(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՃՇՀԱՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տեղեկացնում ենք, որ ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչական գործունեությունը կանոնակարգվում է բնագավառի օրենքների, համալսարանի կանոնադրության և ներքին ակտերի պահանջներին համապատասխան:

Համալսարանը հրատարակչական գործունեության շրջանակներում իրականացնում  է  գիտական պարբերականների, գիտական և ուսումնամեթոդական գրականության հրատարակչական աշխատանքների կազմակերպում ու միջազգայնացում։

Հրատարակչական գործառույթների իրականացումն ունի երկու ուղղվածություն՝ գիտահետազոտական, կրթական և ուսումնամեթոդական:

Համալսարանը հրատարակում է երկու պարբերական.

Ճարտարապետական և ճարտարագիտական հետազոտությունների ամսագիր (E – ISSN : 2738-2656) և ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ (ISSN : 1829-4200)

Մենագրությունները, դասագրքերն ու ուսումնամեթոդական ձեռնարկները երաշխավորվում են հրատարակման համալսարանի գիտատեխնիկական ուսումնամեթոդական խորհուրդների կողմից։

Ստորև ներկայացված են վերջին տարիներին համալսարանում հրատարակված որոշ գրքեր, մեթոդական ուղեցույցներ և ձեռնարկներ։

 1,995 просмотров всего,  3 просмотров сегодня

03.08.23

 1,996 просмотров всего,  4 просмотров сегодня