(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՖՈՏՈՌԵՊՈՐՏԱԺ. ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանն 2023-2024 ուստարում ունի 640 շրջանավարտ:

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա համակարգում իրենց ավարտական աշխատանքները ներկայացրին 404 ուսանող, հեռակա համակարգում՝ 124 ուսանող:

Մագիստրոսական կրթական ծրագրով առկա համակարգում մագիստրոսական թեզերը ներկայացրին 85 շրջանավարտ, հեռակա համակարգում՝ 27 ուսանող:

31.05.24