Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Գիտական միջոցառումների պլան

  Միջոցառման անվանումը Անցկացման ժամկետները Անցկացման վայրը Կարգավիճակ Մասնակիցների ակնկալվող քանակը Ակնկալվող արդյունքներ
1 «Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 7-րդ միջազգային գիտաժողով նոյեմբեր Իտալիայի Հանրապետություն,  ք.Ֆլորենցիա, Ֆլորենցիայ համալսարան, միջազգային 200 Զեկուցումների ժողովածույի հրատարակում՝ Scopus  բիբլիոգրաֆիկ և ռեֆերատիվ տվյալների բազայում ներգրաված պարբերականում
 2 «Հայկական պատմաճարտարապետական և պատմամշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում» խորագրով միջազգային գիտաժողով մայիս Իտալիայի Հանրապետություն, ք. Վենետիկ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն միջազգային 20 Զեկուցումների ժողովածույի հրատարակում
 3 «Հողաշեն ազգային ժարանգություն, հողը որպես նյութ հայկական տարածաշրջանների զարգացման համար» խորագրով միջազգային գիտաժողով հոկտեմբեր Ազգային Գրադարան միջազգային 30 Զեկուցումներ

 

  Միջոցառման անվանումը Անցկացման ժամկետները Անցկացման վայրը Կարգավիճակ Մասնակիցների ակնկալվող քանակը Ակնկալվող արդյունքներ
1  «Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 8-րդ միջազգային գիտաժողով հոկտեմբեր ՀՀ, ք.Երևան, ՃՇՀԱՀ միջազգային 120 Հրատարակված զեկուցումների ժողովածու

 

 

Միջոցառման անվանումը

Անցկացման ժամկետները

Անցկացման վայրը

Կարգավիճակ

Մասնակիցների ակնկալվող քանաքը

Ակնկալվող արդյունքներ

1.

«Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 9-րդ միջազգային գիտաժողով

Սեպտեմբեր

Վրաստան

ք.Բաթումի,

Բաթումիի Շոթա Ռուստավելիի անվան պետական համալսարան

միջազգային

 

170

Զեկույցների ժողովածուի հրատարակում՝ Scopus բիբլիոգրաֆիկ և ռեֆերատիվ տվյալների բազայում ներգրավված պարբերականում

2.

«Քրիստոնեության ընդունման 1030 ամյակը Կիևյան Ռուսիայում և Կիևի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը» միջազգային գիտաժողով

նոյեմբեր

Հայաստանի Հանրապետություն

ք.Երևան.

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

միջազգային

60

 

 

1

Միջոցառման անվանումը

Անցկացման ժամկետները

Անցկացման վայրը

Կարգավիճակ

Մասնակիցների ակնկալվող քանաքը

Ակնկալվող արդյունքներ

2

«Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 10-րդ միջազգային գիտաժողով 

Գիտաժողովի փաթեթ

Սեպտեմբեր

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն,

Պեկինի քաղաքացիական շինարարության և ճարտարապետության համալսարան

միջազգային

230

Հրատարակված զեկույցների ժողովածու

 

 

 

Միջոցառման անվանումը

Անցկացման ժամկետները

Անցկացման վայրը

Կարգավիճակ

Մասնակիցների ակնկալվող քանակը

Ակնկալվող արդյունքներ

1

 «Ճարտարապետութ-յան և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 11-րդ միջազգային գիտաժողով

հոկտեմբեր

ՀՀ, ք.Երևան, ՃՇՀԱՀ

Միջազ  գային

120

Զեկուցումների ժողովածուի հրատարակում՝ հղում