Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սիրելի  հեռակա համակարգի ուսանողներ ներկայացնում ենք բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերի 2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետները։

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ I-IV ԿՈՒՐՍԵՐ

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

  • Առաջադրանքների հանձնում

Մայիսի 18-ից  27-ը

  • Քննաշրջան (ներառյալ կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը)

Հունիսի 1-ից հունիսի 26-ը 

  • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 3-ը

  

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ I, II ԿՈՒՐՍԵՐ

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

  • Առաջադրանքների հանձնում

Մայիսի 18-ից  27-ը

  • Մագիստրոսական թեզի կատարում

Կիսամյակի ընթացքում

  • Քննաշրջան (ներառյալ կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը)

Հունիսի 1-ից հունիսի 26-ը 

  • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 3-ը

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՐՍԵՐ

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետներ 

  • Առաջադրանքների հանձնում

Մայիսի 18-ից  27-ը

  • Քննաշրջան (ներառյալ կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնումը)

Հունիսի 1-ից հունիսի 26-ը 

  • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 3-ը

 

 

809  Ընդամենը Դիտված, 3 Դիտվել է այսօր

23.05.20

810  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր