ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ԱՆՎՃԱՐ ՏԵՂԵՐԻ ՔԱՆԱԿՈՎ ՃՇՀԱՀ-Ն 1-ԻՆ ԵՌՅԱԿՈՒՄ Է

Ընդունելության քննություններ հաձնելուն և բարձր միավորներ հավաքելուն զուգընթաց՝ դիմորդին հետաքրքրում է նաև իր դիմած համալսարանում առկա անվճար տեղերի քանակը:

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան դիմել պատրաստվող շրջանավարտներին տեղեկացնում ենք, որ մեզ մոտ անվճար սովորելու հավանականությունը մեծ է, քանզի մեր համալսարանը, ընդունելության 82 ԱՆՎՃԱՐ ՏԵՂՈՎ, հայաստանյան բուհերի ցանկում առաջին եռյակում է։

Ստանալ որակյալ և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կրթություն՝ անվճար հիմունքներով, բոլորի երազանքն է: Ծանոթացի’ր կից ներկայացված ցուցակին, գտի’ր քեզ հետաքրքրող կրթական ծրագիրը և այդ ծրագրի համար նախատեսված անվճար և վճարովի տեղերը։

Շտապի’ր դիմել ՃՇՀԱՀ, մենք սպասում ենք քեզ։

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Ծածկագի րը

Բուհը, կրթական ծրագիրը

Ընդունելության մրցութային

Ընդունելության տեղ/այդ թվում

ուսման վարձը հազ. դ

քննությունները

աստղանիշով (*) մրցութային առարկաները

անվճար

այդ թվում

վճարովի

բզ

նպտ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

07

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

 

 

 

82

6

0

1385

 

121

Ճարտարապետություն**

Նկ

Մ(գ)*

 

12

1

0

150

660

122

Դիզայն**

 

 

 

12

1

0

310

 

Գրաֆիկական դիզայն**

Նկ

 

 

4

0

0

100

504

Դիզայն**

Նկ

 

 

4

1

0

140

504

Միջավայրի դիզայն**

Նկ

 

 

4

0

0

70

504

123

Շինարարություն

 

 

 

34

1

0

430

 

Անշարժ գույքի փորձաքննություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

3

0

0

60

590.4

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

7

1

0

70

590.4

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

3

0

0

60

590.4

Հիդրոտեխնիկական շինարարություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

4

0

0

40

590.4

Շենքերի նախագծում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

4

0

0

40

590.4

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

3

0

0

70

590.4

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

6

0

0

40

590.4

Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

4

0

0

50

590.4

124

Քաղաքային տնտեսություն

 

 

 

8

1

0

80

 

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

4

0

0

40

590.4

Քաղաքային տնտեսություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

4

1

0

40

590.4

125

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

4

1

0

50

450

126

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

5

0

0

70

480

127

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

5

1

0

70

504

128

Տնտեսագիտություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

0

0

0

130

522

129

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

0

0

0

45

522

130

Զբոսաշրջություն

Հլգ(գ)

Անգլ(գ) * կամ Ռլ(գ) * կամ Մ(գ)*

 

2

0

0

50

480

                     

 

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ – մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին. ** – Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ

***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն

 

 2,749 просмотров всего,  3 просмотров сегодня

26.05.20

 2,750 просмотров всего,  4 просмотров сегодня