ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Շինարարություն – 030 մասնագիտական խորհուրդ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՍԵՅՍՄԱԱԿՏԻՎ
ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ GNSS ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՄԵԹՈԴԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

Ե.23.06

30.08.2021  ժամը 12:00

08.12.2021

Ա N 09 690

ԱՆՈՒՇ ԱՇՈՏԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Լ.Վ. Մանուկյան

 

տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Պ.Ս. Էֆենդյան


երկր.-հանք. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ս.Ն. Նազարեթյան

 

Բեռնել

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆՆԵՐՈՒՄ ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ և ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ե.23.03

18.08.2020 ժամը 13:00

09.11.2020

Ա N 09526,   

ԱՐՄԵՆ ՋՈՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ճարտարապետության դոկտոր

Ս․Մ․Շահինյան

 

տեխնգիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ա․Յա․Մարգարյան

 

տեխնգիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հ․Գ․Քելեջյան

 

Բեռնել