ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՃՇՀԱՀ-Ը՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ

Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարության Երկրաշարժագիտության ու սեյսմիկ ճարտարագիտության միջազգային ինստիտուտի (IIEES) հրավերով Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը՝ որպես ակադեմիական գործընկեր-բուհ, սույն թվականի հունիսի 27-ին մասնակցեց «Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայում երկրաշարժի մոնիտորինգի համակարգերի ստեղծման ու վնասների և կորուստների արագ գնահատման տարածաշրջանային համակարգի մշակման իրագործելիության ուսումնասիրության» վիրտուալ հանդիպմանը:

ՃՇՀԱՀ ներկայացուցիչներն էին՝ միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր Վարդգես Եդոյանը, գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Մանուկ Բարսեղյանը, Շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնի վարիչ Տիգրան Դադայանը, միջազգային կապերի գծով պրոռեկտորի խորհրդական Արմեն Մինասյանը և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ‹‹Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն›› ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ժ/պ Սոս Մարգարյանը:

Համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարության «Երկրաշարժագիտության ու սեյսմիկ ճարտարագիտության միջազգային ինստիտուտի (IIEES) և «ՅՈՒՆԵՍԿՕ»-ի միջև ստորագրված համաձայնագրի` հիշյալ ինստիտուտում հիմնվել է «Արևմտյան և Կենտրոնական Ասիայի երկրաշարժերի ռիսկերի կառավարման և կայունության տարածաշրջանային կրթական և հետազոտական կենտրոնը», որի հիմնական նպատակներն են`

  • իրականացնել երկրաշարժերի ռիսկերի մեղմման և կառավարման հիմնական ոլորտներում հետազոտություններ և մշակումներ` երկրաշարժերի հետևանքով առաջացած ռիսկերի ավելի լավ պատկերացմանը նպաստելու համար,
  • աջակցել աղետների ռիսկի մեղմացման քաղաքականության մշակմանը և զարգացմանը`ձեռնարկելով այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են կառավարություններին օգնություն աղետների ռիսկը և ազդեցությունը մեղմացնող քաղաքականությունների մշակման գործում, ներառյալ ռիսկերի նվազեցումը, պատրաստվածությունը, աղետներից հետո կարիքների գնահատումը, վնասների ուսումնասիրությունները, աղետից հետո հետախուզական առաքելությունները, ֆիզիկական, գործառական և տնտեսական կորուստների, աղետների սոցիալական հետևանքների գնահատումը և աղետից տուժած շրջանների վերականգնման, վերականգնման և պաշտպանության միջոցառումների ու միջոցառումների պլանավորումը,
  • խթանել կրթությունը և վերապատրաստումը տարբեր մակարդակներում երկրաշարժի ռիսկերի կառավարման ոլորտում գիտելիքների փոխանցման համար,
  • աջակցել աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում տեխնիկական կանոնակարգերի, չափորոշիչների և ուղեցույցների մշակմանը, ներդրմանը և կատարելագործմանը,
  • իրականացնել երկրաշարժի կորստի գնահատման, արագ արձագանքման, որոշումների աջակցման առաջադեմ մեթոդների, տեխնիկայի և գործիքների հետազոտություն և մշակում,
  • խթանել ռիսկերի կանխարգելման և համայնքի իրազեկման մշակույթը սեմինարների, սեմինարների, վարժանքների, բանավեճերի և այլ միջոցառումների կազմակերպման, ինչպես նաև հրապարակումների միջոցով,
  •  տրամադրել ծառայություններ` խորհրդատվություն, փորձագիտական ուսումնասիրություններ, տեխնիկական խորհուրդներ և այլն,
  • մասնակցել տարածաշրջանային գործընկերություններին և ցանցերին` նվիրված երկրաշարժի ռիսկերի նվազեցման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվության և գիտելիքների հավաքագրմանն ու տարածմանը:

Հաշվի առնելով, որ մեր երկիրը գտնվում է սեյսմիկ բարձր ռիսկայնության գոտում՝ հույժ կարևոր են նման միջազգային համագործակցությունները, միջոցառումներին արդյունավետ մասնակցությունը, ինչպես նաև միջազգային արդիական փորձի կիրառումը:

 525 просмотров всего,  5 просмотров сегодня

06.08.21

 526 просмотров всего,  6 просмотров сегодня