ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱ ԱՌԱՐԿԱՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Երեկ տեղի ունեցած «Կառավարման և տեխնոլոգիայի», «Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի» և «Շինարարության» ֆակուլտետների հեռակա համակարգի ընդունելության քննությունների արդյունքները հայտնի են։ Նշենք, որ դիմորդները հանձնել են ներբուհական քննություն մաթեմատիկա կամ ֆիզիկա առարկաներից: Քննության արդյունքները ներկայացված են ստորև բերված ցուցակներում:

Համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ 26-Ն հրամանով հաստատված ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ կարգի 3-րդ կետի 16-րդ ենթակետով դրական են համարվում ութ և բարձր միավորները: Մինչև ութ միավորի դեպքում` միայն 7.50 և 7.75 միավորները ամբողջացվում (կլորացվում) և հավասարեցվում են 8.0 միավորի, հօգուտ դիմորդի` ապահովելով դրական միավորի վաստակումը:

 

 

 

 1,903 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

12.10.20

 1,904 просмотров всего,  2 просмотров сегодня