Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Գնումներ

ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1-15/2>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր 
( Հրապարակված է 31/03/2015 -ից մինչև 09/04/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )

ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար << ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՇՁԲ-11/3-15/1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր 
( Հրապարակված է 31/03/2015 -ից մինչև 09/04/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )

ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի>> Հիմնադամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/3-15/1>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով գնման ընթացակարգի հրավեր 
( Հրապարակված է 31/03/2015 -ից մինչև 09/04/2015 ժամը 14:00 ներառյալ )

ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/8-14/02>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով ընթացակարգի հրավեր 
( Հրապարակված է 17/10/2014 -ից մինչև 28/10/2014 ժամը 14:00 ներառյալ )

ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/8-14/01>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով ընթացակարգի հրավեր 
( Հրապարակված է 07/10/2014 -ից մինչև 16/10/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )

<<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամի կողմից հայտարարված N ՃՇՀԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1-14/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով ընթացակարգի հրավեր 
( Հրապարակված է 08/05/2014 -ից մինչև 19/05/2014 ժամը 14:00 ներառյալ )

 

 

1 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 21/06/2017 -ից մինչև 29/06/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
2 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 21/06/2017 -ից մինչև 28/06/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
3 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/03>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 21/06/2017 -ից մինչև 28/06/2017 ժամը 13:00 ներառյալ )
4 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/04>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 03/07/2017 -ից մինչև 11/07/2017 ժամը 13:00 ներառյալ )
5 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/05>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 04/07/2017 -ից մինչև 12/07/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
6 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/06>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 25/07/2017 -ից մինչև 01/07/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
7 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-17/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 26/07/2017 -ից մինչև 31/07/2017 ժամը 13:00 ներառյալ )
8 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-17/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 14/08/2017 -ից մինչև 16/08/2017 ժամը 13:00 ներառյալ )
9 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/07>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 21/08/2017 -ից մինչև 28/08/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
10 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԾՁԲ-17/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 25/08/2017 -ից մինչև 01/09/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
 11 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԾՁԲ-17/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 31/08/2017 -ից մինչև 07/09/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
 12  ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/08>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 31/08/2017 -ից մինչև 07/09/2017 ժամը 14:00 ներառյալ )
 13  ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/09>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 31/08/2017 -ից մինչև 07/09/2017 ժամը 13:00 ներառյալ )
 14 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/10>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 01/09/2017 -ից մինչև 08/09/2017 ժամը 13:00 ներառյալ )
15 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 19/10/2017 -ից մինչև 26/10/2017 ժամը 12:00 ներառյալ)
16 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/12>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 08/12/2017 -ից մինչև 15/12/2017 ժամը 13:00 ներառյալ)

 

 1. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 12/02/2018 -ից մինչև 19/02/2018 ժամը 13:00 ներառյալ)
 2. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 05/03/2018 -ից մինչև 12/03/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)
 3. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքներիMinchev_5mln_GH_apranq_E համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 27/03/2018 -ից մինչև 03/04/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)
 4.  ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 11/05/2018 -ից մինչև 18/05/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)
 5. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 07/06/2018 -ից մինչև 14/06/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)
 6. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 22/06/2018 -ից մինչև 29/06/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)
 7. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 25/06/2018 -ից մինչև 02/07/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)
 8. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 06/07/2018 -ից մինչև 13/07/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)
 9. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 03/08/2018 -ից մինչև 10/08/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)
 10. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԾՁԲ-18/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 24/09/2018 -ից մինչև 01/10/2018 ժամը 12:00 ներառյալ)
 11. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 22/11/2018 -ից մինչև 29/11/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)
 12. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 22/11/2018 -ից մինչև 29/11/2018 ժամը 12:00 ներառյալ)
 13. ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 10/12/2018 -ից մինչև 17/12/2018 ժամը 11:00 ներառյալ)

 

1 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/06>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 01/10/2019 -ից մինչև 08/10/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)
2 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀԳՀԱՇՁԲ-19/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 13/09/2019 -ից մինչև 20/09/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)
3 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀԳՀԱՊՁԲ-19/04>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 24/06/2019 -ից մինչև 01/07/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)
4 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀԳՀԱՊՁԲ-19/05>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 24/06/2019 -ից մինչև 01/07/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)
5 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀԳՀԱՊՁԲ-19/03>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 14/06/2019 -ից մինչև 21/06/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)
6 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀԳՀԱՊՁԲ-19/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 31/05/2019 -ից մինչև 07/06/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)
7 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀԳՀԱՊՁԲ-19/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 01/04/2019 -ից մինչև 08/04/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)
8  ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀԳՀԱՇՁԲ-19/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 17/05/2019 -ից մինչև 24/05/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)
9 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀԳՀԱՊՁԲ-19/03>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 14/06/2019 -ից մինչև 21/06/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)
10 ՀՀ ԿԳՆ <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> Հիմնադրամի կարիքների համար <<ՃՇՀԱՀԳՀԱՊՁԲ-19/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ( Հրապարակված է 31/05/2019 -ից մինչև 07/06/2019 ժամը 11:00 ներառյալ)