ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սիրելի  հեռակա համակարգի ուսանողներ ներկայացնում ենք բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերի 2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետները։

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ I-IV ԿՈՒՐՍԵՐ

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

  • Առաջադրանքների հանձնում

Մայիսի 18-ից  27-ը

  • Քննաշրջան (ներառյալ կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը)

Հունիսի 1-ից հունիսի 26-ը 

  • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 3-ը

  

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ I, II ԿՈՒՐՍԵՐ

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

  • Առաջադրանքների հանձնում

Մայիսի 18-ից  27-ը

  • Մագիստրոսական թեզի կատարում

Կիսամյակի ընթացքում

  • Քննաշրջան (ներառյալ կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը)

Հունիսի 1-ից հունիսի 26-ը 

  • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 3-ը

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՐՍԵՐ

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

  • Առաջադրանքների հանձնում

Մայիսի 18-ից  27-ը

  • Քննաշրջան (ներառյալ կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը)

Հունիսի 1-ից հունիսի 26-ը 

  • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 3-ը

 

 

 1,399 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

23.05.20

 1,400 просмотров всего,  2 просмотров сегодня