(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Հոգաբարձուների խորհուրդ

27.01 2021թ.

1. Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվություն։
2. Համալսարանի 2020թ․ բյուջեի կատարողականի հաստատման մասին։
3. Համալսարանի 2021թ․ բյուջեի նախագծի մասին։
4. Համալսարանի 2021թ.-2025թ. ռազմավարական ծրագրի (պլանի) նախագծի քննարկման և հաստատման մասին:
5. Համալսարանի 2020թ. պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը:
6. Համալսարանի ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության ընտրության մասին։
7. Ընթացիկ հարցեր:

02.12 2019թ.

  1.  «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Շաղաբեգի Գալստյանի աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու պատճառով լիազորությունները դադարեցնելու և հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման մասին:
  2. Ընթացիկ հարցեր:

23.01.2019 

  1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրություն (նիստը բացում է հոգաբարձուների խորհրդի ավագագույն անդամը):
  2. Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ.Գալստյան)
  3. Համալսարանի 2018թ բյուջեի կատարողականի և 2019թ բյուջեի նախագծի մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ. Գալստյան)
  4. Համալսարանի հաստիքացուցակի հաստատման մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի գիտական քարտուղար Լ. Լևոնյան)
  5. Համալսարանի կողմից իրականացված կրթական և այլ ծառայությունների դիմաց դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման մասին: (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  6. Համալսարանի պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  7. Համալսարանի ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության («Երևան-Աուդիտ Կոնսալտ» ՓԲԸ) ընտրության մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  8. Ընթացիկ հարցեր:

N

Անուն,Ազգանուն

 Պաշտոն

1.      

Ա.Քոչարյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ

2.     

Ք. Ղալեչյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ

3.     

Ս.Թովմասյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի նախագահ

4.     

Ա.Ղուլարյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ

5.     

Ն.Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի խորհրդական

6.     

Վ.Ասատրյան

Խորհրդի անդամ, «Կամուրջշին» ՓԲԸ-ի խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)

7.     

Գ.Վարդանյան

Խորհրդի անդամ, «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)

8.     

Ս.Արիստակեսյան

Խորհրդի անդամ, «Արտաշատի ԷՑՇ» ՍՊԸ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

9.     

Ս. Վարդանյան

Խորհրդի անդամ, «Եղվարդշին» ԲԲԸ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

10.   

Մ.Մինասյան

Խորհրդի անդամ, Հայաստանի ճարտարապետների պալատի նախագահ(համաձայնությամբ)

11.   

Ս.Մխիթարյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր

12.   

Վ. Գրիգորյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Շինարարական արտադրության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոնի վարիչ, տ.գ. դ., պրոֆեսոր

13.   

Կ. Ռաշիդյանց

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ. պրոֆեսոր

14.   

Հ.Թադևոսյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ

15.   

Հ.Գյուլզադյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի Ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

16.   

Ն.Հովհաննիսյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Դիզայնի ֆակուլտետի առկա ուսուցման  մագիստրատուրայի I-ին կուրսի ուսանող

17.   

Ս. Հակոբյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող

18.   

Ս.Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Կառավարման և տեխնոլոգիայի  ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի I-ին կուրսի ուսանող

19.   

Վ.Սիմոնյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Շինարարության ֆակուլտետի առկա ուսուցման  մագիստրատուրայի I-ին կուրսի ուսանող

20.   

Խ. Խաչատրյան

 Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, հայցորդ