ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Կիրակոսյան Լյուբա Վլադիմիրի

Ճարտարապետության թեկնածու, պրոֆեսոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`5 մարտի 1961թ.

Էլ. փոստը`kirakosyanlyuba@gmail.com, lkirakosyan@nuaca.am

 

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1978 – 1983 թթ. – Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետա-շինարարական ֆակուլտետ, ճարտարապետի որակավորում:
 • 1979 – 1982 թթ. – ԵրՊԻ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, Տեխնիկական թարգմանություն (ֆրանսերեն) և ինֆորմատիկա մասնագետի որակավորում:
 • 2014-ից առ այսօր ՃՇՀԱՀ ճարտարապետության տեսության, պատմաճարտարապետական ժառանգության  վերականգնման, վերակառուցման  և պատմության  ամբիոնի դոկտորանտ

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1995 –ից առ այսօր  ՃՇՀԱՀ ճարտարապետության տեսության, պատմաճարտարապետական ժառանգության  վերականգնման, վերակառուցման, գեղեցիկ արվեստի և պատմության  ամբիոնի պրոֆեսոր :
 • 2006-առ այսօր ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր:ՃՇՀԱՀ ճարտարապետության տեսության, պատմաճարտարապետական ժառանգության  վերականգնման, վերակառուցման, գեղեցիկ արվեստի և պատմության  ամբիոնի պրոֆեսոր :
 • 1983-2013թթ. Երևանի պետական համալսարանի Հնագիտության գիտահետազոտական լաբորատորիա,  ավագ գիտաշխատող:
 • 2008-2014 թթ. <<Խաչենագետի ներքնահովտի պատմաճարտարապետական միջավայրը>>  պետական պատվերով կատարվող թեմայի ճարտարապետ:

Գիտական ուղղվածություն

 • 2003 թ. -Արցախի հնագիտական արշավախմբի ճարտարապետ:
 • 2008-2014 – <<Խաչենագետի ներքնահովտի պատմաճարտարապետական միջավայրը>> պետական պատվերով կատարվող թեմայի ճարտարապետ:
 • 2017թ. – Արցախի հին և միջնադարյան ճարտարապետության ուսումնասիրությունը թեմայի ղեկավար:
 • 2014թ. մայիսի 5-9- Ֆրանսիայի կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի ճարտարապետական բարձրագույն դպրոցների ցանցի (REA) 18-րդ հանդիպման շրջանակներում` Լեհաստանի Լոձ քաղաքում,  «Քաղաք քաղաքի վրա. կայուն զարգացում» խորագիրը կրող սեմինարում  <<Քաղաքային տարածքի կազմակերպման հիմնախնդիրները Երևանում>> զեկույցի ներկայացում:
 • 2014-15թթ. – Վենետիկում` Սբ. Ղազարում կայացած  <<Հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում>> գիտաժողովներում <<Պատմաճարտարապետական հուշարձանների պահպանության և վերականգնման գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղում>> թեմայով  զեկույցներ:
 • 2014թ. հոկ. 30- նոյեմբեր 2 – Ծաղկաձորում կայացած Երևանի  և Թբիլիսիի պետական համալսարանների կազմակերպած համատեղ` «Մշակույթի ուսուցում և հետազոտություն» խորագիրը կրող սեմինարում  «Հայ վրացական ճարտարապետական առնչություններ» զեկույցի ներկայացում:
 • 2016թ. մայիս – Մասնակցություն Թբիլիսիում Երևանի  և Թբիլիսիի պետական համալսարանների կազմակերպած սեմինարին:          Զեկուցում  «Երևանի ժամանակակի ց քաղաքաշինական մշակույթը» թեմայով :
 • 2016թ. հուլիս  – Մասնակցութուն Լիոնում կայացած աղյուսի ճարտարապետությանը նվիրված համաշխարհային ֆորումին : Ներկայացվել են Արցախի Տիգրանակերտի աղյուսաշեն կառույցները :
 • 2007-2009թթ. – Ճարտարապետական հուշարձանների վերլուծությանն ու ներկայացմանը նվիրված «Սահմանների մշակույթ» ցուցահանդեսների կազմակերպում Երևանում, Ստեփանակերտում, ԱՄՆ-ում, Ժնևում:
 • 2009թ. – Արցախի Տիգրանակերտի պատմամշակութային թանգարանի ստեղծում:
 • 1983թ. միչև այսօր – Գիտահետազոտական, չափագրական և վերականգնման աշխատանքների      իրականացում Արցախի, Գավառի, Շամիրամի, Վերին Նավերի, Բջնիի և այլ հնագիտական արշավախմբերի կատարած պեղումների ընթացքում:

 

Տպագրված աշխատանքներ

 •  60-ից ավելի գիտական հոդված հանրապետական և միջազգային ամսագրերում,
 • 1 մասնագիտական գրքույկ,
 • 1 գիրք:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն,
 • Ռուսերեն,
 • Ֆրանսերեն

Վերջին հրապարակումներ

 • Մշակութային եղեռն (Արցախի ճարտարապետական հուշարձանների օրինակով), Հայագիտության հարցեր, Հանդես,1, Երևան, 2014, էջ 107-119:
 • Նորահայտ ամրոցը Արցախի Տիգրանակերտի մերձակայքում, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Ստեփանակերտ, 2014, էջ 14-22:
 • Архитектура Матенадарана (хранилища древних рукописей), <<Музей>>, N 11, M., 2014, c. 22-24. Բջնի գյուղի տարածքում վաղմիջնադարյան նորահայտ Սբ. Մինաս եկեղեցին, Պատմություն և մշակույթ, Երևան, 2015, էջ 339-363:/Համահեղինակ Ի.Ղարիբյան/:
 • Արցախի Տիգրանակերտի վաղքրիստոնեական եկեղեցու ճարտարապետությունը, Երևան, 2015, էջ 120-126:
 • Раннехристианский культово-пещерный комплекс Арцахского Тигранакерта, ,,Caves as objects of history and culture,,International Scientific Forum, Voronezh, /Divnogorye/. 2016, s. 169-176.
 • Project Of Reinforcement And Restoration Of Tigranakert Basilic church In Artshak,h,  Florence, 2015, p. 605-609.
 • Արցախի Տիգրանակերտի եկեղեցու ճարտարապետությունը, ՊԲՀ, 1, Երևան,2016, էջ115-141
 • Adobe Structures of Tigranakert in Artsakh, Terra, Lyon, 2016, XII  World Congress on Earthen Architecture, Lyon, 2016,p.53. /Համահեղինակ Հ.Պետրոսյան/:

 1,956 просмотров всего,  6 просмотров сегодня