Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ռեկտորատ

14  17.04.2020 թ.

 1. Առկա ուսուցման IV և հեռակա ուսուցման V կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների ամփոփում:
 2. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:

 

13  14.04.2020 թ.

 1. ՀՀ կառավարության կողմից արտակարգ դրության երկարաձգման պայմաններում համալսարանի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու մասին: 
 2. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ժամկետների սահմանման և կազմակերպման ձևերի մասին:
 3. Ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի կատարման ընթացքի մասին:
 4. Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու մասին:
 5. Ասպիրանտուրայի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու մասին: 

 

 12  07.04.2020 թ.

 1. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 2. Դասախոսների կողմից դասավանդման նյութերի տրամադրման, դրանք հեռավար ուսուցման հարթակում տեղադրելու և հեռավար ուսուցման ընթացքի մասին:
 3. 2019-2020 ուստարվա մագիստրատուրայի և բակալավրիատի ավարտական կուրսերի ուսանողների մագիստրոսական թեզերի և ավարտական աշխատանքների կատարման և պաշտպանության ժամկետները երկարաձգելու մասին:
 4. Գիտական թեմաների հաստատման մրցույթ հայտարարելու մասին:
 5. Ուսման վարձերի վճարումները կազմակերպելու մասին:

 

11  03. 04. 2020 թ.

 1. Դասախոսների կողմից դասավանդման նյութերի տրամադրման, և դրանք հեռավար ուսուցման հարթակում տեղադրելու ընթացքի մասին:
 2. Հեռավար ուսուցման ընթացքի մասին:
 3. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

10  31.03. 2020 թ.

 1. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման  IV կուրսերում:
 2. Դասախոսների կողմից դասախոսությունների գրավոր տեքստերի ներկայացման, և դրանք հեռավար ուսուցման հարթակում տեղադրելու ընթացքի մասին:
 3. Հեռավար ուսուցման կազմակերպման ընթացքի մասին:
 4. Համալսարանի գովազդի իրականացման ընթացքի մասին:
 5. Համալսարանի գիտական պարբերականներում տպագրվելիք հոդվածների մասին պահանջվող կարծիքների սահմանված կարգի՝ արտակարգ դրության պայմաններում վերանայման վերաբերյալ:
 6. Հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում աշխատաժամանակի հաշվարկման տեղեկագիրը լրացնելու ձևի մասին:

 

09  27.03.2020 թ.

 1. Դասախոսների կողմից դասախոսությունների գրավոր տեքստերի ներկայացման, և դրանք հեռավար ուսուցման հարթակում տեղադրելու ընթացքի մասին:
 2. Հեռավար ուսուցման կազմակերպման հետ կապված հարցեր:
 3. Ուսանողների ուսման վարձերի զեղչման մասին:
 4. Համալսարանի աշխատողներին պարգևատրելու մասին:
 5. Ուսանողների ուսման վարձերի հավաքագրման կազմակերպման մասին:
 6. Հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում աշխատաժամանակի հաշվարկման տեղեկագիրը լրացնելու ձևի մասին:

 

8  20.03.2020 թ.

 1. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 2. «Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նվիրաբերումներից պետությանը կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) կանխարգելման և հաղթահարման ապահովման համար ֆինանսական աջակցություն» նախաձեռնությանը համալսարանի մասնակցության մասին:

 

7  §17.03. 2020 թ.

 1. ՀՀ կառավարության կողմից հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում համալսարանի ուսումնական գործընթացը հեռավար կազմակերպելու և հատուկ միջոցառումների մասին:

 

06  10.03.2020 թ.

 1. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման  IV կուրսերում:
 2. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 3. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 4. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 5. «Մատչելի բնակարան՝ երիտասարդ մասնագետներին, գիտնականներին, մանկավարժներին» ծրագրերի մասին:
 6. Ընթացիկ հարցեր:

 

 05  02.03.2020 թ.

