(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

Շինարարության էկոնոմիկայի գծով առաջին շրջանավարտները ֆակուլտետը տվել է դեռևս 1937 թ., իսկ ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում մասնագիտությամբ ուսանողներ՝ 1972 թվականից: 1962 թ. բացվել է «Շինարարության կազմակերպում և էկոնոմիկա» մասնագիտությունը: 1988 թ. ճարտարապետա-շինարարական ֆակուլտետի կազմում ձևավորվել է ինֆորմատիկայի գծով «Շինարարության ավտոմատ ղեկավարման և նախագծման ավտոմատացման համակարգեր» ամբիոնը: 1990 թ. կազմավորվել է Շինարարության տեխնոլոգիայի ֆակուլտետը: 1990-1993 թթ. այն ղեկավարել է տ.գ.թ., դոցենտ Գագիկ Բադեյանը: Պատրաստել են ինժեներ-տնտեսագետներ հետևյալ մասնագիտացումներով՝ «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» (շինարարության ճյուղում), «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ճյուղում): 1993 թվականից Շինարարության տեխնոլոգիայի ֆակուլտետը ղեկավարել է տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ալբերտ Ասիրյանը: Համալսարանում 1992 թվականից գործել է «Շինարարության էկոնոմիկայի և կառավարման» ամբիոնը, որը ղեկավարել է տ.գ.թ., պրոֆեսոր Սարգիս Ստեփանյանը: 2008 թվականից ի վեր համալսարանում գործում է Ինֆորմատիկայի, հաշվողական տեխնիկայի և կառավարման համակարգերի ամբիոնը, որը պատրաստում է ՏՏ ոլորտի մասնագետներ: 2010 թվականին ձևավորվել է Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետը, որի կազմում ընդգրկվել են Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման, Ինֆորմատիկայի, հաշվողական տեխնիկայի և կառավարման համակարգերի ամբիոնները: 2011 թվականին ֆակուլտետը ղեկավարել է Պետրոս Համբարձումյանը, 2012 թվականից՝ Տիգրան Մարտիրոսյանը, իսկ 2019 թվականից՝ Մարինե Գրիգորյանը: 2020 թվականից ֆակուլտետի կազմում ընդգրկվել են նաև Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի, Լեզուների ամբիոնները:

Այժմ Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետում գործում է չորս ամբիոն, որից երկուսը՝ մասնագիտացնող: Դրանք են՝

  1. Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման,
  2. Ինֆորմատիկայի, հաշվողական տեխնիկայի և կառավարման համակարգերի,
  3. Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի,
  4. Լեզուների ամբիոնները:

Ֆակուլտետի դասախոսական կազմը բաղկացած է 133 անդամից, որոնք գիտական աստիճաններ, գիտական կոչումներ ունեցող մասնագետներ են, պետական կառավարման համակարգի ղեկավար-պաշտոնյաներ, խոշոր ընկերությունների կառավարիչներ, տնտեսության տարբեր ճյուղերի առաջատար կազմակերպությունների լավագույն մասնագետներ, կազմակերպության ղեկավարներ, մասնավոր ընկերություն­ների առաջատար մասնագետներ:

 

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնը ֆակուլտետի թողարկող ամբիոններից է: Ամբիոնն այսօր Հայաստանում շինարարության գնագոյացման, շինարարական նախագծերի կառավարման մասնագետների միակ պատրաստողն է: ՀՀ պետական հիմնարկների և մասնավոր կազմակերպությունների հետ ամբիոնի սերտ համագործակցության արդյունքում ուսանողները և շրջանավարտներն իրենց ուրույն տեղն են գտնում մասնագիտական ոլորտում:

Ինֆորմատիկայի, հաշվողական տեխնիկայի և կառավարման համակարգերի ամբիոնը ֆակուլտետի մյուս թողարկող ամբիոնն է, որը ճանաչում ունի Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս: Ամբիոնում պատրաստում են մասնագետներ հաշվողական ցանցերի նախագծման և շահագործման, արհեստական բանականության, մեծ տվյալների մշակման և ավտոմատացված կառավարման ասպարեզում: Ամբիոնը համագործակցում է հայաստանյան կազմակերպությունների հետ, օգտագործում նրանց արտադրական և հետազոտական բազան, որն էլ հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին դեռևս 3-րդ կուրսից ապահովվելու մասնագիտական աշխատանքով:

