Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Մեր ուսանողները լավագույն ուսանող

Երեկ կայացած «Լավագույն ուսանող» մրցանակաբաշխության հաղթողների շարքերում են եղել նաև Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարության ու ճարտարապետության ֆակուլտետների ուսանողներ Արթուր Մուսայելյանը և Արեգ Ասրաբյանը:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում ողջունելով հաղթող ուսանողներին, նշել է, որ 3 տարի առաջ նախաձեռնված հանրապետական մրցույթը նպատակ է ունեցել բացահայտել լավագույն ուսանողներին՝ այդպիսով նաև խրախուսելով և աջակից լինելով նրանց: Նախարարն ընդգծել է, որ մրցույթի արդյունքները ցույց են տալիս երկրին և  հասարակությանը, թե ովքեր են այսօրվա հերոսները:

Նշենք, որ «Լավագույն ուսանող» մրցույթն իրականացվում է 2013 թվականից ՝ ըստ հետևյալ ոլորտների՝  բնագիտական, բժշկություն, հումանիտար գիտություններ, հասարակագիտություն, ճարտարագիտություն, մշակույթ-սպորտ և հայագիտություն: Այս տարի հաղթող են ճանաչվել մարզերի և մայրաքաղաքի 18 բուհերի 39 ուսանողներ:

Մրցույթին մասնակցության հնարավորություն են ունեցել առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 2-4-րդ կուրսերի, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝ առաջին կիսամյակն ավարտած ՀՀ պետական և հավատարմագրված կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողները: Մրցույթի ներբուհական փուլը կազմակերպում են բուհերը: Մրցութային հանձնաժողովի կազմը հաստատում է ռեկտորը, որի մեջ ընդգրկվում են՝ ֆակուլկտետի դեկաններ, ամբիոնի վարիչներ, գիտական խորհրդի, ռեկտորատի, ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության ներկայացուցիչներ:

Մինչև հոկտեմբերի 20-ը բուհերը ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն են ներկայացնում ըստ վերոնշյալ ոլորտների և կրթական ծրագրերի մեկական հաղթողների տվյալներ:
Երկրորդ փուլում մրցութային հանձնաժողովը հաստատում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարը, որի կազմի մեջ ընդգրկվում են՝ 3 ներկայացուցիչ նախարարությունից, 3 բուհերի ուսանողներից, 4 բուհերի մրցույթի կազմակերպիչներից և 1 Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամից: Հանձնաժողովը մինչև դեկտեմբերի 10-ը յուրաքանչյուր ոլորտում որոշում է 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղերի հաղթողներին :

Հաղթողները որոշվում են հավաքած առավելագույն միավորների արդյունքներով: Հավասար միավորների դեպքում հաշվի է առնվում ուսանողի առաջադիմությունը: 2015 թ. մրցույթում ըստ ոլորտների հաղթող ճանաչված ուսանողները համապատասխանաբար պարգևատրվել են հավաստագրերով և մեկանգամյա անվանական կրթաթոշակներով. 1-ին տեղ՝ 440 հազար դրամ, 2-րդ տեղ` 228.5 հազար դրամ, 3-րդ տեղ՝ 200 հազար դրամ

2,140  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր

11.02.16

2,141  Ընդամենը Դիտված, 3 Դիտվել է այսօր