Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ստորև նշված ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար.

 1. Շինարարական նյութերի , պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրության տեխնոլոգիա,
 2. Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն,
 3. Գծագրություն և համակարգչային գրաֆիկա,
 4. Ինժեներական գեոդեզիա,
 5. Ինտերիերի և էքստերիերի դիզայն:

   Մրցույթին կարող են մասնակցել գիտությունների դոկտորի կամ թեկնածուի գիտական աստիճան և պրոֆեսորի կամ դոցենտի գիտական կոչում ունեցող անձինք:

   Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է հրապարակման պահից մեկ ամսվա ընթացքում համալսարանի ընդհանուր բաժին (Երևան 009, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք,2305 սենյակ, հեռ.010-587824) ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Դիմում համալսարանի ռեկտորի անունով,
 • Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
 • Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,
 • Ինքնակենսագրություն,
 • Գիտական աստիճանի վկայագրի պատճենը,
 • Գիտական կոչման վկայագրի պատճենը,
 • Տպագրված գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների սահմանված կարգով հաստատված ցուցակը:

1,085  Ընդամենը Դիտված, 1 Դիտվել է այսօր

10.06.19

1,086  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր