(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Սիրելի՛ ուսանողներ, կից ներկայացնում ենք ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի № 2008-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառման մասին տեղեկատվությունը, 2006 թվականի հուլիսի 27-ի № 1183-Ն որոշմամբ  «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ)) և պետական կրթաթոշակ տալու» և 2020 թվականի հուլիսի 3-ի N 1125-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի գումարների վերադարձման» կարգերը:

 

 

 

27.09.22