(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

Հեռակա ուսուցման համակարգի սիրելի ուսանողներ, ներկայացնում ենք բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և նախապատրաստական խմբերի ուսումնական գործընթացի ժամկետները

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ I-IV ԿՈՒՐՍԵՐ

 • Պարապմունքների սկիզբ

Ապրիլի 27-ը

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 15-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Մայիսի 18-ից  27-ը

 • Քննաշրջան (ներառյալ կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը)

Հունիսի 1-ից հունիսի 19-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 3-ը

    ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ I, II ԿՈՒՐՍԵՐ

 • Պարապմունքների սկիզբ

Ապրիլի 27-ը

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 15-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Մայիսի 18-ից  27-ը

 • Մագիստրոսական թեզի կատարում

Կիսամյակի ընթացքում

 • Քննաշրջան (ներառյալ կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը)

Հունիսի 1-ից հունիսի 19-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 3-ը

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՐՍԵՐ

 • Պարապմունքների սկիզբ

Ապրիլի 27-ը

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 15-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Մայիսի 18-ից  27-ը

 • Քննաշրջան (ներառյալ կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը)

Հունիսի 1-ից հունիսի 19-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 3-ը

 

 1,949 просмотров всего,  5 просмотров сегодня

23.04.20

 1,950 просмотров всего,  6 просмотров сегодня