ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ՝ ՆԱԽԱԱՎԱՐՏԱԿԱՆ  ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

Հարգելի՛ ուսանողներ.
Բակալավրիատի առկա ուսուցման IV և հեռակա ուսուցման V կուրսերի նախաավարտական պրակտիկաները կփոխարինվեն վերլուծական հետազոտական աշխատանքներով։ Խորհրդակցելով Ձեր ղեկավարի հետ՝ համապատասխան ավարտական աշխատանքի թեմային դուք պետք է ընտրեք վելուծական հետազոտության թեմա: Աշխատանքն անհրաժեշտ է ներկայացնել ռեֆերատի ձևով՝ նվազագույնը 10 էջի սահմաններում, մինչև ապրիլի 14-ը ներառյալ:

 

 1,705 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

18.03.20

 1,706 просмотров всего,  2 просмотров сегодня