ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Գիտական միջոցառումների պլան

  Միջոցառման անվանումը Անցկացման ժամկետները Անցկացման վայրը Կարգավիճակ Մասնակիցների ակնկալվող քանակը Ակնկալվող արդյունքներ
1 «Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 7-րդ միջազգային գիտաժողով նոյեմբեր Իտալիայի Հանրապետություն,  ք.Ֆլորենցիա, Ֆլորենցիայ համալսարան, միջազգային 200 Զեկուցումների ժողովածույի հրատարակում՝ Scopus  բիբլիոգրաֆիկ և ռեֆերատիվ տվյալների բազայում ներգրաված պարբերականում
 2 «Հայկական պատմաճարտարապետական և պատմամշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում» խորագրով միջազգային գիտաժողով մայիս Իտալիայի Հանրապետություն, ք. Վենետիկ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն միջազգային 20 Զեկուցումների ժողովածույի հրատարակում
 3 «Հողաշեն ազգային ժարանգություն, հողը որպես նյութ հայկական տարածաշրջանների զարգացման համար» խորագրով միջազգային գիտաժողով հոկտեմբեր Ազգային Գրադարան միջազգային 30 Զեկուցումներ

 

  Միջոցառման անվանումը Անցկացման ժամկետները Անցկացման վայրը Կարգավիճակ Մասնակիցների ակնկալվող քանակը Ակնկալվող արդյունքներ
1  «Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 8-րդ միջազգային գիտաժողով հոկտեմբեր ՀՀ, ք.Երևան, ՃՇՀԱՀ միջազգային 120 Հրատարակված զեկուցումների ժողովածու

 

 

Միջոցառման անվանումը

Անցկացման ժամկետները

Անցկացման վայրը

Կարգավիճակ

Մասնակիցների ակնկալվող քանաքը

Ակնկալվող արդյունքներ

1.

«Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 9-րդ միջազգային գիտաժողով

Սեպտեմբեր

Վրաստան

ք.Բաթումի,

Բաթումիի Շոթա Ռուստավելիի անվան պետական համալսարան

միջազգային

 

170

Զեկույցների ժողովածուի հրատարակում՝ Scopus բիբլիոգրաֆիկ և ռեֆերատիվ տվյալների բազայում ներգրավված պարբերականում

2.

«Քրիստոնեության ընդունման 1030 ամյակը Կիևյան Ռուսիայում և Կիևի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը» միջազգային գիտաժողով

նոյեմբեր

Հայաստանի Հանրապետություն

ք.Երևան.

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

միջազգային

60

 

 

1

Միջոցառման անվանումը

Անցկացման ժամկետները

Անցկացման վայրը

Կարգավիճակ

Մասնակիցների ակնկալվող քանաքը

Ակնկալվող արդյունքներ

2

«Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 10-րդ միջազգային գիտաժողով 

Գիտաժողովի փաթեթ

Սեպտեմբեր

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն,

Պեկինի քաղաքացիական շինարարության և ճարտարապետության համալսարան

միջազգային

230

Հրատարակված զեկույցների ժողովածու

 

 

 

Միջոցառման անվանումը

Անցկացման ժամկետները

Անցկացման վայրը

Կարգավիճակ

Ակնկալվող արդյունքներ

1

«Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 11-րդ միջազգային գիտաժողով

Հոկտեմբեր 14-16

ՃՇՀԱՀ ք.Երևան, ՀՀ

Միջազգային

ա. “Building materials and technologies of binders, concretes, contemporary materials in architecture” թեմայի շրջանակներում ներկայացված նյութերի հրապարակում  Scopus  բիբլիոգրաֆիկ և ռեֆերատիվ տվյալների բազայում ինդեքսավորվող “Key Engineering Materials” պարբերականում

բ. Այլ թեմաներով նյութերի հրապարակում «Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրներ» 11-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածուում:

հղում

2

ArmConference 2019 

International Conference ”Caves as Natural and Cultural Monuments” Dedicated to the 35th anniversary of the Armenian Speleological Center

september 11-13

ՃՇՀԱՀ ք.Երևան, ՀՀ

միջազգային

Springer

3

Международная научная конференция

XIV Баландинские чтения

23―25 апреля 2019,

Россия, Новосибирск

միջազգային

հղում

4

Международная научно-техническая конференция

«Строительство и архитектура: теория и практика инновационного развития» 
(CATPID-2019)

1-5 октября

Green Resort Hotel & Spa, Кисловодск, РФ

միջազգային

Материалы конференции будут опубликованы в виде полных статей.

На английском языке в журнале Materials Science Forumиндексируемом в международной базе цитирования Scopus.

հղում

 

5

Международная научная конференция XIV Баландинские чтения 1

Место памяти. Память места

23―25 апреля

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств,Новосибирск, РФ

միջազգային

Итоговые материалы конференции будут опубликованы в ежегоднике БАЛАНДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ, включённом в РИНЦ  и в базу научной библиотеки

КиберЛенинка , экспортирующей материалы в репозиторий Google Scholar.

հղում