով:
 • 2005թ. Երևանի գլխավոր հատակագծի նախագիծ,
 • 2005թ. Երևան քաղաքի առանձին տարածքների գոտիավորման նախագծերի և առաջնահերթ շինարարության կառուցապատման էսքիզների մշակման աշխատանքներ: Երևանի Տիչինայի փողոցին հարող տարածք),
 • 2007թ. Երևան-բերդ հասարակագործարարական և մշակութային միջազգային համալիրի գոտիավորման նախագիծ և կառուցապատման էսքիզ / Երևան Սիթի/,
 • 2007թ. Երևան քաղաքի Կենտրոն թաղային համայնքի տարածքի գոտիավորման նախագիծ և կառուցապատման էսքիզ,
 • 2007թ. Երևան քաղաքի առանձին տարածքների գոտիավորման նախագծերի և առաջնահերթ շինարարության կառուցապատման էսքիզների մշակման աշխատանքներ: Մարս գործարանին հարող տարածք /Մարս տեխնոպոլիս/,
 • 2007թ. Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծով նախատեսված կանաչապատման տարածքների էսքիզային նախագիծ,
 • 2007թ. Երևան քաղաքի Դավիթաշեն թաղային համայնքի տարածքի գոտիավորման նախագիծ և կառուցապատման էսքիզ,
 • 2008թ. Երևան քաղաքի Էրեբունի թաղային համայնքի տարածքի գոտիավորման նախագիծ և կառուցապատման էսքիզ,
 • 2015թ. Սրճարան Արցախի Հանրապետությունում,
 • 2015թ. Գյուղական բնակելի տներ ՀՀ Արարատի տարածաշրջանում կառուցելու համար:
 • 2019թ. «Ալեքսանդր Թամանյան» ոսկե մեդալ:

Տպագրված աշխատանքներ

 • 43 հոդված, շինարարական նորմեր և զեկույցներ:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` գերազանց,
 • Գերմաներեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1.  “Становление градостроительной политики РА нового времени”, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի ԼՐԱԲԵՐ: Երևան 2014, հ. 11. N°2, էջ 537-541.
 2. “Peculiarities of Urban Strategy Formation of the Republic of Armenia”, Advanced Materials Research Vol. 1020 2014 pp 875-878, © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.875.
 3.  «Գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանություն. Հիմնական դրույթներ», Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, Երևան 2014թ.:
 4. «Բնակելի շենքեր». Մաս 1 Բազմաբնակարան  բնակելի շենքեր, ՀՀՇՆ 31-01-2014, Հաստատված է ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 31-ի  N 93 -Ն  հրամանով, Երևան
 5.  Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում, ՀՀՇՆ 30-01-2014, Հաստատված է ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 14-ի N 263 – Ն հրամանով, Երևան
 6.  Երևանի կենտրոնի արդի հատակագծատարածական զարգացման ռազմավարությունը, ՃՇՀԱՀ Տեղեկագիր: 2015, հ. 1. N°1, էջ 70-74.
 7.  “Preconditions for large city planning structure development process management today”  7TH INTERNATIONAL CONFERENCE 2015_ FLORENCE International Conference on Contemporary problems of Architecture and Construction, p.213:

 4,232 просмотров всего,  4 просмотров сегодня