(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի 2020-2021 առկա ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների ցանկ

Սիրելի դիմորդներ, ներկայացնում ենք Ձեզ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի 2020-2021 առկա ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների ցանկը։ Ընդունելության սկզբունքներին ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հողումով՝ http://escs.am/am/news/6313

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

021201.00.6

Դիզայն**

 
 

021201.01.6  Դիզայն

Նկ. (Կոմպոզիցիա)

 

021201.02.6  Գրաֆիկական դիզայն

Նկ. (Կոմպոզիցիա)

 

021201.05.6  Միջավայրի դիզայն

Նկ. (Կոմպոզիցիա)

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

 
 

031101.01.6   Տնտեսագիտություն

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

 
 

041101.01.6  Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 
 

061101.01.6   Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

 
 

061104.01.6   Տեղեկատվական համակարգեր

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

073101.00.6

Ճարտարապետություն**

 
 

073101.01.6   Ճարտարապետություն

Նկ. (Կոմպոզիցիա)

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն

 
 

073102.01.6  Քաղաքային տնտեսություն

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

 

073102.02.6  Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

 
 

071601.03.6  Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

073201.00.6

Շինարարություն

 
 

073201.01.6  Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

 

073201.02.6  Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

 

073201.03.6  Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

 

073201.04.6  Գեոդեզիա և կադաստր

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

 

073201.06.6  Անշարժ գույքի փորձաքննություն

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

 

073201.08.6  Շենքերի նախագծում

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

 

073201.09.6  Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

 

073201.10.6  Հիդրոտեխնիկական շինարարություն

Մ (գ) կամ Ֆ (գ)

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

 
 

101501.01.6  Զբոսաշրջություն

Հլգ* (գ)

աստղանիշով (*) մրցութային առարկաները – մասնագիտությունների և ընդունելության քնությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով (*) մեկ առարկայի դեպքում  ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավոր ունեցող դիմորդներին.

** Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են  ներբուհական քննություններ 

01.05.20