ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

 Տրանսպորտային ուղիները՝ ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության արյունատար անոթներն են, որոնք մեծապես որոշում են տնտեսության տարբեր ոլորտների արդյունավետ համագործակցության աստիճանը: Տրանսպորտային ոլորտի  մասնագետի խնդիրն է ապահովել առավել արդյունավետ ուղևորա-բեռնափոխադրումներ՝ ներդրումների օպտիմալ ծավալների սահմաններում: Ամբողջ աշխարհում տարեցտարի ավելացող տրանսպորտային միջոցների հետևանքով առաջանում են հիմնախնդիրներ, որոնք կապված են երթևեկության կազմակերպման աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման  և փոխադրումներում բնակչության կարիքների առավելագույն բավարարման հետ:
Ռացիոնալ երթևեկության կազմակերպման  միջոցառումները նպաստում են բեռնա-ուղևորափոխադրումների ժամկետների կրճատմանը, երթևեկության անվտանգության բարձրացմանը, շրջակա միջավայրի վրա տրանսպորտային միջոցների բացասական գործոնների ազդեցության կրճատմանը: Տրանսպորտային հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է կիրառել ժամանակակից մեթոդներ, երթևեկության կառավարման ավտոմատ համակարգեր և այլն, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի բարձրացնել ճանապարհափողոցային ցանցի թողունակությունը, նվազեցնել տրանսպորտային խցանումները, ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, բարձրացնել երթևեկության արագությունը և հարմարավետությունը: Մեր համալսարանն ավելի քան յոթ տասնամյակ կրթում և պատրաստում է տրանսպորտային կամ հաղորդակցության ուղիների ճարտարագետներ, ովքեր նախագծում և կառուցում են մեր երկրի տրանսպորտային ոլորտի կարևորագույն շինությունները՝ ցանկացած ժամանակաշրջանի պահանջներին համապատասխան: Շրջանավարտը կարող է գործունեություն ծավալել հետևյալ բնագավառներում. ՀՀ Արդարադատության նախարարության ՃՏՊ փորձաքննությունների բաժին, Ճանապարհային ոստիկանություն, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, ԱՊՊԱ գործակալություններ, Քաղաքապետարանի տրանսպորտային համակարգեր, ավտոմոբիլային ճանապարհների, փոխադրումների կազմակերպման համակարգեր, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման և կառավարման տարբեր բնագավառներ: 

 

 1,962 просмотров всего,  2 просмотров сегодня