Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Քաղաքային տնտեսության եվ էկոլոգիայի ֆակուլտետ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

«Քաղաքային տնտեսություն և էկոլոգիա» ֆակուլտետը ձևավորվել է 2014 թ. սեպտեմբեր ամսին, որտեղ համախմբվել են տարբեր ֆակուլտետների հետևյալ մասնագիտությունները՝

 

 
 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
 7. 032300(1) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն
 8. 032300(2) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն

 

    

Ֆակուլտետը ներառում է հեռակա և առկա ուսուցման վերոնշված մասնագիտությունները (հեռակա ուսուցումը չի ներառում «Թարմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն» և   «Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն»): Առկա բակալավրատի կրթության տևողությունը 4 տարի է, առկա մագիստրատուրան՝ 2 տարի, հեռակա բակալավրիատը՝ 5 տարի, հեռակա մագիստրատուրան՝ 2.5 տարի:

Ֆակուլտետի դեկանն է տ.գ.թ., դոցենտ Վալերիկ Մամիկոնի Հարությունյանը:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆակուլտետում սովորող ուսանողները մասնակցում են մի շարք միջազգային ծրագրերին և գիտաժողովներին: Նրանցից մեկը սովորում է Չեխիայի Օստրավայի համալսարանում, Erasmus Mundus ծրագրի հովանավորությամբ:

 

    

 

ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
 7. 032300(1) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն
 8. 032300(2) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում կառավարում

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ԲԱԿԱԼԱՎՐ

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում կառավարում

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում կառավարում
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Սարգսյան Տաթևիկ Գագիկի Դեկանի տեղակալ
Սողոմոնյան Արմինե Բարսեղի Դեկանի տեղակալ
Ղազարյան Տաթևիկ Արթուրի Գործավարուհի