 1. Հայաստանի Հանրապետությունում սուր շնչառական՝ կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման նպատակով 2020թ. մարտի 2-ից 8-ը ներառյալ ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Ա.Հարությունյանի 02.03.2020թ. № 01/06/5068-20 գրության քննարկում:
 2. 2020թ. մարտի 2-ից 8-ը համալսարանի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու պատճառով համալսարանի ռեկտորի«2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մասին» 24.12.2019թ. թիվ 02-24-01 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին:
 3. Համալսարանի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու պայմաններում 2020թ. մարտի 2-ից 8-ը ընկած ժամանակահատվածի համար համալսարանի աշխատակիցներին վարձատրելու մասին:

 

04  25.02.2020 թ.

 1. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I, հեռակա ուսուցման I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 2. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսերում:
 3. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման I-V կուրսերում:
 4. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

03  11.02. 2020 թ.

 1. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստրատուրայի II կուրսերում:
 2. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսերում:
 3. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման I-V կուրսերում:
 4. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 5. Ընթացիկ հարցեր: 

 

02  30. 01. 2020 թ.

 1. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I,II կուրսերում:
 2. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման I-V, մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I,II և նախապատրաստական կուրսերում:
 3. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:

 

N 1  14.01.2020թ.

 1. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I,II կուրսերում:
 2. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի և I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 3. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:

 

N 22  24.12 2019թ.

 1. 2019-2020 ուստարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների առաջադիմության միջին ցուցանիշների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների մասին:
 2. Շինարարության ֆակուլտետի բակալավրիատի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսի ուսանողի ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի մասին:
 3. Բակալավրիատի բարձր կուրսերի և մագիստրատուրայի ուսանողների՝ գիտական հոդվածներով հանդես գալը խթանելու և գիտական մամուլում տպագրվելուն օժանդակելու մասին:
 4. Համալսարանի աշխատողներին տարեվերջյան դրամական պարգևատրում տալու մասին:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 21  17.12 2019թ.

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դեմ ներկայացված հայցադիմումների մասին: 
 2. Ուսանողների ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի ձևավորման և տվյալների բազայի ստեղծման մասին:
 3. Համալսարանի կառուցվածքի փոփոխության մասին առաջարկների քննարկում:
 4. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 20  10.12 2019թ.

 1. 2019-2020  ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում: 
 2. Ռեկտորատի 01.10.2019թ. 16  նիստի որոշմամբ 2019թ. նոյեմբերի 25-ից 29-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկման երկրորդ փուլի արդյունքների վերլուծություն:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 19  26.11 2019թ.

 1. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացքի վիճակի մասին:
 2. 2019թ.սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր (մինչև նոյեմբերի 22-ը) ամսիների ընթացքում ուսանողների խմբերի բացակայությունների պատճառով չկայացած ժամաքանակների մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 18  19.11 2019թ.

 1. 2019թ.սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր(մինչև նոյեմբերի5-ը) ամիսների ընթացքում դասախոսների բացակայությունների պատճառով, չկայացած դասերի մասին:
 2. Ռեկտորատի 01.10.2019 թ.N16 նիստի որոշմամբ 2019 թ հոկտեմբերի 21-25-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 3. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 17  22.10 2019թ.

 1. Դասաժամերին բակալավրիատի հեռակա ուսուցման III-IV կուրսերի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի վերլուծություն:
 2. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 16  01.10 2019թ.

 1. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական,  կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի վիճակի քննարկումների ժամկետներ սահմանելու մասին:
 2. 2019-2020 ուստարվա փոխատեղման (ռոտացիայի) մրցույթի արդյունքների մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 14  03.09 2019թ.

