(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ Է ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ մեկնարկել է պատերազմի ընթացքում մարտական գործողությունների մասնակից սովորողների, ինչպես նաև պատերազմին մասնակից անձանց ուսանող երեխաների և սովորող ամուսնու ուսման վարձի փոխհատուցման գործընթացը:

Միջոցառման շրջանակում՝ վարձի փոխհատուցում կտրամադրվի ՀՀ-ում գործող միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական (կլինիկական օրդինատուրա) կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների կամ կազմակերպությունների (այսուհետ` ԲՈՒՀ-եր) առկա և հեռակա ուսուցմամբ վճարովի համակարգում միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի, բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի սովորողներին:

Համաձայն որոշման՝ փոխհատուցումն իրականացվելու է՝ հիմք ընդունելով ԲՈՒՀ-երի կողմից համապատասխան մասնագիտության համար սահմանված վարձի չափը, սակայն բուհերի դեպքում ոչ ավելի, քան ՀՀ կառավարության 2015թ-ի փետրվարի 19-ի N 163-Ն որոշմամբ սահմանված` ըստ կրթական աստիճանների և հավատարմագրման արդյունքների ուսման վարձի առավելագույն չափը:

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի՝ վերոնշյալ միջոցառման բոլոր շահառուներին խնդրում ենք մոտենալ համապատասխան դեկանատ՝ անհրաժեշտ փաստաթղթերով:

Վարձի փոխհատուցման միջոցառման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման ամբողջական տարբերակին, ենթակետերին և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

https://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=108415&fbclid=IwAR2m6mnwZsXprCBQNFPIfKNpgufy_JRJF5JpCAA6RpASl7R5G-_K-kNM2SA

 

 

 

 2,059 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

15.12.20

 2,060 просмотров всего,  2 просмотров сегодня