(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Աջակցում են երիտասարդ գիտնականներին

Փետրվարի 11-ին, ժամը 15:00-ին, ՃՇՀԱՀ նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիպում “Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի” ղեկավար մարմնի հետ, ովքեր ՀՀ Նախագահի հովանո ներքո համակարգում և իրականացնում են գիտական բազմաթիվ ծրագրեր:

Ներկա էին համալսարանի ասպիրանտները, հայցորդները, երիտասարդ գիտնականները, թողարկող ամբիոնների վարիչները, Գիտահետազոտական սեկտորի ղեկավարությունը, պրոռեկտորները:

ՃՇՀԱՀ  ռեկտոր Գագիկ Գալստյանը ողջունեց ներկաներին, ընդգծեց ծրագրի կարևորությունը և իր աջակցությունը հայտնեց: Ծրագրի ղեկավար Կառլեն Խաչատրյանն ներկայացրեց ծրագրի նպատակը, իրականացման ընթացքն ու ենթադրելի արդյունքները:

Ներկայացնելով ծրագրի առաքելությունը՝ Կ. Խաչատրյանը նշեց, որ հիմնական նպատակը հանրապետության երիտասարդ գիտնականների ստեղծագործական զարգացմանը և մասնագիտական աճին, ինչպես նաև մեր երկրի գիտական համակարգի առաջընթացին և կադրային ներուժի համալրմանը նպաստելն է:

Ծրագիրն իրականացվում է հետևյալ հիմնական ուղղվածություններով՝ երիտասարդ գիտնականներին միջազգային գիտական գործուղումների ֆինանսական աջակցության տրամադրում, Հայաստանում գիտաժողովների, գիտական դպրոցների, գիտական այլ միջոցառումների կազմակերպման խթանում, գիտական սարքեր և նյութեր ձեռք բերելու համար ֆինանսական աջակցություն և գրքերի տպագրություն, ինչպես նաև միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում գիտական հոդվածների տպագրման խրախուսում:

Ծրագրի ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչ Արթուր Մովսիսյանը հանգամանորեն ներկայացրեց գիտական գործունեթյան արդյունավետության գնահատման գիտաչափական ցուցանիշները:

Զեկուցողները լսեցին ներկաների հարցերին ու առաջարկությունները և տվեցին սպառիչ պատասխաններ:

13.02.16