(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ, ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Դիմորդը հետևյալ մասնագիտությամբ ընդունվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում ստանում է տեղեկատվություն և համապատասխան գիտելիքներ մասնագիտության մեջ ներառված կրթական ծրագրերի վերաբերյալ` մասնագիտական կողմնորոշման համար: Այնուհետև մեկ տարի սովորելուց հետո ուսանողը կարող է ընտրել հետևյալ կրթական ծրագրերից մեկը ուսումը շարունակելու համար: