Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Դադայան Տիգրան Լեոնիդի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը` 15.03.1973

Հասցեն՝  Երևան

Էլ. փոստը` tigran.dadayan@yahoo.com

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1995 – 1998 թթ. Երևանի Ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, ասպիրանտ:
 • 1996 – 1997 թթ. Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան:
 • 1990 – 1995 թթ. Երևանի Ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, ճարտարագետ-շինարար մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ):
 • 1985 – 1987 թթ. Ա.Կոջոյանի անվան Բարձրագույն արվեստների դպրոց, (գերազանցության դիպլոմ):
 • 1980 – 1990 թթ. № 132 միջնակարգ դպրոց:
 • 2000 թ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, «Շինարարական կոնստրուկցիաներ, կառուցվածքներ և շինարարական մեխանիկա» մասնագիտությամբ:
 • 2002 թ. դոցենտ, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1999 թ. առ այսօր ասիստենտ, ապա դոցենտ, «Շինարարական կոնստրուկցիաներ» ամբիոն, Երևանի Ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան:
 • 2011 թ. առ այսօր ուսումնանախագծային բաժնի պետ, «Ավետիսյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ:
 • 2010 – 2011 թթ. ուսումնանախագծային մասնաճյուղի տնօրեն, «Երևանշին» ԲԲԸ:
 • 2005թ. ճարտարապետ, Երևանի Քաղաքապետարան:
 • 2002 – 2006 թթ. Արդի ճարտարագիտությանն աջակցող հասարակական կազմակերպության նախագահ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Դասավանդում, շենքերի և կառույցների նախագծում, զննում և ուժեղացում, գիտահետազոտական հետազոտումներ և մշակումներ:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • Շուրջ 40 շենքերի և կառույցների գլխավոր կոնստրուկտոր, դրանք նախագծվել են ինչպես ՀՀ-ի, այնպես էլ արտասահմանյան տարբեր երկրների համար, դրանցից են Արաբկիր համայնքում կառուցվող եկեղեցին, Հորդանանի թագավորությունում կառուցված եկեղեցաին համալիրը, Մայր Աթոռ սբ. Էջմիածնում կառուցված Մատենադարանը Նաիրիտ գործարանի նոր մասնաշենքը և այլն
 • 11-2a395 ծածկագրով «Շենքերի և կառույցների հաշվարկային եղանակի մշակում` հաշվի առնելով նրանց իրական դեֆորմատիվությունը» գիտական թեմայի ղեկավար
 • մասնակցել է հետևյալ գիտահետազոտական աշխատանքների մշակմանը`
 • «Ապագա տուն» ՍՊԸ-ի կողմից մասայական արտադրության համար նախատեսվող և «Կանազիտ» ԲԲԸ-ի կողմից փորձնական արտադրվող եռաշերտ, չկրող ձայնա-ջերմամեկուսիչ պանելների տեսական հետազոտություն և կոնստրուկտիվ լուծումների առաջարկ քաղաքաշինության ոլորտում հնարավոր կիրառման համար;
 • «Պարուրաձև լայնական ամրաններով երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների հաշվարկի և կոնստրուկտավորման առանձնահատկությունները ու նրանց հնարավոր կիրառության ՀՀ-ում»:
 • Մասնակցություն ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտասահմանյան երկրներում կազմակերպվող կոնգրեսներին և կոնֆերանսներին

Տպագրված աշխատանքներ

 • 32 գիտական հոդված, 6 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Т.Л.Дадаян “Изменение расхода материалов несущих конструкций железобетонных рамно-связевых зданий с применением сейсмоизоляторов”. Международная научная конференция НИУ МГСУ “Современные проблемы расчета железобетонных конструкций, зданий и сооружений на аварийные воздействия”, Москва 2016, с. 80-85.
 2. Т.Л.Дадаян, Г.Л. Дадаян “Напряженно-деформированное состояние железобетонных диафрагм с отверстиями при сейсмическом воздействии”. ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան ԵԻՍԻ, Գյումրի 2015, էջ 76-79:
 3. Տ.Լ.Դադայան, Խ.Գ. Վարդանյան «Ռետինամետաղե սեյսմամեկուսիչ հենարաններով երկաթբետոնե շրջանակակապային համակարգերով շենքերի տնտեսապես շահավետության մասին»: ՃՇՀԱՀ-ի գիտական աշխատությունների ժողովածու,
  №4 (59), Երևան 2015, էջ 126-133:
 4. L.Dadayan, H.A. Avagyan “Influence of stress-strain state of reinforced concrete flat plate on its punching shear resistance”. Proceedings the 7th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction, Florence, Italy 2015, p. 471-476.
 5. L.Dadayan, Kh.G. Vardanyan “The decrease of seismic forces for multistory reinforce concrete shear wall-frame buildings with applicaton of seismic isolation”. International Conference Seismics-2014 “Seismic resistance and rehabilitation of buildings”, p. 12-19.
 6. L.Dadayan, Ehsan Roudi “Investigations of RC shear wall-frame structures with various openings in walls under earthquake loading”. Contemporary Problems in Architecture and Construction, Advanced Materials Research. Vol. 1020. 2014, p. 242-247.

1,926  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր