(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ԶԵՂՉ) ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՆՉԵՎ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ը

Ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման դիմումների և փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 29-ն է:

Ուսանողները դիմումները պետք է լրացնեն իրենց ֆակուլտետի դեկանատում, որտեղ էլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքման ու ներկայացման համար կարող են ստանալ համապարփակ տեղեկատվություն և խորհրդատվություն:

01.09.23