(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Հիդրավլիկայի լաբորատորիա

Ջրային համակարգերի, հիդրոտեխնիկայի և հիդրոէներգետիկայի ամբիոնին կից Հիդրավլիկայի ուսումնագիտական լաբորատորիան ունի հիդրոտեխնիկական ճարտարագիտության փորձարարական աշխատանքների համար նախատեսված երկու լաբորատորիաներ՝ 33մ2 և 4,3մ2 մակերեսով։

Լաբորատորիայում տեղակայված են վեց փորձասարքեր, որոնք օգտագործվում են բակալավրի ուսումնական լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու համար:  

Լաբորատորիայում իրականացվում են հետևյալ փորձերը.

  1. Բեռնուլիի հավասարման ցուցադրումը
  2. Հեղուկի շարժման ռեժիմի որոշումը
  3. Խողովակի շփման դիմադրության գործակցի որոշումը
  4. Տեղային դիմադրության գործակցի որոշումը
  5. Հաստատուն ճնշման տակ արտահոսման գործակիցների որոշումը
  6. Ջրթափի ելքի գործակցի որոշումը
  7. ֆիլտրման գործակցի որոշումը

Լաբորատորիան նախատեսված է միայն ուսումնական գործընթացում փորձեր կատարելու համար։