Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Սիրելի ուսանողներ ներկայացնում ենք բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերի 2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամկետները։

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 22-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 22-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Մայիսի 25-ից հունիսի 3-ը

 • Քննաշրջան

Հունիսի 4-ից հունիսի 19-ը 

 • Նախագծման շաբաթ (ներառյալ I կուրսի «Ճարտարապետական նախագծման հիմունքներ», II, III կուրսերի «Ճարտարապետական նախագծում» դասընթացների քննությունները)

Հունիսի 22-ից 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան 

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 27-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 27-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Հունիսի 1-ից 6-ը

 • Քննաշրջան

Հունիսի 8-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

 

ԴԻԶԱՅՆԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 27-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 27-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Հունիսի 1-ից 6-ը

 • Քննաշրջան

Հունիսի 8-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 27-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 27-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Հունիսի 1-ից 6-ը

 • Քննաշրջան

Հունիսի 8-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

 • Պարապմունքների ավարտ

Մայիսի 27-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում (մինչև մայիսի 27-ը)

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Հունիսի 1-ից 6-ը

 • Քննաշրջան

Հունիսի 8-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • I, II կուրսերի ուսումնական և III 

կուրսերի արտադրական պրակտիկաների անցկացման ժամանակաշրջան

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ I ԿՈՒՐՍ

 

 • Պարապմունքների ավարտ

Հունիսի 6-ը

 • Առաջադրանքների հանձնում

Կիսամյակի ընթացքում 

 • Ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների և կուրսային նախագծերի հանձնում

Յուրաքանչյուր առարկայի պարապմունքների վերջին օրը

 • Մագիստրոսական թեզի կատարում

Կիսամյակի ընթացքում

 • Քննաշրջան

Հունիսի 8-ից հունիսի 26-ը 

 • Ակադեմիական պարտքերի մարման առաջին լուծարքային շրջան

Հուլիսի 6-ից 10-ը

 • Արտադրական պրակտիկայի անցկացման ժամանակաշրջան  

Հունիսի 29-ից հուլիսի 10-ը

 

 

 

 

475  Ընդամենը Դիտված, 1 Դիտվել է այսօր

23.04.20

476  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր