ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Շինարարություն – 030 մասնագիտական խորհուրդ

 

ՏԱՐԲԵՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԲՆԱՊԱՅՄԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՎ

Ե.23.01

04.08.2020 ժամը 13:00

09.11.2020

Ա N 09525 ,  

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՅՈՒՐԱՅԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

երկրաբ. գիտ. թեկնածու

Ջ.Կ. Կարապետյան

 

տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

Տ.Լ. Դադայան,

 

տեխն. գիտ. թեկնածու

Վ.Գ. Արզումանյան

 

Բեռնել

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆՆԵՐՈՒՄ ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ և ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ե.23.03

18.08.2020 ժամը 13:00

09.11.2020

Ա N 09526,   

ԱՐՄԵՆ ՋՈՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ճարտարապետության դոկտոր

Ս․Մ․Շահինյան

 

տեխնգիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ա․Յա․Մարգարյան

 

տեխնգիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հ․Գ․Քելեջյան

 

Բեռնել