(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

HEN-GEAR 530373-TEMPUS-1-2012-IT-SMGR

HEN-GEAR 530373-TEMPUS-1-2012-IT-SMGR — Հայաստանում մարդկային կապիտալի գնահատման և շրջանավարտների աշխատունակության բարձրագույն կրթական ցանց

2012թ. Հոկտեմբեր — 2015թ. հոկտեմբեր

Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել Արևելյան երկրներում իրականացվող բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին և արդիականացման գործընթացին` անդրադառնալով Հայաստանում որակի գնահատման և շրջանավարտների աշխատունակության խնդրին: Ծրագիրն օգնում է Հայաստանի համալսարաններին բացահայտել կրթական համակարգի արդյունավետությունը բարելավելու գործիքներն ու մեթոդաբանությունը՝ տեղական մակարդակով հայ շրջանավարտների տվյալների բազայի ներդրման միջոցով, որը, հետևելով Իտալիայի AlmaLaurea մոդելին, հետապնդում է երկու հիմնական նպատակ.

 •  Համալսարաններին և կառավարությանը տրամադրել արդյունավետ գործիք հասարակության վրա բարձրագույն կրթության երկարատև ազդեցության մոնիտորինգի համար.
 • խթանել աշխատունակությունը և ցանցային կապը կրթական համակարգի և բիզնես հատվածի միջև:

Համակարգը թույլ է տալիս ձեռնարկություններին որոնել շրջանավարտների՝ ապահովելով շրջանավարտներին համապարփակ և ժողովրդավարական մուտք դեպի աշխատաշուկա:
Նախագծերը սահմանում են պահանջարկի առաջարկի համադրման ինտեգրված մոդել՝ հիմնված շրջանավարտների տվյալների բազայի վրա, Hen-Gear հարթակը հանդիսանում էկամուրջ  համալսարանի և բիզնես աշխարհի միջև, որն օգնում է շրջանավարտներին և ձեռնարկություններին հեշտությամբ կապել միմյանց:

 • Ալմա Լաուրեա Միջ համալսարանական կոնսորցիում (Իտալիա)
 • Հայկական գործընկերներ
 • ՀՀ ԿԳՆ
 • Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
 • Հայ Ազգային Ուսանողների Ասոցիացիա
 • Մասնագիտական կրթության և որակի ապահովման հայկական ազգային կենտրոն
 • Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միություն
 • Երևանի պետկան համալսարան
 • Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
 • Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
 • Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 • Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
 • Գավառի պետական համալսարան
 • Գյումրու պետական մանկավարժական համալսարան
 • Եվրոպական գործընկերներ
 • Մինհոյի համալսարան (Պորտուգալիա)
 • Հուելվայի համալսարան (Իսպանիա)
 • Գրան Կանարիայի Լաս Պալմասի համալսարան (Իսպանիա)
 • Հայկական գործընկերներ
 • Երևանի Ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
 • Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա