ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Խաչատրյան Էմիլ Հարությունի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`  28.09.1948

Հասցեն՝  Երևան,

Քաղաքացիությունը`  Հայաստանի Հանրապետություն Հեռախոսները`

Էլ. փոստը`  khachatryan@rambler.ru

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1969-1974թթ. Սովորել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում (ԵրՊի), ստացել է ինժեներ-հիդրոտեխնիկի որակավորում:
 • 1975-1978թթ. Սովորել է ԵրՊի առկա ուսուցման ասպիրանտուրայում, դասավանդելով ՀՏՇ ամբիոնում:
 • 1982թ. Մոսկվայի` <<ՎՈԴԳԵՈ>> ինստիտուտում, պաշտպանել է թեկնածուկան թեզ` ստացել է տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
 • 1985թ. Հիդրոտեխնիկական շինարարության ամբիոնի դոցենտ:
 • 1989-1992թթ. Սովորել է Մոսկվայի հիդրոմելիորատիվ ինստիտուտի դոկտորանտուրայում:
 • 2007թ. Պաշտպանել է դոկտորական թեզ, ստացել է տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան:
 • 2009թ. Ստացել է պրոֆեսորի կոչում:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1974-1975թթ. Աշխատել է Երքաղխորհրդի <<Ջրմուղ>> տրեստում որպես ավագ ինժեներ:
 • 1985թ. <<Հիդրոտեխնիկական շինարարություն>> ամբիոնի դոցենտ:
 • 1997-2006թթ.  Հիդրոտեխնիկական շինարարության ամբիոնի վարիչ:
 • 2001-2003թթ. <<Հայհիդրոէներգանախագիծ>> ինստիտուտի տեխնիկական տնօրենի խորհրդական:
 • 2009թ. առ այսօր <<Հիդրոշինարարություն, ջրային համակարգեր և հիդրոէլեկտրակայաններ>> ամբիոնում որպես պրոֆեսոր:

Գիտական ուղղվածություն

 • Հիդրոտեխնիկական շինարարություն: Աշխատանքները նվիրված են ջրամբարներից, գրունտային պատվարներից ֆիլտրացիայի հարցերին, Արարատյան հարթավայրի ջրաաղային ռեժիմների կանխատեսմանը, դրենաժային կառուցվածքների հաշվարկներին և նախագծմանը:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 1975-1989թթ. Ջողազի, Հախումի, Թավուշի, Կապսի և այլն ջրամբարներից ֆիլտրացիոն հաշվարկների կատարում և հակաֆիլտրացիոն կառուցվածքների չափերի որոշում, Արարատյան հարթավայրի` Հոկտեմբերյանի, Էջմիածնի, Մասիսի և այլն շրջանների ստորերկրյա ջրերի դինամիկայի կանխատեսում:
 • 1993-1998թթ. Քաջարանի դյուկերի աշխատանքի ուսումնասիրություն:
 • 1998-2011թթ. Մխչյանի պոմպակայանի խողովակաշարի հիդրավլիկական հարվածի դեմ պաշտպանական համակարգի մշակում, Էլեգիս-1, Էլեգիս-7, Հեր-Հեր և այլն փոքր ՀԷԿ-երի գլխամասային կառուցվածքների նախագծում և փորձաքննություն:

Տպագրված աշխատանքներ

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Ֆրանսերեն`բավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Է.Հ. Խաչատրյան, Վ.Ս. Սահակյան, Ա.Ա. Օհանյան «Արաքս գետի Կարա-Կալա հիդրոհանգույցի Արմավիրի ջրանցքի գլխամասի վերակառուցման հարցերի մասին» ՃՇՀԱՀ, տեղեկագիր, 2014, N3.
 2. Khacatryan, E. Khacatryan «Forecast of the groundwater afflux in the surroundings of hydraulic structures» Yerevan, bulletin of National Agrarian University of Armenia, 3, 2014, p.79-84.
 3. Է.Հ. Խաչատրյան,Ս.Մ. Սեդրակյան,Մ.Ռ. Պապիկյան «Պատվարների վթարների վերլուծությունը և դրանց կանխատեսման հարցերը» ՃՇՀԱՀ Տեղեկագիր 2015, N3, էջ.67-74.
 4. Khacatryan,A. Khacatryan,H.Nanagulyan «About sedimentation and washing issuse of retaining dams in mountain rivers». Yerevan, bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2, 2015,էջ.59-63 p.59-63.
 5. S.Sargsyan, E.H.Khachatryan, A.E. Khachatryan «Few issues related to protection of buildings and constructions from moisturing and groundwater flooding» 7th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction November 19th-21st, Florenc-Italy, 2015.
  pg.113-118.