(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Հոգաբարձուների խորհուրդ

25.01.2023թ.

 1. Համալսարանի 2022թ. գործունեության տարեկան հաշվետվության մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Ե.Վարդանյան)
 2. Համալսարանի 2022թ․ բյուջեի կատարողականի հաստատման մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Ե.Վարդանյան)
 1. Համալսարանի 2023թ․ բյուջեի նախագծի մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Ե.Վարդանյան)
 1. Համալսարանի 2023թ․ կառուցվածքի և հաստիքացուցակի հաստատման մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Ե.Վարդանյան)
 1. Համալսարանի 2022թ. պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը:(Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Ե.Վարդանյան)
 1. Համալսարանի 2023թ. ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության պետական գնումների ընթացակարգով ընտրության և նախորդ տարվա հրապարակվող արդյունքների ներկայացման մասին։(Զեկուցող՝ համալսարանի ֆինանսատնտեսական վարչության ղեկավար Փ.Կարապետյան)
 1. Համալսարանում աշխատավարձի բարձրացման մասին:  (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Ե.Վարդանյան)
 1. Հնդկաստան, Նեպալ, Շրի Լանկա երկրներից դիմորդներ ներգրավելու նպատակով «IEdu միջազգային համագործակցության կենտրոն»-ի հետ պայմանագիր կնքելու մասին:(Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Ե.Վարդանյան)
 1. Ընթացիկ հարցեր:

25.07.2022թ.

 1. «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի տարածքների բարելավման ու ընդլայնմանն ուղղված հարցի քննարկում (զեկուցող՝ ռեկտոր Ե.Վարդանյան):
 2. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանին նվիրատվություն անելու հարցի քննարկում (զեկուցող՝ ռեկտոր Ե.Վարդանյան):
 3. «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամին ուղղված «Իգդիր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի առաջարկի քննարկում (զեկուցող՝ ռեկտոր Ե.Վարդանյան):
 4. Մեկ անձից (մրցույթային կարգով) գնում իրականացնելու մասին հարցի քննարկում (զեկուցող՝ ռեկտոր Ե.Վարդանյան):
 5. Ընթացիկ հարցեր:

14.01.2022թ.

I-ԻՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 1. «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի և քարտուղարի ընտրություն:

II-ՐԴ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 1. Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվություն։
 2. Համալսարանի 2021թ․ բյուջեի կատարողականի հաստատման մասին։
 3. Համալսարանի 2022թ․ բյուջեի նախագծի մասին։
 4. Համալսարանի կառուցվածքի և հաստիքացուցակի հաստատման մասին:
 5. Համալսարանի 2021թ. պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը:
 6. Համալսարանի ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության ընտրության մասին։
 7. Ընթացիկ հարցեր
  • Համալսարանի աշխատողներին դրամական պարգևատրումով խրախուսելու մասին կարգ:
  • Պետական գնումների մրցույթների շրջանակում թույլատրել ձեռք բերել բանկային երաշխիքներ 10 միլիոն ՀՀ դրամից ավել:

 

27.01 2021թ.

1. Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվություն։
2. Համալսարանի 2020թ․ բյուջեի կատարողականի հաստատման մասին։
3. Համալսարանի 2021թ․ բյուջեի նախագծի մասին։
4. Համալսարանի 2021թ.-2025թ. ռազմավարական ծրագրի (պլանի) նախագծի քննարկման և հաստատման մասին:
5. Համալսարանի 2020թ. պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը:
6. Համալսարանի ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության ընտրության մասին։
7. Ընթացիկ հարցեր:

02.12 2019թ.

 1.  «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Շաղաբեգի Գալստյանի աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու պատճառով լիազորությունները դադարեցնելու և հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման մասին:
 2. Ընթացիկ հարցեր:

23.01.2019 

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրություն (նիստը բացում է հոգաբարձուների խորհրդի ավագագույն անդամը):
 2. Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ.Գալստյան)
 3. Համալսարանի 2018թ բյուջեի կատարողականի և 2019թ բյուջեի նախագծի մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ. Գալստյան)
 4. Համալսարանի հաստիքացուցակի հաստատման մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի գիտական քարտուղար Լ. Լևոնյան)
 5. Համալսարանի կողմից իրականացված կրթական և այլ ծառայությունների դիմաց դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման մասին: (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
 6. Համալսարանի պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
 7. Համալսարանի ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության («Երևան-Աուդիտ Կոնսալտ» ՓԲԸ) ընտրության մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
 8. Ընթացիկ հարցեր:

Հ/Հ

Անուն Ազգանուն

Պաշտոն

1.      

Արմեն Ղուլարյան

Խորհրդի նախագահ, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ

2.     

Ալֆրեդ Քոչարյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ

3.     

Քրիստինե Ղալեչյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ

4.     

Սուրեն Թովմասյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի նախագահ

5.     

Նաիրի Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի խորհրդական

6.     

Վլադ Ասատրյան

Խորհրդի անդամ, «Կամուրջշին» ՓԲԸ-ի խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)

7.     

Գագիկ Վարդանյան

Խորհրդի անդամ, «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)

8.     

Սեյրան Արիստակեսյան

Խորհրդի անդամ, «Արտաշատի ԷՑՇ» ՍՊԸ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

9.     

Սամվել Վարդանյան

Խորհրդի անդամ, «Եղվարդշին» ԲԲԸ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

10.   

Մկրտիչ Մինասյան

Խորհրդի անդամ, Հայաստանի ճարտարապետների պալատի անդամ (համաձայնությամբ)

11.    

Սուրեն Մխիթարյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի նախկին վարիչ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր

12.   

Վարդգես Գրիգորյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Շինարարական արտադրության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոնի վարիչ, տ.գ. դ., պրոֆեսոր

13.   

Կարեն Ռաշիդյանց

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ. պրոֆեսոր

14.   

Հրանտ Թադևոսյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ

15.   

Հակոբ Գյուլզադյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

16.   

Նոննա Հովհաննիսյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Դիզայնի ֆակուլտետի շրջանավարտ

17.   

Սուսաննա Հակոբյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ Կառավարման և տեխնոլոգիայի  ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի I կուրսի ուսանող

18.   

Սուսաննա Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Կառավարման և տեխնոլոգիայի  ֆակուլտետի շրջանավարտ

19.   

Վահան Սիմոնյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Շինարարության ֆակուլտետի շրջանավարտ

20.  

Խաչատուր Խաչատրյան

 Խորհրդի քարտուղար, ՃՇՀԱՀ, հայցորդ