Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

ԹԱՓՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ

Աշխատանքի նկարագրություն 

Շինարարական աշխատանքների ղեկավարում, պլանավորում, վերահսկողություն

Աշխատանքային պարտականություններ

•      Պլանավորել և կազմակերպել շինարարական աշխատանքները, արտադրությունը, կազմել արտադրական գործընթացների հաջորդականությունը և ժամանակացույցը:

•      Համագործակվել տեղամասերի պատասխանատուների հետ:

•      Կազմակերպել և վերահսկել արտադրական գործընթացների ճիշտ ընթացքը:

•       Իրականացնել արտադրական ծավալի վերլուծություններ` ելնելով ծավալների օրական, ամսական կանխատեսումներից:

•      Վերահսկել սարքերի և սարքավորումների, տեխնիկայի, արտադրական գործընթացներին մասնակցող այլ ապրանքների ճիշտ կիրառումը:

•       Մշակել, ներդնել որակի վերահսկողության մեթոդներ և եղանակներ, ապահովել և վերահսկել դրանց իրականացումը:

•       Ընկերության միջին և երկարաժամկետ բիզնես-պլաններին համապատասխան ղեկավարել շինարարական աշխատանքները:

•      Ապահովել ինժիներա – տեխնիկական աշխատակիցների աշխատանքների կազմակերպումը:

•      Կազմակերպել և վերահսկել ձեռնարկության անվտանգությանն ուղղված աշխատանքները,

•      Ղեկավարել ինժեներական բաժնի աշխատակիցների աշխատանքը:

•      Իր իրավասության սահմաններում ստորագրել և նշագրել փաստաթղթեր, տալ ցուցումներ և վերահսկել դրանց կատարումը:

•      Ղեկավարության քննարկմանը ներկայացնել առաջարկություններ՝ իր գործառույթների հետ կապված աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ

•      Կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ իրականացնել փոխգործակցություն, նրանցից ստանալ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են իր գործառույթների իրականացման համար, մասնավորապես կատարողական փաստաթղթերի կազմումը և դրանցից հետևող նյութածախսի սահմանված կարգի փաստաթղթեր:

•      Կազմակերպության ինժեներական ծառայության կողմից կազմված նախագծերի հիման վրա կազմել նախահաշիվներ, որոնք կհանդիսանան կնքվող պայմանագրերի անբաժանելի մասը:

•      Կատարել տնօրենի կողմից տրվող այլ հանձնարարություններ:

Անհրաժեշտ հմտություններ

•      Բարձրագույն կրթություն(մագիստրոսի կրթական աստիճան)

•      Համապատասխան աշխատանքային փորձ:

•      Պլանավորման և կազմակերպչական, վերլուծական և ներկայացման հմտություններ:

•      Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ, խնդիրների լուծման և արագ որոշումներ կայացնելու հմտություններ, լարված ռեժիմով աշխատելու ունակություն,

•      Օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրական hr@ecoshingroup.aminfo@ecoshingroup.am  էլ. հասցեներին:

Լրացուցիչ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 060-500580, 010-58-01-56 հեռախոսահամարներով կամ դիմել Կարիերայի Կենտրոն։

633  Ընդամենը Դիտված, 1 Դիտվել է այսօր

06.05.19

634  Ընդամենը Դիտված, 2 Դիտվել է այսօր