Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ռեկտորատ

N 16  01.10 2019թ.

 1. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական,  կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի վիճակի քննարկումների ժամկետներ սահմանելու մասին:
 2. 2019-2020 ուստարվա փոխատեղման (ռոտացիայի) մրցույթի արդյունքների մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 14  03.09 2019թ.

 1. 2019 -2020 ուստարվա մեկնարկի հետ կապված կազմակերպչական աշխատանքների մասին:
 2.  2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին:
 3. 2018-2018 ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 12  04.06 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա բակալավրիատի  ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. 2018-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-IIIև մագիստրատուրայի առկա ուսուցման Iկուրսերում:
 3. 2019-2020 ուստարվա բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման առաջին փուլի արդյունքների ամփոփում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 11  29.05 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա  ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 10  07.05 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների ատեստավորման արդյունքների մասին:
 2. Ռեկտոչատի 02.10.2018 թ N 19 նիստի որոշմամբ 2019 թ.ապրիլի 22-ից 26-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 3. Համալսարանի 2019-2020 ուստարվա ընդունող հանձնաժողովի ձևավորման մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 8  26.03 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 2. Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման V կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 6  26.02 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I   կուրսերում:
 3. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի)  I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 5  26.02 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի  առկա ուսուցման I կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I,II և նախապատրաստական  կուրսերում:
 3. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսերում:
 4. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի)  I-V կուրսերում:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 4  12.02 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I և III կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման(բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I-V կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 3  05.02 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում  առկա ուսուցման մագիստրատուրայի II կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա  II կիսամյակի ,եկնարկի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 2  30. 01. 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I,II կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի I –V, մագիստրատուրայի I, II կուրսերում:
 3. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում  առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 1  22. 01. 2019թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I,II կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի և I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 24   25. 12. 2018թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա մագիստատուրայի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. Բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ընթացքի մասին:

 

N 23   11. 12. 2018թ.

 1. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 2. Ռեկտորատի 02.10.2018 թ. N 19 նիստի որոշմամբ, 2018թ.նոյեմբերի 26-30-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատո, հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկման, երկրոդ փուլի արդյունքների վերլուծություն:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 22   20. 11. 2018թ.

 1. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 2. 2018 թ.սեպտեմբերի, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսների ընթացքում ուսանողական խմբերի և դասախոսների բացակայությունների պատճառով չկայացած ժամաքանակների մասին:
 3. 2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության արդյունքների ամփոփում/հաղորդող՝ Հ.Սարգսյան/
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 21   06. 11. 2018թ.

 1. Ռեկտորատի 02.10.2018թ.N19 նիտի որոշմամբ 2018թ.հոկտեմբերի 22-ից 26-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 2. 2018թ.սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում ուսանողների խմբերի և դասախոսների բացակայությունների պատճառով չկայացած դասերի մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 20   23. 10. 2018թ.

 1. Դասաժամերին բակալավրիատի հեռակա ուսուցման III-V կուրսերի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի վերլուծություն:
 2. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 3. Շինարարական մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսումնական պլաններում նոր ուսումնական առարկայի հավելման մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 19   02. 10. 2018թ.

 1. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկումների ժամկետներ սահմանելու մասին:
 2. 2018-2019 ուստարվա փոխատեղման (ռոտացիայի)մրցույթի արդյունքների հաստատում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 18   20. 09. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-II  և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ուստարվա գարնանային քննաշրջանի Iiլուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) հեռակա ուսուցման I-IV,մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I,II և նախապատրաստական կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 17   04. 09. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին:
 2. 2017-2018 ուստարվա ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

Գալստյան Գագիկ Շաղաբեգի (նախագահ) Ռեկտոր
Վարդանյան Եղիազար Վահրամի Ռեկտորի առաջին տեղակալ, պրոռեկտոր
Բարխուդարյան Արկադի Միսակի Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ղազարյան Մարինե Լավրենտիի Ֆինանսատնտեսական և տեղեկատվական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Եդոյան Վարդգես Հայկի Միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր
Սաֆարյան Յուրի Աշոտի Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Լևոնյան Լևոն Հայկազի Գիտական քարտուղար
Հովհաննիսյան Անահիտ Վալտերի Միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի տնօրեն-պրո-ռեկտոր
Թովմասյան Սարգիս Արիստակեսի Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան
Բուբուշյան Արմեն Ռաֆայելի Դիզայնի ֆակուլտետի դեկան
Գրիգորյան Դավիթ Համլետի Շինարարության ֆակուլտետի դեկան
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի Հիդրավլիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի Հիդրավլիկայի ամբիոնի վարիչ
Պողոսյան Մանվել Զախարի Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ
Լևոնյան Սահակ Լևոնի (քարտուղար) Ուսումնական մասի վարիչ
Հարությունյան Արմեն Ջոնիկի Ուսանողական խորհրդի նախագահ
Հախվերդյան Սոնա Ռազմիկի Կադրերի բաժնի վարիչ
Հովհանիսյան Վարազդատ Փայլակի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
Հովեյան Հովսեփ Աշոտի Գիտահետազոտական և փորձարարական կենտրոնի ղեկավար
Սարգսյան Հայկ Արարատի Դիմորդների ընդունելության բաժնի ղեկավար
Կարագուլյան Անահիտ Սոսի Տպագրության և լրատվության վարչության պետ