ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ԴԻԶԱՅՆ

Այս մասնագիտացման նախագծային թեմատիկան ընդգրկում է լայնածավալ անվանացանկ.

 • Հաստոցներ, մեքենաներ, արտադրական բարդ սարքավորումներ,
 • Կենցաղային իրեր, էլեկտրո տեխնիկա, լուսավորության սարքեր,
 • Գործիքներ տարբեր ոլորտներում կիրառվող (այգեգործական, փայտամշակման, շինարարական, մոնտաժային և այլն),
 • Էլեկտրա կենցաղային սարքավորումներ (հարիչ, ֆեն, փոշեկուլ, ջեռուցիչ և այլն),
 • Կահույքի հավաքածու տարբեր գոտիների համար (բնակելի, աշխատանքային, հասարակական, հանգստի և այլն),
 • Խաղալիքներ մտավոր և ֆիզիկական զարգացման (փափուկ, կոշտ, կոնստրուկտիվ, զվարճանքի, կոլեկտիվ զբաղվածության),
 • Մարդու ապրելու և գործունեությունը աջակցող բազմաթիվ այլ իրեր, սարքավորումներ և ֆունկցիոնալ ծավալներ:

Այս մասնագիտացման ուսումնական պլանում և առարկայական ծրագրերում ամրագրված են մասնագիտական իմացության հետևյալ հիմնախնդիրները.

 • Տիրապետել ինքնուրույն ստեղծագործական և նախագծային պրոցեսի մեթոդներին՝ էսքիզավորումից մինչև ավարտական նախագիծ,
 • Տիրապետել դիզայն օբյեկտների կոմպոզիցիոն և ծավալատարածական լուծումների, կերպարային մշակման խնդիրներին,
 • Իրականացնել կենցաղային իրերի, սարքավորումների համալիր նախագծային մշակում, անհրաժեշտության դեպքում կիրառելով ծավալների ազատ ձևափոխման, նմանակման, ինչպես նաև մոդուլային, ունիֆիկացիայի և մասշտաբային սկզբունքները, 
 • Տիրապետել և կիրառել համակարգչային նախագծային ծրագրերի, էրգոնոմիկայի պահանջները, նյութերի, կոնստրուկցիաների և գունագրաֆիկական խնդիրների իմացությունը,
 • Կողմնորոշվել դիզայն գործի հիմնադրման կառավարման և շուկայաբանության հարցերում:

 

Դիզայնի մասնագիտական կրթական պրոցեսը իրականացվում է ուսումնամեթոդական բազայում, որը ընդգրկում է տեխնիկապես հագեցված լաբորատորիաներ, արվեստանոցներ և լսարաններ:

Մասնագիտացման ուսումնական պլանում հումանիտար բնագիտական և մասնագիտական առարկաներում խիստ կարևորվում է ուսանողների կողմից կատարվող ինքնուրույն աշխատանքը:  

 5,390 просмотров всего,  2 просмотров сегодня