 1. 2019 -2020 ուստարվա մեկնարկի հետ կապված կազմակերպչական աշխատանքների մասին:
 2.  2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին:
 3. 2018-2018 ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 12  04.06 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա բակալավրիատի  ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. 2018-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-IIIև մագիստրատուրայի առկա ուսուցման Iկուրսերում:
 3. 2019-2020 ուստարվա բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման առաջին փուլի արդյունքների ամփոփում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 11  29.05 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա  ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 10  07.05 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների ատեստավորման արդյունքների մասին:
 2. Ռեկտոչատի 02.10.2018 թ N 19 նիստի որոշմամբ 2019 թ.ապրիլի 22-ից 26-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 3. Համալսարանի 2019-2020 ուստարվա ընդունող հանձնաժողովի ձևավորման մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 8  26.03 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 2. Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման V կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 6  26.02 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I   կուրսերում:
 3. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի)  I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 5  26.02 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի  առկա ուսուցման I կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I,II և նախապատրաստական  կուրսերում:
 3. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսերում:
 4. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի)  I-V կուրսերում:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 4  12.02 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I և III կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման(բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I-V կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 3  05.02 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում  առկա ուսուցման մագիստրատուրայի II կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա  II կիսամյակի ,եկնարկի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 2  30. 01. 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I,II կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի I –V, մագիստրատուրայի I, II կուրսերում:
 3. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում  առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 1  22. 01. 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I,II կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի և I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 24   25. 12. 2018թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա մագիստատուրայի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. Բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ընթացքի մասին:

 

N 23   11. 12. 2018թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 2. Ռեկտորատի 02.10.2018 թ. N 19 նիստի որոշմամբ, 2018թ.նոյեմբերի 26-30-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատո, հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկման, երկրոդ փուլի արդյունքների վերլուծություն:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 22   20. 11. 2018թ.

 1. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 2. 2018 թ.սեպտեմբերի, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսների ընթացքում ուսանողական խմբերի և դասախոսների բացակայությունների պատճառով չկայացած ժամաքանակների մասին:
 3. 2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության արդյունքների ամփոփում/հաղորդող՝ Հ.Սարգսյան/
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 21   06. 11. 2018թ.

 1. Ռեկտորատի 02.10.2018թ.N19 նիտի որոշմամբ 2018թ.հոկտեմբերի 22-ից 26-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 2. 2018թ.սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում ուսանողների խմբերի և դասախոսների բացակայությունների պատճառով չկայացած դասերի մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 20   23. 10. 2018թ.

 1. Դասաժամերին բակալավրիատի հեռակա ուսուցման III-V կուրսերի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի վերլուծություն:
 2. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 3. Շինարարական մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսումնական պլաններում նոր ուսումնական առարկայի հավելման մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 19   02. 10. 2018թ.

 1. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկումների ժամկետներ սահմանելու մասին:
 2. 2018-2019 ուստարվա փոխատեղման (ռոտացիայի)մրցույթի արդյունքների հաստատում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 18   20. 09. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-II  և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ուստարվա գարնանային քննաշրջանի Iiլուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) հեռակա ուսուցման I-IV,մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I,II և նախապատրաստական կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 17   04. 09. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին:
 2. 2017-2018 ուստարվա ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

Վարդանյան Եղիազար Վահրամի Ռեկտոր
Եդոյան Վարդգես Հայկի Միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր
Լևոնյան Լևոն Հայկազի Գիտական քարտուղար
Բուբուշյան Արմեն Ռաֆայելի Դիզայնի ֆակուլտետի դեկան
Գրիգորյան Դավիթ Համլետի Շինարարության ֆակուլտետի դեկան
Հովհաննիսյան Անահիտ Վալտերի Միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի տնօրեն
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Աթանեսյան Վանիկ Ժիրայրի Գնումների և տնտեսական բաժնի վարիչ
Գոհար Մատուլյան Հարությունի Ընդհանուր բաժնի վարիչ
Հարություն Ղասաբյան Հակոբի Արհմիութենական կոմիտեի նախագահ
Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի Հիդրավլիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի Հիդրավլիկայի ամբիոնի վարիչ
Պողոսյան Մանվել Զախարի Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ
Լևոնյան Սահակ Լևոնի (քարտուղար) Ուսումնական մասի վարիչ
Հարությունյան Արմեն Ջոնիկի Ուսանողական խորհրդի նախագահ
Հախվերդյան Սոնա Ռազմիկի Կադրերի բաժնի վարիչ
Հովհանիսյան Վարազդատ Փայլակի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
Հովեյան Հովսեփ Աշոտի Գիտահետազոտական և փորձարարական կենտրոնի ղեկավար
Սարգսյան Հայկ Արարատի Դիմորդների ընդունելության բաժնի ղեկավար