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի, Լեզուների ամբիոնները համահամալսարանական ամբիոններ են:

Ֆակուլտետի բակալավրիատում ուսուցումը կազմակերպվում է չորս մասնագիտությամբ`

«Տնտեսագիտություն»,

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում»,

«Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)»,

«Տեղեկատվական համակարգեր»: 

 Ֆակուլտետի մագիստրատուրայում ուսուցումը կազմակերպվում է հետևյալ մասնագիտություններով`

«Տնտեսագիտություն»,

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում»,

«Կառավարում»,

«Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)»,

«Տեղեկատվական համակարգեր»: 

Ֆակուլտետում առկա եռակողմ կնքված համաձայնագրի՝ «Նախագծերի կառավարում (զբոսաշրջության, մշակութային ժառանգության կառավարման և երկրատեղեկատվական համակարգերի ոլորտում)» մագիստրոսական կրթական ծրագրի շրջանակում ուսանողներին հնարավորություն է տրվում մեկ տարի ուսումնառելու Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանում, փորձառություն ստանալու Իտալիայի Բոլոնիայի համալսարանի Ռիմինիի մասնաճյուղում, իսկ մեկ տարի դասընթացները համատեղ կազմակերպվում են ՃՇՀԱՀ-ում և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում (ՀՊՏՀ): Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողներին շնորհվում են երկու որակավորում ու երկու դիպլոմ, որից մեկը՝ ՎՊՀ-ի կողմից, իսկ մյուսը՝ համատեղ՝ ՃՇՀԱՀ-ի և ՀՊՏՀ-ի կողմից:

Ֆակուլտետում ուսուցումը բակալավրիատում և մագիստրատուրայում իրականացվում է նաև հեռակա ուսուցման ձևով:

Ֆակուլտետը համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի մի շարք համալսարանների և կազմակերպությունների հետ:

Հաշվի առնելով ֆակուլտետում մասնագիտությունների զարգացման տեմպերը, անընդհատ ավելացող պահանջները՝ ամենամյա կտրվածքով վերանայվում են ուսումնական պլանները, առարկայական ծրագրերը, կազմակերպվում են սեմինարներ բնագավառի առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ, ուսանողները մասնակցում են տարբեր ծրագրերի, տեղական և միջազգային մրցույթների:

Այսօր ֆակուլտետում սովորում է ավելի քան 720 ուսանող: Միայն վերջին հինգ տարիներին ֆակուլտետը տարեկան ավարտում է շուրջ 180 շրջանավարտ:

Այսօր արդեն ֆակուլտետի շրջանավարտները զբաղեցնում են պետական և համայնքային կառույցների պաշտոններ, կազմակերպությունների ղեկավարներ են և ոլորտի առաջատար մասնագետներ:

 

filetype_pdfԱշխատանքի էկոնոմիկա (Մանվելյան Զառա)

filetype_pdf Արտակարգ իրավիճակների հիմնախնդիրները Հայաստանում (Մանվելյան Զառա)

filetype_pdfԱրտաքին տնտեսական կապերի հիմունքներ (Հովհաննիսյան Արա, Ալավերդյան Ռոզա)

filetype_pdfԲանակցություններ և գործարարական շփում (Հովհաննիսյան Արա)

filetype_pdfԳինը մարքեթինգային համալիրում, Վարդանյան Գ․

filetype_pdfԳնագոյացումը շուկայական տնտեսության պայմաններում, Գ․ Բաղդասարյան, Ա․ Բաղդասարյան

filetype_pdfԵրկրատեղեկատվական Համակարգեր ուսումնական ձեռնարկ (Ստեփանյան Սարգիս, Ազնավուրյան Կարապետ)

filetype_pdfԼոգիստիկա (Ստեփանյան Սարգիս, Հովումյան Լիլիթ)

