ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Հոգաբարձուների խորհուրդ

02.12 2019թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1.  «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Շաղաբեգի Գալստյանի աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու պատճառով լիազորությունները դադարեցնելու և հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման մասին:
  2. Ընթացիկ հարցեր:

 

2019 թվականի հունվարի 23-ի ժամը 1400 «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի      ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրություն (նիստը բացում է հոգաբարձուների խորհրդի ավագագույն անդամը):
  2. Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ.Գալստյան)
  3. Համալսարանի 2018թ բյուջեի կատարողականի և 2019թ բյուջեի նախագծի մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ. Գալստյան)
  4. Համալսարանի հաստիքացուցակի հաստատման մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի գիտական քարտուղար Լ. Լևոնյան)
  5. Համալսարանի կողմից իրականացված կրթական և այլ ծառայությունների դիմաց դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման մասին: (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  6. Համալսարանի պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  7. Համալսարանի ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության («Երևան-Աուդիտ Կոնսալտ» ՓԲԸ) ընտրության մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  8. Ընթացիկ հարցեր:

«ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

No 

Անուն Ազգանուն 

Պաշտոն

1.

Վ.Ասատրյան

Խորհրդի նախագահ, §Կամուրջշին¦ ՓԲԸ-ի խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)

2.

Ն.Խաչատուրյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ 

3.

Ա.Էլոյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ փոխվարչապետի խորհրդական

4.

Գ.Մամիկոնյան

Խորհրդի անդամ,  ՀՀԿԳՄՍ նախարարի խորհրդական 

5.

Ա.Հովսեփյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀԿԳՄՍ նախարարի խորհրդական

6.

Ա.Մեշչյան

Խորհրդի անդամ, Երևանի գլխավոր ճարտարապետ (համաձայնությամբ)

7.

Ա.Ավետիսյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀԿԳՄՍ նախարարության կազմակերպատնտեսական վարչության պետ 

8.

Է.Մարգարյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀԿԳՄՍ նախարարության իրավաբանական վարչության պետ

9.

Է.Ալեքսանյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀԿԳՄՍ նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի պետ

10.

Ն.Քալանթարյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀԿԳՄՍ նախարարության պատմամշակութայինժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի աշխատող, վերականգնող ճարտարապետ (համաձայնությամբ)

11.

Բ.Սարգսյան

Խորհրդի անդամ, ՀՕՖ Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն (համաձայնությամբ)

12.

Ա.Վարդանյան

Խորհրդի անդամ, §ՀԱԷԿ-ի շինարարություն¦ ՓԲԸ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

13.

Ս.Սարդարյան

Խորհրդի անդամ, §Հայնախագիծ¦ ԲԲԸ-ի արվեստանոցի վարիչ, ճարտարապետ (համաձայնությամբ)

14.

Մ.Մինասյան

Խորհրդի անդամ, Հայաստանի ճարտարապետների պալատի նախագահ (համաձայնությամբ)

15.

Գ.Բարսեղյան

Խորհրդի անդամ, §Բարսիս¦ ՍՊԸ-ի նախագահ (համաձայնությամբ)

16.

Ա.Դանիելյան

Խորհրդի անդամ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (համաձայնությամբ)

17.

Է. Խաչիյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ

18.

Ս. Մխիթարյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ

19.

Կ. Ռաշիդյանց 

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի վարիչ

20.

Թ. Մարգարյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնի պրոֆեսոր

21.

Ս. Բուռնուսուզյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական մեքենաների և երթևեկության կազմակերպման ամբիոնի պրոֆեսոր

22.

Ռ. Ազոյան 

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի պրոֆեսոր

23.

Ս. Ստեփանյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի պրոֆեսոր 

24.

Հ. Սարգսյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիմորդների ընդունելության բաժնի վարիչ

25.

Է.Հովհաննիսյան

Խորհրդի քարտուղար, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիզայնի ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի  ԴՄ-85 խմբի ուսանող

26.

Ա.Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական աստիճանի հայցորդ

27.

Ա. Վարղամյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարության ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ՇՄ-88 խմբի ուսանող

28.

Ս.Պետրոսյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 4-րդ կուրսի Ք 65-1 խմբի ուսանող

29.

Ա.Մանուկյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ճ 71-3 խմբի ուսանող 

30.

Է.Մարգարյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիզայնի ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 4-րդ կուրսի  Դ 65-2 խմբի ուսանող 

31.

Վ.Ենոքյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ՃՄ 81-1 խմբի ուսանող 

32.

Խ.Խաչատրյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի կուրսի ՔՄ-93 խմբի ուսանող