Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Հիմա հեռավար կրթությունը, պարզապես փրկություն է, իսկ տեսանյութերի տեսքով  դասախոսությունները՝  ուսանողների օդն ու ջուրը։

Նախագծերի կառավարման հիմնարար սահմանումներին, գործնականում իրականացվող նախագծային գործընթացներին և դրանց խմբերին, ինչպես նաև կառավարման գործընթացների կիրառմանն է նվիրված տեսանյութերի շարքը, որը ներկայացնում է ՃՇՀԱՀ Որակի ապահովման կենտրոնի գլխավոր մասնագետ, տ.թ.դ. Իրինա Վանյանը։

Այսպիսով՝ «Նախագծի կառավարում» դասընթացը նույնքան հասանելի և մատչելի է, որքան առաջ։

Դաս 1- Ներածություն- 

Դաս 2- Ինչպե՞ս են ծնվում նախագծերը  

Դաս 3-Նախագծերի պորտֆոլիո 

Դաս 4-Նախագծի շահակիցներ 

Դաս 5 – Նախագծի ղեկավար 

Դաս 6- Նախագծի ղեկավարի հմտությունները 

Դաս 7- Նախագծային կառավարման PMBOK ստանդարտը  

Դաս 8- Նախագծի կյանքի շրջանը  

Դաս 9-Նախագծի գիտելիքների ոլորտները 

 

601  Ընդամենը Դիտված, 5 Դիտվել է այսօր

06.05.20

602  Ընդամենը Դիտված, 6 Դիտվել է այսօր