filetype_pdfՁեռներեցությունը ճարտարագետների համար

filetype_pdfՄարդկային ռեսուրսների կառավարում (Հովհաննեսյան Թագուհի, Խաչատրյան Լիլիա)

filetype_pdfՄարքեթինգ (Ստեփանյան Սարգիս, Կոստանյան Աննա, Կարապետյան Իշխան)

filetype_pdfՄաքսային գործ (Գրիգորյան Ռ. Լ.) Մենեջմենթի հիմունքներ (Հովհաննիսյան Արա) 2015

filetype_pdfՄենեջմենթի հիմունքներ (Հովհաննիսյան Արա, Ադիյան Մագդա)

filetype_pdfՄիկրոտնտեսագիտության հիմունքներ, Արա Հովհաննիսյան

filetype_pdfՆախագծերի կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում

filetype_pdfՆախագծի կառավարում, Ի․ Վանյան

filetype_pdfՆերդրումային և տնտեսական վերլուծության հիմունքները, Արա Հովհաննիսյան

filetype_pdfՇինարարության էկոնոմիկա, դասագիրք (Ստեփանյան Սարգիս)

filetype_pdfՊայմանագրերի կառավարման հիմունքներ (Հովհաննիսյան Արա)

filetype_pdfՌիսկի կառավարում (Գրիգորյան Ռ. Լ.)

filetype_pdfՏեխնիկայի Փիլիսոփայություն (Հովհաննեսյան Թագուհի)

filetype_pdfՏեխնիկայի Փիլիսոփայություն Անդրադարձ (Հովհաննեսյան Թագուհի)

filetype_pdfՏնտեսագիտության հիմնադրույթներ (Ստեփանյան Սարգիս, Համազասպյան Արա)

filetype_pdfՓիլիսոփայություն Է․ Կյուրեղյան

filetype_pdfՓիլիսոփայուտյան տեսություն և պատմություն Հակոբյան Ս․

filetype_pdfՓՄՁ սուբյեկտների հարկային հաշվառման պարզեցված ուղեցույց (Վահե Պետրոսյան)

filetype_pdfՓողը և դրամավարկային քաղաքականության հիմնահարցերը (Հովհաննիսյան Արա, Գեդեոնյան Արևիկ)

filetype_pdfՔաղաքային համայնքների զարգացման ռազմավարական պլանավորում և կառավարում (Վանյան Իրինա)

filetype_pdfՔաղաքային տնտեսության էկոնոմիկա և կառավարում, Քաղաքային համայնքների զարգացման ռազմավարական պլանավորում և կառավարում, Ի․ Վանյան

filetype_pdfՔաղաքային տնտեսության էկոնոմիկա, Մաս1, բնակարանային կոմունալ տնտեսություն, Ի․ Վանյան

filetype_pdfՔաղաքաշինական գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում (Խաչատուրյան Կարեն, Ադամյան Անահիտ, Բադեյան Սեդա)

filetype_pdf ARCHICAD 10 մեթոդական աշխատանք, Ս. Ստեփանյան, Ա. Կարգանյան

filetype_pdfAutoCAD ինքնուսույց, Ստեփանյան Սարգիս, Բոյախչյան Տաթևիկ

filetype_pdf The Anatomy of SAS pricing strategy Windows XP & MS Word ուսումնական ձեռնարկ (Ստեփանյան Սարգիս, Բաբաջանյան Մարինե)

filetype_pdf Windows XP & Windows Vista ուսումնական ձեռնարկ (Ստեփանյան Սարգիս, Հերմինե Սամվելյան)

filetype_pdfВведение в философию Учеб. пособие для вузов Авт. колл. Фролов И. Т. и др.

filetype_pdfТрудовое право, Л. И. Филющенко, И. Н. Плешакова

filetype_pdfԱնշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում (Ստեփանյան Ս., Հովհաննիսյան Վ., Գրիգորյան Ա.)

filetype_pdfԱնշարժ գույքի կենսացիկլի կառավարում (Ստեփանյան Սարգիս, Վարդանյան Արմեն)