(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Շինարարություն – 030 մասնագիտական խորհուրդ

 

«Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկական և այլն) ապահովում»

Ե.23.03

03.03.2023թ.
Ա N 09903,  

ԱՐՄԵՆ ՎԱԼԵՐԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ե. Վ. Վարդանյան

տ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Ս. Երիցյան


տ.գ.թ. Ս. Ա. Ներսիսյան

Բեռնել

ՃՇԳՐԻՏ ԼՈՒՍԱՀԵՌԱՉԱՓԵՐԻ ՃՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՍԱՐՔԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄԸ

21.06.2022

10.08.2022

Ա N 09795

ՍՏԵՓԱՆ ԿԱՐԵՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

տեխ. գիտ. դոկտոր

Հ.Ս. Պետրոսյան

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Պ․Ս․ Էֆենդյան

 

ֆիզ․ մաթ․ գիտ․ թեկնածու, դոցենտ Ա․Մ․ Սեդրակյան

Բեռնել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՍԵՅՍՄԱԱԿՏԻՎ
ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ GNSS ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՄԵԹՈԴԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

Ե.23.06

30.08.2021  ժամը 12:00

08.12.2021

Ա N 09 690

ԱՆՈՒՇ ԱՇՈՏԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Լ.Վ. Մանուկյան

 

տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Պ.Ս. Էֆենդյան


երկր.-հանք. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ս.Ն. Նազարեթյան

 

Բեռնել

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆՆԵՐՈՒՄ ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ և ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ե.23.03

18.08.2020 ժամը 13:00

09.11.2020

Ա N 09526,   

ԱՐՄԵՆ ՋՈՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ճարտարապետության դոկտոր

Ս․Մ․Շահինյան

 

տեխնգիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ա․Յա․Մարգարյան

 

տեխնգիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հ․Գ․Քելեջյան

 

Բեռնել