ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Շինարարություն – 030 մասնագիտական խորհուրդ

30.08.2021 

 

ժամը 12:00

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՍԵՅՍՄԱԱԿՏԻՎ
ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ GNSS ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՄԵԹՈԴԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

 

Ե.23.06

 

ԱՆՈՒՇ ԱՇՈՏԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Լ.Վ. Մանուկյան

 

տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Պ.Ս. Էֆենդյան


երկր.-հանք. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ս.Ն. Նազարեթյան

 

Բեռնել

 

ՏԱՐԲԵՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԲՆԱՊԱՅՄԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՎ

Ե.23.01

04.08.2020 ժամը 13:00

09.11.2020

Ա N 09525 ,  

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՅՈՒՐԱՅԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

երկրաբ. գիտ. թեկնածու

Ջ.Կ. Կարապետյան

 

տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

Տ.Լ. Դադայան,

 

տեխն. գիտ. թեկնածու

Վ.Գ. Արզումանյան

 

Բեռնել

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆՆԵՐՈՒՄ ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ և ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ե.23.03

18.08.2020 ժամը 13:00

09.11.2020

Ա N 09526,   

ԱՐՄԵՆ ՋՈՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ճարտարապետության դոկտոր

Ս․Մ․Շահինյան

 

տեխնգիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ա․Յա․Մարգարյան

 

տեխնգիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հ․Գ․Քելեջյան

 

Բեռնել