ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Նորություն

Սիրելի ուսանողներ ներկայացնում ենք բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերի 2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ՓՈՓՈԽՎԱԾ ժամկետները։

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսեր

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

 

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 22-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 22-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Մայիսի 25-ից հունիսի 3-ը

 • Քննաշրջան (ներառյալ քննությամբ ավարտվող դասընթացների կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը) 

Հունիսի 4-ից հունիսի 19-ը 

 • Նախագծման շաբաթ (ներառյալ I կուրսի «Ճարտարապետական նախագծման հիմունքներ», II, III կուրսերի «Ճարտարապետական նախագծում» դասընթացների քննությունները)

Հունիսի 22-ից 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան 

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսեր

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 27-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 27-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Հունիսի 1-ից 12-ը

 • Քննաշրջան (ներառյալ քննությամբ ավարտվող դասընթացների կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը) 

Հունիսի 15-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

ԴԻԶԱՅՆԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսեր

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 27-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 27-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Հունիսի 1-ից 12-ը

 • Քննաշրջան (ներառյալ քննությամբ ավարտվող դասընթացների կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը) 

Հունիսի 15-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսեր

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 27-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 27-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Հունիսի 1-ից 12-ը

 • Քննաշրջան (ներառյալ քննությամբ ավարտվող դասընթացների կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը) 

Հունիսի 15-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսեր

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 27-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 27-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Հունիսի 1-ից 12-ը

 • Քննաշրջան (ներառյալ քննությամբ ավարտվող դասընթացների կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը) 

Հունիսի 15-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ I ԿՈՒՐՍ

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

 • Պարապմունքների ավարտ

Հունիսի 5-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում 

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Յուրաքանչյուր առարկայի պարապմունքների վերջին օրը

 • Մագիստրոսական թեզի կատարում

Կիսամյակի ընթացքում

 • Քննաշրջան (ներառյալ քննությամբ ավարտվող դասընթացների կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը) 

Հունիսի 8-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • Արտադրական պրակտիկայի անցկացման ժամանակաշրջան  

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

 

 3,427 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

14.05.20

 3,428 просмотров всего,  2 просмотров сегодня