Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱ ԱՌԱՐԿԱՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Երեկ տեղի ունեցած «Կառավարման և տեխնոլոգիայի», «Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի» և «Շինարարության» ֆակուլտետների հեռակա համակարգի ընդունելության քննությունների արդյունքները հայտնի են։ Նշենք, որ դիմորդները հանձնել են ներբուհական քննություն մաթեմատիկա կամ ֆիզիկա առարկաներից: Քննության արդյունքները ներկայացված են ստորև բերված ցուցակներում:

Համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ 26-Ն հրամանով հաստատված ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ կարգի 3-րդ կետի 16-րդ ենթակետով դրական են համարվում ութ և բարձր միավորները: Մինչև ութ միավորի դեպքում` միայն 7.50 և 7.75 միավորները ամբողջացվում (կլորացվում) և հավասարեցվում են 8.0 միավորի, հօգուտ դիմորդի` ապահովելով դրական միավորի վաստակումը:

 

 

 

961  Ընդամենը Դիտված, 5 Դիտվել է այսօր

12.10.20

962  Ընդամենը Դիտված, 6 Դիտվել է այսօր