(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՃՇՀԱՀ Մ. ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՃՇՀԱՀ Մ. Աբեղյանի անվան ավագ դպրոց կարող են դիմել ՀՀ դպրոցների 9-րդ դասարաններն ավարտած բոլոր աշակերտները։ 

Դպրոց ընդունվելու համար աշակերտները՝ մայիսի 29-ից հունիսի 30-ը,ժամը 10:00-15:00, օրինական ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ մոտենում են  ՃՇՀԱՀ Մ. Աբեղյանի անվան ավագ դպրոց (Խանջյան 9) ներկայացնելու համար  համապատասխան փաստաթղթերը՝ 

 1. Դիմում (գրվում է դպրոցում) 
 2. 3×4 լուսանկար (2 հատ) 
 3. Անձը հաստատող փաստաթուղթը (ծննդյան վկայական) և պատճենը 
 4. Աշակերտի սոցիալական քարտի պատճենը 
 5. 26 ձև 
 6. Ատեստատ։ 

Փաստաթղթերը հանձնելիս աշակերտներին տրամադրվում է անցաթուղթ, որով նրանք պետք է մոտենան դպրոց։ Անցաթղթի վրա նշված կլինի գիտելիքների ստուգման ժամանակացույցը (օրը, ժամը)։ Աշակերտները պետք է ներկայանան սահմանված ժամից 30 րոպե շուտ` ներկայացնելով նախապես տրված անցաթուղթը։ 

Գիտելիքների ստուգման օրը աշակերտները մոտենալով դպրոց, հանձնաժողովի կողմից ստանում են «Մաթեմատիկա»«Ֆիզիկա», «Հայոց լեզու», «Հայոց պատմություն» առարկաների (յուրաքանչյուր աշակերտի անցաթղթին նշված առարկաների ցանկին համապատասխան) կնքված առաջադրանքները և հատկացված ժամանակահատվածում (120 րոպե) կատարում առաջադրանքները: Ավարտելուց հետո աշխատանքները հանձնում են հանձնաժողովի անդամներին: 

«Գծանկար» առարկայի դեպքում դիմորդներից մեկը վիճակահանության սկզբունքով ընտրում է երկու  երկրաչափական պատկերներ, այդ պատկերները հանձնաժողովի կողմից տեղադրվում են համապատասխան վայրում, որից հետո աշակերտները սկսում են նկարել այդ պատկերները/դրանք: Աշխատանքի համար սահմանված է հստակ ժամանակահատված՝ 240 րոպե: Ժամանակի ավարտից հետո դիմորդները կնքված թղթի վրա կատարած աշխատանքը (նկարը) տալիս են հանձնաժողովի անդամներին: Քննությունների արդյունքները հրապարակվում են քննության հաջորդ օրը դպրոցում։ 

ՃՇՀԱՀ Մ. Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցում 10-րդ դասարանցիների ուսուցումը իրականացվելու է ուսումնական խմբերով՝ նպատակային ծրագրով համապատասխան առարկաներ ուսումնասիրելու համար: Ըստ այդմ՝ ընդունելությունն իրականացվելու է հետևյալ կերպ.

 1. Ճարտարապետություն ենթահոսքի նպատակային ծրագրով ուսումնական խումբ ընդունվելու համար անհրաժեշտ է մասնակցել մաթեմատիկա և գծանկար առարկաներից գիտելիքների ստուգմանը: 
 2. Դիզայն ենթահոսքի նպատակային ծրագրով ուսումնական խումբ ընդունվելու համար անհրաժեշտ է մասնակցել գծանկար առարկայի գիտելիքների ստուգմանը:  
  *Այս ենթահոսք ընդունվել ցանկացող դիմորդներին հնարավորություն է տրվելու մասնակցել նաև մաթեմատիկա առարկայի գիտելիքների ստուգմանը, որը ոչ մրցութային է, սակայն ստացված գնահատականը կարող է որոշիչ լինել  գծանկար առարկայից հավասար միավորներ հավաքած դիմորդների համար:  
 3. Ֆիզմաթ(Ճարտարագիտական շինարարություն), տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, տնտեսագիտություն (շինարարության ճյուղում) ենթահոսքերի նպատակային ծրագրով ուսումնական խումբ ընդունվելու համար անհրաժեշտ է մասնակցել ֆիզիկա և մաթեմատիկա առարկաներից գիտելիքների ստուգմանը:  
 4. Հունամիտար (զբոսաշրջություն) ենթահոսքի նպատակային ծրագրով ուսումնական խումբ ընդունվելու համար անհրաժեշտ է մասնակցել հայոց լեզու և հայոց պատմություն առարկաներից գիտելիքների ստուգմանը: 

Սիրելի՛ դիմորդներ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ավագ դպրոցը սիրով սպասում է ՁԵԶ: 

 

02.06.23