(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԸ

Սիրելի՛ համալսարանականներ, սիրով տեղեկացնում ենք, որ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում շարունակվում են համալսարանական սեմինարները:

Սեմինարները անցկացվելու են ուրբաթ օրերին, ժամը՝ 15:00-ին, երկրորդ հարկի նիստերի դահլիճում և 2202 լսարանում:

Ստորև ներկայացված են մայիս ամսվա սեմինարների թեմաները և ժամանակացույցը:

 

Ամբիոն

Թեմա

Կազմակերպիչ

Օր

1

ԳԷԿ
ՇԱՏԿ

Բնապահպանական հարցերն ու արդի հիմնախնդիրները նախագծման և շինարարության իրականացման փուլերում

Ք.Սահակյան, Ա.Ղուլյան

/2202 լսարան/

3.05

2

ՇՄԵԿ

Տրանսպորտային էկոլոգիայի հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները

Կ.Մոսիկյան

/Ն.դ./

3.05

3

ԻՀՏԿՀ

Ընդունվող որոշումների գնահատման մշակված մաթեմատիկական մեկ մոդել 

Թ.Նալչաջյան

/Ն.դ/

10.05

4

ՃԿ

«Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում» նորմերի հիմնական դրույթները

Հ.Գյուլզադյան, Ա.Սարգսյան

/Ն.դ./

17.05

5

ՃՏՊԺ

«Հուշարձան․Պեղում և պահպանում» հնագիտական և ճարտարապետական ամառային դպրոցի արդյունքների ամփոփում

Դ.Նահատակյան

/2202 լսարան/

17.05

 

03.05.24