Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ՝ ՆԱԽԱԱՎԱՐՏԱԿԱՆ  ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

Հարգելի՛ ուսանողներ.
Բակալավրիատի առկա ուսուցման IV և հեռակա ուսուցման V կուրսերի նախաավարտական պրակտիկաները կփոխարինվեն վերլուծական հետազոտական աշխատանքներով։ Խորհրդակցելով Ձեր ղեկավարի հետ՝ համապատասխան ավարտական աշխատանքի թեմային դուք պետք է ընտրեք վելուծական հետազոտության թեմա: Աշխատանքն անհրաժեշտ է ներկայացնել ռեֆերատի ձևով՝ նվազագույնը 10 էջի սահմաններում, մինչև ապրիլի 14-ը ներառյալ:

 

903  Ընդամենը Դիտված, 1 Դիտվել է այսօր

18.03.20

904  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր