ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Հիմա հեռավար կրթությունը, պարզապես փրկություն է, իսկ տեսանյութերի տեսքով  դասախոսությունները՝  ուսանողների օդն ու ջուրը։

Նախագծերի կառավարման հիմնարար սահմանումներին, գործնականում իրականացվող նախագծային գործընթացներին և դրանց խմբերին, ինչպես նաև կառավարման գործընթացների կիրառմանն է նվիրված տեսանյութերի շարքը, որը ներկայացնում է ՃՇՀԱՀ Որակի ապահովման կենտրոնի գլխավոր մասնագետ, տ.թ.դ. Իրինա Վանյանը։

Այսպիսով՝ «Նախագծի կառավարում» դասընթացը նույնքան հասանելի և մատչելի է, որքան առաջ։

Դաս 1- Ներածություն- 

Դաս 2- Ինչպե՞ս են ծնվում նախագծերը  

Դաս 3-Նախագծերի պորտֆոլիո 

Դաս 4-Նախագծի շահակիցներ 

Դաս 5 – Նախագծի ղեկավար 

Դաս 6- Նախագծի ղեկավարի հմտությունները 

Դաս 7- Նախագծային կառավարման PMBOK ստանդարտը  

Դաս 8- Նախագծի կյանքի շրջանը  

Դաս 9-Նախագծի գիտելիքների ոլորտները 

 

 1,895 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

06.05.20

 1,896 просмотров всего,  2 просмотров сегодня