ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Արտոնություններ ճշհահ ուսանողներին

Սիրելի ուսանողներ

Համալսարանում գործող My Box գրախանութում մայիսի 21–ից սկսած այն ուսանողները, ովքեր կներկայացնեն ստորև նշված 1-ից 5-րդ կետերին համապատասխանող փաստաթղթեր կարող են իրենց ավարտական աշխատանքների 1 օրինակ տպագրել գրախանութում ԱՆՎՃԱՐ, իսկ 6-րդ կետին համապատասխանող ուսանողները կստանան զեղչ համապատասխանաբար պետության կողմից տրվող մասնակի ուսման վարձի փոխհատուցման չափով։

Ստորև ներկայացնում ենք արտոնությունից օգտվող ուսանողների թիրախային խմբերը։

  1. 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամություն ունեցող ուսանողները
  2. Առանց ծնողական խնամքի մնացած՝ մինչև 23 տարեկան երեխանները
  3. ՀՀ և ԱՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաները,
  4. Ժամկետյին զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելիս հաշվանդամ դարձած քաղաքացիները
  5. Քառօրյա պատերազմի մասնակից ուսանողները
  6. Հաշվառված ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում և ընտանիքի անապահովության միավորը 30–ից բարձր, համապատասխանաբար՝
  • 30-35 միավոր – 50% զեղչ
  • 35-40 միավոր – 60% զեղչ
  • 40-45 միավոր – 70% զեղչ
  • 45-50 միավոր – 80% զեղչ

 

Սիրելի ուսանողներ արտոնությունից օգտվելու համար դիմեք ուսանողական խորհուրդ։

 

 2,604 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

22.05.18

 2,605 просмотров всего,  2 просмотров сегодня