(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Հայտնի են Դիզայն ֆակուլտետի ընդունելության ներբուհական «Գծանկար»  և Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի «Հայոց լեզու» «Ռուսաց լեզու» «Անգլերեն» առարկանների քննության արդյունքները։

08.10.21