ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ավետիսյան Սիրանուշ Արարատի

Դասախոս

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`18.05.1985

Հասցեն՝  Երևան, Դրոյի փ., տ. 4, բն. 12

Քաղաքացիությունը`Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոսները`

Էլ. փոստը`

Կրթություն և վերապատրաստում

  • 2002-2006թթ. Երևանի պետական համալսարանի Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, §Կիրառական մաթեմատիկա, մաթեմատիկոս-ծրագրավորող¦ մասնագիտությամբ:
  • 2007-2009թթ. ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոնի մագիստրատուրա, §Կիրառական մաթեմատիկա¦ մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային գործունեություն

  • 2009թ. առ այսօր ՃՇՀԱՀ բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս:
  • 2013թ. առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի հայցորդ և ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի արտահաստիքային կրտսեր գիտաշխատող:

Գիտական ուղղվածություն

  • Ինտեգրալ ձևափոխություններ, Ֆրեդհոլմի և սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ, կիրառություններ մաթեմատիկական ֆիզիկայի և հոծ միջավայրերի մեխանիկայի խառը եզրային խնդիրներում, մաթեմատիկական ծրագրավորում:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

Տպագրված աշխատանքներ

Լեզուների իմացություն

  • Հայերեն` գերազանց, Ռուսերեն`գերազանց, Անգլերեն` բավ:

Վերջին հրապարակումներ

  1. M. Mkhitaryan, H.V. Tokmajyan, S.A. Avetisyan, M.S. Grigoryan On Steady-State Filtration of Fluid in Strip-Like and Wedge-Shaped Porous Ground Bases. Advanced Materials Research Vol. 1020 (2014) pp 373-378, Switzerland. 6th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction, 24th -27th June 2014, Ostrava, Czech Republic.
  2. Аветисян С.А.  Об одной смешанной задаче для упругого экспоненциально неоднородного слоя при антиплоской деформации. Актуальные проблемы механики сплошной среды. Труды IV межд. конф.-ии 21-26 цент. 2015, Цахкадзор, Армения. Ереван -2015, с. 15-19.
  3. Аветисян С.А, Мкртчян М.М., Об установившейся фильтрации жидкости в пористой экспоненциально неоднородной полосе при заданном режиме давления. // Известия НАН РА, Механика, т. 68, №2, 2015, с. 68-79.

 1,230 просмотров всего,  4 просмотров сегодня