ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Նորություն

Սիրելի՜ ՄՄԿ քոլեջի դիմորդներ, ծանոթացեք «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով 2020թ. ընդունելության տեղերի քանակին և  մասնագիտություններին: Անվճար տեղերը քոլեջում թվով 85-ն են, իսկ վճարովի տեղերը՝ 445:

Եթե ցանկանում ես ընտրել արդիական մասնագիտություն, ապա դիմիր ՃՇՀԱՀ ՄՄԿ քոլեջ:

Մենք սպասում ենք քեզ:

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընդունելության տեղերի թիվը

 
 

անվճար ուսուցման

վճարովի ուսուցման

ընդամենը

 

Հաշվապահական հաշվառում

0

20

20

 

*Հաշվապահական հաշվառում

3

22

25

 

Մենեջմենթ (կառավարում)

0

20

20

 

* Մենեջմենթ (կառավարում)

3

22

25

 

Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում /ըստ ճյուղերի/

0

20

20

 

* Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում

7

18

25

 

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

0

20

20

 

* Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

11

9

20

 

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

0

20

20

 

* Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

7

13

20

 

Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում

0

20

20

 

* Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում

15

10

25

 

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

0

20

20

 

* Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

7

18

25

 

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում

0

20

20

 

* Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում

7

18

25

 

Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերիսանիտարատեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի մոնտաժում և շահագործում

0

20

20

 

*Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերիսանիտարատեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի մոնտաժում և շահագործում

7

18

25

 

  Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում ու շահագործում

0

25

25

 

* Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում ու շահագործում

7

18

25

 

Քաղաքաշինական կադաստր

0

20

20

 

* Քաղաքաշինական կադաստր

8

12

20

 

Զբոսաշրջություն

0

20

20

 

*Զբոսաշրջություն

3

22

25

 

ընդամենը

85

445

530

 

*- հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 

 

 

 1,323 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

02.08.20

 1,324 просмотров всего,  2 просмотров сегодня