Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հարգելի հեռակա համակարգի ուսանողներ 

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրությունը` 2019/2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում ՃՇՀԱՀ-ը հնարավորինս թեթևացրել է կրթական գործընթացներում ուսանողի գործառույթները:

Ստորև ներկայացվում են կատարված փոփոխությունները.

 

  • Ստուգարքով ավարտվող դասընթացներն ամփոփվելու են «Ստուգված/Չստուգված» նշումով՝ հաշվի առնելով կիսամյակի ընթացքում առաջադրված հանձնարարությունների կատարման արդյունքները, ինչպես նաև դասընթացին ուսանողի մասնակցությունը (տես համապատասխան ընթացակարգը):

 

  • Մի շարք դասընթացներին ներկայացվող պահանջները մեղմացվել են, մասնավորապես.
  1. որոշ դասընթացների քննություններ փոխարինվել են ստուգարքով և երկարացվել է ստուգարքների հանձնման ժամանակահատվածը, 
  2. որոշ դասընթացների կուրսային աշխատանքներ (ԿԱ), նախագծեր (ԿՆ) փոխարինվել են հաշվեգրաֆիկական աշխատանքներով (ՀԳԱ), որոնք    ամփոփվելու են «Ստուգված/Չստուգված» նշումով: 

 

Իրականացված փոփոխություններին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղումներով՝ 

  1. Շինարարության ֆակուլտետ
  2. Դիզայն ֆակուլտետ
  3. Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ
  4. Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետ

 

  • Ուսումնառության ՄՈԳ-ը (միջին որակական գնահատական) 2019/2020 ուսումնական տարվա համար ձևավորվելու է հաշվի առնելով առաջին կիսամյակի արդյունքները և այս կիսամյակում հանձնած քննությունների, կուրսային աշխատանքների և նախագծերի գնահատման միավորները:

ՄՈԳ-ը կարող եք հաշվել օգտվելով հետևյալ ձևաչափից

Փոխատեղումը (ռոտացիա) իրականացվելու է վերոնշյալ արդյունքներով հաշվարկված ՄՈԳ-ի հիման վրա:    

 

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ`

Շինարարության ֆակուլտետ՝ (091)264406,  vpartizpanyan@nuaca.am 

Դիզայնի ֆակուլտետ՝ (091)458892,  paytyantatevik@gmail.com   

Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետ՝ (096)367579,  sargsyan_t@nuaca.am   

Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ՝ (010)583763,  marinegrigoryan17@gmail.com   

 

 

1,561  Ընդամենը Դիտված, 5 Դիտվել է այսօր

23.05.20

1,562  Ընդամենը Դիտված, 6 Դիտվել է այսօր