(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ԶԵՂՉ) ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՆՉԵՎ ՄԱՐՏԻ 1-Ը

Սիրելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք որ ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման (զեղչ) դիմումների և փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը մարտի 1-ն է:

Դիմումներն անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատում, որտեղ էլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքման ու ներկայացման համար կարող եք ստանալ համապարփակ տեղեկատվություն և խորհրդատվություն:

07.02.24