ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Հոգաբարձուների խորհուրդ

27.01 2021թ.

1. Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվություն։
2. Համալսարանի 2020թ․ բյուջեի կատարողականի հաստատման մասին։
3. Համալսարանի 2021թ․ բյուջեի նախագծի մասին։
4. Համալսարանի 2021թ.-2025թ. ռազմավարական ծրագրի (պլանի) նախագծի քննարկման և հաստատման մասին:
5. Համալսարանի 2020թ. պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը:
6. Համալսարանի ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության ընտրության մասին։
7. Ընթացիկ հարցեր:

02.12 2019թ.

  1.  «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Շաղաբեգի Գալստյանի աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու պատճառով լիազորությունները դադարեցնելու և հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման մասին:
  2. Ընթացիկ հարցեր:

23.01.2019 

  1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրություն (նիստը բացում է հոգաբարձուների խորհրդի ավագագույն անդամը):
  2. Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ.Գալստյան)
  3. Համալսարանի 2018թ բյուջեի կատարողականի և 2019թ բյուջեի նախագծի մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ. Գալստյան)
  4. Համալսարանի հաստիքացուցակի հաստատման մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի գիտական քարտուղար Լ. Լևոնյան)
  5. Համալսարանի կողմից իրականացված կրթական և այլ ծառայությունների դիմաց դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման մասին: (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  6. Համալսարանի պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  7. Համալսարանի ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության («Երևան-Աուդիտ Կոնսալտ» ՓԲԸ) ընտրության մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  8. Ընթացիկ հարցեր:

N

Անուն,Ազգանուն

 Պաշտոն

1.   

Վ.Ասատրյան

Խորհրդի նախագահ,«Կամուրջշին» ՓԲԸ-ի խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)

2.   

Ն.Խաչատուրյան

Խորհրդի անդամ

3.   

Ս.Թովմասյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի նախագահ

4.   

Բ.Բադալյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ Փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար

5.   

Գ.Մամիկոնյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀԿԳՄՍ նախարարի խորհրդական

6.   

Ա.Մեշչյան

Խորհրդի անդամ, Երևանի գլխավոր ճարտարապետ (համաձայնությամբ)

7.   

Ա.Ավետիսյան

Խորհրդի անդամ,ՀՀԿԳՄՍ նախարարության կազմակերպատնտեսական վարչ. պետ

8.   

Ն.Մարտիրոսյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի լիցենզավորման վարչ. պետ

9.   

Է.Ալեքսանյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀԿԳՄՍ նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի պետ

10. 

Ն.Քալանթարյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀԿԳՄՍ նախարարության պատմամշակութային ժառանգության գիտահետ. կենտրոնի աշխատող, վերականգնող ճարտ. (համաձայնությամբ)

11. 

Մ.Մարկոսյան

Խորհրդի անդամ, «Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

12. 

Ս.Արիստակեսյան

Խորհրդի անդամ, «Արտաշատի ԷՑՇ» ՍՊԸ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

13. 

Ս.Վարդանյան

Խորհրդի անդամ, «Եղվարդշին» ԲԲԸ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

14. 

Մ.Մինասյան

Խորհրդի անդամ, Հայաստանի ճարտարապետների պալատի նախագահ (համաձայնությամբ)

15. 

Գ.Բարսեղյան

Խորհրդի անդամ, §Բարսիս¦ ՍՊԸ-ի նախագահ (համաձայնությամբ)

16. 

Ա.Դանիելյան

Խորհրդի անդամ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (համաձայնությամբ)

17. 

Ս. Մխիթարյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի և Ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ

18. 

Վ.Գրիգորյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Շինարարական արտադրության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոնի վարիչ

19. 

Կ.Ռաշիդյանց

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի վարիչ

20.

Ռ.Փետևոտյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Ջրային համակարգերի, հիդրոտեխնիկայի և հիդրոէներգետիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր

21.

Հ.Թադևոսյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի պրոֆեսոր

22.

Հ.Գյուլզադյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի վարիչ

23.

Հ.Սարգսյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրության ամբիոնի դոցենտ

24.

Ա. Մելիքյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Ինտերիերի և էքստերիերի դիզայնի ամբիոնի վարիչ

25.

Խ.Խաչատրյան

Խորհրդի քարտուղար, ՃՇՀԱՀ, ՔՏԷ ֆակ. առկա ուս. մագ.2-րդ կուրսի ՔՄ-93 խ. ուսանող

26.

Ն.Հովհաննիսյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Դիզայն ֆակուլտետի առկա ուսուցման  բակալավրիատի 4-րդ կուրսի Դ 71 խմբի ուսանող

27. 

Մ.Թորգոմյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Դիզայն ֆակուլտետի առկա ուսուցման  բակալավրիատի 4-րդ կուրսի Դ 75-1 խմբի ուսանող

28.

Լ.Խաչատուրյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Ճարտարապետության ֆակուլտետի առկա ուսուցման  բակալավրիատի  2-րդ կուրսի Ճ 91-2 խմբի ուսանող

29.

Ս.Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Կառավարման և տեխնոլոգիայի  ֆակուլտետի առկա ուսուցման  բակալավրիատի  4-րդ կուրսի Է 71 խմբի ուսանող

30.

Մ.Գրիգորյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Դիզայն ֆակուլտետի առկա ուսուցման  բակալավրիատի 4-րդ կուրսի Դ 75-2 խմբի ուսանող

31. 

Վ.Սիմոնյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Շինարարության ֆակուլտետի առկա ուսուցման  բակալավրիատի  4-րդ կուրսի Շ 71 խմբի ուսանող

32.

Ա.Մանուկյան

Խորհրդի անդամ, ՃՇՀԱՀ, Ճարտարապետության ֆակուլտետի առկա ուսուցման  բակալավրիատի  4-րդ կուրսի Ճ 71-3 խմբի ուսանող